Siły zbrojne

Rosyjskie ćwiczenia w Naddniestrzu. Przygotowanie do ataku na Ukrainę?

Ministerstwo obrony Rosji niespodziewanie poinformowało o prowadzonym szkoleniu strzeleckim rosyjskich wojsk rozmieszczonych w Naddniestrzu.

Sprawa jest o tyle niepokojąca, że ministerstwo obrony wcześniej nie nagłaśniało pobytu rosyjskich żołnierzy w Mołdawii. Teraz natomiast zaczęto nagle mówić o intensywnych strzelaniach kontrolnych oraz sprawdzaniu normatywów jeżeli chodzi np. o prowadzenie pojazdów.

Takie testy w armii rosyjskiej odbywają się bardzo często równocześnie z podniesieniem gotowości bojowej jednostek wojskowych, co oznacza że w najbliższym czasie atak z Naddniestrza na terytorium Ukrainy prawdopodobnie można będzie przeprowadzić w każdej chwili.

Tym bardziej, że „sprawdzenie normatyw jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, inżynieryjne, obronę przed bronią masowego rażenia oraz prowadzenie pojazdów w warunkach dziennych i nocnych” GOWR - Grupy Operacyjnej Wojsk Rosyjskich w Naddniestrzańskim Regionie Republiki Mołdawii ma trwać co najmniej dwa tygodnie.

W międzyczasie będzie prowadzone intensywne szkolenie strzeleckie obejmujące m.in. strzelanie do celów stacjonarnych z różnych odległości i do obiektów ruchomych. Zostaną nim objęci wszyscy żołnierze GOWR – nawet ci, którzy pełnią służbę na punktach kontrolnych wyznaczających obszar Naddniestrza.

Potencjał militarny Naddniestrza został przedstawiony na łamach Defence24.pl

Komentarze