Reklama

Siły zbrojne

PZL-Świdnik zapewni serwis śmigłowców W-3

Fot. J. Sabak
Fot. J. Sabak

3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej z Kutna opublikowała ogłoszenie związane z serwisowaniem śmigłowców W-3 w latach 2019-2022, w którym poinformowała o wyborze wykonawcy zlecenia.

3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej z Kutna opublikowała ogłoszenie w trybie dobrowolnej przejrzystości ex ante, w którym poinformowała o wyborze wykonawcy zlecenia na serwisowanie śmigłowców W-3 w latach 2019-2022 w trybie procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia.

Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy - Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik ze Świdnika - po przeprowadzonej analizie rynku potencjalnych wykonawców, w wyniku której ustalono, że jedynym podmiotem gospodarczym uprawnionym do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia jest wyżej wymieniony zakład. Jest on jedynym właścicielem dokumentacji techniczno-remontowej, na podstawie której w/w sprzęt winien być serwisowany oraz posiada prawa wyłączności w zakresie prac obsługowo-naprawczych śmigłowców W-3 wszystkich wersji. Ponadto wybrany wykonawca dysponuje zdolnościami technicznymi zapewniającymi realizację zamówienia oraz nie istnieje alternatywne rozwiązanie umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.