Reklama

Siły zbrojne

Polsko-estońskie rozmowy sztabowe

Spotkanie gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka z generałem Riho Terrasem. Fot. ppłk Sławomir Ratyński
Spotkanie gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka z generałem Riho Terrasem. Fot. ppłk Sławomir Ratyński

Jak informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego, polsko-estońska współpraca szkoleniowa była głównym tematem spotkania gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka z szefem Obrony Estonii generałem Riho Terrasem.

Przebywający w Polsce z dwudniową oficjalną wizytą szef Obrony Estonii spotkał się z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W trakcie rozmów sztabowych omówiono m.in. kwestie związane z bieżącą sytuacją bezpieczeństwa w regionie Europy Wschodniej oraz zmiany zachodzące w strukturze dowodzenia NATO. W trakcie spotkania poruszono również kwestię udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach i inicjatywach sojuszu, w tym eFP.

Strona polska zaprezentowała ewolucję roli, zadań i relacji dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (MND NE) w kontekście planowanego utworzenia „duńskiej dywizji” (MND N).

Po zakończeniu oficjalnej części w Sztabie Generalnym WP, szef Obrony Estonii złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W programie wizyty przewidziano spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz wizytę w zakładach HSW w Stalowej Woli.

Jak przypomina SGWP, podstawę prawną współpracy resortów obrony Polski i Estonii stanowi m.in. Umowa ramowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie 27 lutego 2013 r. oraz dokument ramowy dotyczący polsko-estońskiej współpracy obronnej w latach 2013-2015, podpisany w Warszawie 27 lutego 2013 r.

Estonia jest naszym ważnym partnerem w regionie Morza Bałtyckiego. Filarami dwustronnej współpracy są polityka wschodnia, bezpieczeństwo i obrona oraz współpraca regionalna.

komunikat SGWP

Na obecną chwilę strona estońska obsadza 8 stanowisk w strukturach wojskowych NATO dyslokowanych w Polsce, natomiast strona polska obsadza po jednym stanowisku w Bałtyckiej Akademii Obrony w Tartu (Baltic Defence College) i Centrum Eksperckim ds. Obrony w Cyberprzestrzeni (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) oraz jedno stanowisko w jednostce integracji sił NATO (NFIU).

Komentarze (3)

  1. JÓZEK ...dopowiada

    to tylko kurtuazja ....coś w stylu jak to robią "nasi politycy i posłowie" "szwendając" się za "nasze pieniądze " po świecie ....... Estonia .....ma już stałych "sponsorów" i "darczyńców" to kraje Skandynawskie i Wlk Brytania....a "polski marketing" PGZ ..woli dostawać lekko stałe środki finansowe z budżetu państwa niż "uruchamiać wysiłek by coś sprzedać z zagranicę" zresztą nie mamy nic do zaoferowania w "konkurencyjnej cenie " i "wysokiej jakości "

  2. Lord Godar

    Wizyta w HSW ? Może przymiarki do jakiegoś zakupu ?

  3. Zbigniew

    Wizyta w Stalowej Woli powinna przynieść wprowadzenie polskiego sprzętu z HSW do estońskiego wojska.