Reklama

Siły zbrojne

Resolute Support: przygotowanie do misji w Afganistanie w trybie on-line

Fot. JFTC
Fot. JFTC

Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy (JFTC) rozpoczęło ćwiczenie dla przyszłych członków misji w Afganistanie. Ze względu na sytuację epidemiczną, aby zapewnić wszystkim uczestnikom najwyższy poziom bezpieczeństwa, szkolenie prowadzone jest on-line. Ponad 200 żołnierzy i cywilów, reprezentujących 23 kraje, szkoli się i pracuje razem w 10 strefach czasowych, od USA do Afganistanu. Trening rozpoczął się w poniedziałek, 20 lipca i potrwa do najbliższego piątku - poinformował kmdr por. Piotr Adamczak, rzecznik Prasowy JFTC.

Trening Resolute Support został przygotowany w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas zakończonego z powodzeniem w maju bieżącego roku szkolenia dla misji NATO w Iraku. Przygotowanie obecnie trwającego ćwiczenia wymagało większego zaangażowania ze względu na konieczność zagwarantowania większej ilości sesji on-line i wirtualnych spotkań pomiędzy szkolonymi a specjalistami i afgańskimi ekspertami.

Razem z Dowództwem Sił Połączonych z Brunssum, Dowództwem Misji Resolute Support, Dowództwem Operacyjnym Sił Połączonych Bundeswehry i Włoskim Dowództwem Operacji Połączonych zaplanowaliśmy szkolenie on-line, dostosowane do potrzeb przyszłych członków misji Resolute Support, tak aby mogli oni wypełniać swoje zadania na najwyższym poziomie. Szkolenie w dużej mierze odzwierciedla bieżącą sytuację w obszarze działań i skupia się na doradztwie i wspieraniu afgańskich partnerów

generał brygady Jozsef Szpisjak, Zastępca Dowódcy i Szef Sztabu JFTC, dyrektor szkolenia Resolute Support

Pomimo bezprecedensowej sytuacji spowodowanej epidemią, JFTC cały czas pracuje nad najlepszymi rozwiązaniami, dzięki którym przyszli uczestnicy misji sojuszniczych będą mogli ukończyć ostatnie szkolenie przed wyjazdem. Wszystko po to, aby żołnierze byli jak najlepiej przygotowani do wypełniania przyszłych zadań. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, zespół szkoleniowy JFTC wykorzystał wszystkie wnioski i obserwacje ze szkolenia on-line przeprowadzonego w maju, skupiając się aby kolejne szkolenie prowadzone w tym trybie stanowiło większe wyzwanie dla uczestników. W rezultacie przyszli członkowie misji otrzymają wyczerpujący pakiet szkoleniowy, wsparty ponad osiemdziesięcioma wirtualnymi sesjami „na żywo”, włączając w to symulacje rozmów NATO-wskich doradców z ich afgańskim partnerami.

 

Program szkolenia

Pięć dni intensywnego szkolenia składa się z trzech odrębnych kursów – dla Dowództwa Misji oraz dla Dowództw Szkolenia Doradztwa i Wsparcia – Północ i Zachód. W ich zakres wchodzą prowadzone „na żywo” dyskusje dla kluczowych dowódców w formie „okrągłego stołu”, ponad 20 sesji „w cztery oczy” z partnerami z Afganistanu, ponad 50 zdalnych sesji doradczych, a także czatów, wykładów i quizów. Wszystko to zostało przygotowane po to, by umożliwić uczestnikom jak najlepsze zrozumienie misji, jej kontekstu społeczno-kulturowego, a także specyficznych ról, które zostały im przydzielone w ramach NATO-wskiej misji.

Pomimo istniejących ograniczeń przygotowaliśmy dla was ćwiczenie wykorzystując zarówno nasze doświadczenie, jak i wszystkie posiadane możliwości, tak abyście mogli jak najlepiej rozpocząć swoją misję” – podkreślił generał Szpisjak zachęcając jednocześnie szkolonych do ciężkiej pracy. „Wykorzystajcie w możliwie najlepszy sposób przygotowane przez nas wirtualne środowisko ćwiczenia”.

image
Fot. JFTC
image
Fot. JFTC

Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) jest integralną częścią Struktury Dowodzenia NATO i bezpośrednio wspiera misję Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy ds. Transformacji (ACT). JFTC skupia się na połączonych szkoleniach, organizowanych na swoim terenie oraz w innych lokalizacjach. Centrum skupia się na rozwoju koncepcji, potencjału, testów, eksperymentowania, a tym samym innowacji w zakresie szkoleń, aby zmaksymalizować wysiłki transformacyjne zmierzające do doskonalenia interoperacyjności i efektywności operacyjnej NATO. Jedną z ról JFTC jest zapewnienie szkoleń dla już rozmieszczonych sił operacyjnych, a także dla przyszłych operacji. Poprzez swoje zaangażowanie w szkolenia i ćwiczenia, JFTC jest kluczowym elementem transformacji Sojuszu i sił partnerskich. W 2019 roku podczas prowadzonych ćwiczeń i treningów w JFTC gościło ponad 5500 żołnierzy i cywilów z 36 państw NATO i krajów partnerskich.

Reklama

Komentarze

    Reklama