Siły zbrojne

Płk (rez.) Roedahl: Siły specjalne to zjawisko o wymiarze globalnym [Defence24 TV]

Fot. Defence24.pl
Fot. Defence24.pl

W wywiadzie przeprowadzonym w trakcie konferencji Defence24 Day & SOFEAST, płk (rez.) Magne Roedahl z Norwegian Special Operations Command zwrócił uwagę na szereg zagadnień istotnych z punktu widzenia Sił Operacji Specjalnych, jak ustanowienie Dowództwa Operacji Specjalnych NATO (NSHQ), nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja, czy globalna rywalizacja mocarstw. Według płk. Roedahla: "Siły specjalne muszą się dostosować, by być w stanie radzić sobie z tymi nowymi zagrożeniami i kwestiami." Z kolei nawiązując do swoich doświadczeń z okresu pełnienia funkcji attaché wojskowego w Waszyngtonie, zwrócił uwagę na współpracę Dowództwa Operacji Specjalnych (USSOCOM) z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego: "Zdecydowanie i bezwzględnie kluczowym jest, by Siły Operacji Specjalnych blisko współpracowały z korpusem dyplomatycznym".

Reklama
Reklama

Komentarze