Reklama

Siły zbrojne

Okręty MW i łodzie SG na 20-lecie Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego [FOTO]

Mały okręt rakietowy ORP Piorun (422) podchodzi do Nabrzeża Prezydenta w Gdyni
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl

W czwartek 7 lipca w Gdyni uroczyście obchodzono 20. rocznicę utworzenia Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego. W uroczystościach wzięła udział generalicja WP, przedstawiciele bałtyckich Marynarek Wojennych i wielu innych znamienitych gości. Obecny był dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski oraz dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadm. Krzysztof Jaworski.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Uroczystej zbiórce kadry i pracowników COM-DKM, która odbyła się na Nabrzeżu Pomorskim przy niszczycielu ORP Błyskawica, towarzyszyły inne wydarzenia. Po zakończeniu zbiórki, na budynku przy ul. Waszyngtona 44 w Gdyni, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą 20-leciu jednostki. Na parkingu obok ORP Błyskawica, odbył się piknik wojskowy z udziałem służb mundurowych współpracujących z COM-DKM. Oprócz jednostek Marynarki Wojennej swój sprzęt prezentowała m. in. 12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina, 7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej z Gdańska, Straż Graniczna, Policja oraz Państwowa Straż Pożarna.

Niszczyciel min ORP Kormoran (601) podchodzi do Nabrzeża Prezydenta w Gdyni
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl
Do zwiedzania udostępniono przy Nabrzeżu Prezydenta OORP Piorun i Kormoran
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl
Przyszły ORP Albatros (602) wychodzi z Gdyni na kolejne próby morskie
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl

Przy Nabrzeżu Prezydenta w Gdyni udostępniono do zwiedzania mały okręt rakietowy ORP Piorun (422) projektu 660M i niszczyciel min ORP Kormoran (601) projektu 258. Bliźniaczy niszczyciel min Albatros (602) tuż przed rozpoczęciem uroczystości opuścił Nabrzeże Pomorskie i wyszedł w morze na kolejne próby morskie i szkolenie nowej załogi. Okręt ten budowany w Remontowa Shipbuilding S. A. w Gdańsku, ma zostać przekazany Marynarce Wojennej w sierpniu 2022 roku. Można zakładać, iż na przełomie sierpnia i września odbędzie się na nim pierwsze podniesienie polskiej bandery wojennej. Uroczystość od strony Basenu Prezydenta zabezpieczała nowa łódź Żandarmerii Wojskowej typu Sportis S-6500K. Nosi ona nazwę WŻW Gdynia ponieważ organizacyjnie należy właśnie do Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni.

Reklama

Innym ciekawym epizodem towarzyszącym piknikowi wojskowemu był dynamiczny pokaz działania funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Przy użyciu dwóch łodzi SG-005 (typu TM-923OB z Techno Marine sp. z o. o.)  i SG-009 (typu S-8900 ze Sportis S. A.) zatrzymali oni jacht pozorujący jednostkę naruszającą przepisy. Po jej zastopowaniu funkcjonariusze z SG-009 przeszli na pokład jachtu i dokonali zatrzymania jednego z członków załogi. Został on następnie zabrany na pokład SG-009. Druga łódź SG-005 zabezpieczała całą akcję.

Łódź SG-009 w dynamicznym pokazie działania Straży Granicznej
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl
Pokazowe wejście grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej na zatrzymany jacht
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl
Zatrzymanie jachtu zabezpieczała łódź SG-005
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl

Głównym zadaniem COM-DKM jest dowodzenie wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim w czasie pokoju, kryzysu i wojny. COM-DKM podlega bezpośrednio Dowództwu Operacyjnemu Sił Zbrojnych obok podobnych Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa w Krakowie oraz Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie. COM-DKM koordynuje również bieżącą działalność sił podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych realizujących zadania w morskiej strefie odpowiedzialności. Współpracuje z wydzielonymi siłami w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania Sił Zbrojnych RP oraz biorącymi udział w akcjach ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR we współdziałaniu z państwową Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz kieruje przedsięwzięciami planistyczno-organizacyjnymi i koordynacyjnymi związanymi z problematyką współdziałania z żeglugą morską. Do zadań COM-DKM należy monitorowanie stanu gotowości sił Marynarki Wojennej, wydzielonych do stałych i doraźnych zespołów i sił NATO, pełnienie roli Dyżurnej Służby Operacyjnej Marynarki Wojennej w zakresie gotowości do uruchomienia systemu zarządzania kryzysowego oraz osiągania gotowości do podjęcia działań, jak również monitorowanie gotowości pododdziałów i oddziałów sił Marynarki Wojennej wyznaczonych do udziału w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu. Centrum jest również elementem Systemu Wykrywania Skażeń oraz zajmuje się prognozowaniem oraz dystrybucją prognoz i ostrzeżeń hydrometeorologicznych dla jednostek Marynarki Wojennej i sił sojuszniczych.

Czytaj też

Kolejnymi dowódcami centrum byli:

 • wiceadmirał Marian Prudzienica (2002-2004)
 • admirał floty Jędrzej Czajkowski (2004-2005)
 • kontradmirał Adam Mazurek (cz. p. o. w 2005)
 • admirał floty Marek Brągoszewski (2005-2007)
 • wiceadmirał Ryszard Demczuk (2007-2008)
 • wiceadmirał Jerzy Patz (2008-2010)
 • wiceadmirał Stanisław Zarychta (2010-2018)
 • wiceadmirał Krzysztof Jaworski (od 2018)
Kadra generalska i zaproszeni goście na pokładzie niszczyciela ORP Błyskawica
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl
Flaga Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych została wciągnięta na maszt ORP Błyskawica w czasie jego pobytu na pokładzie
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl
Przedstawiciele bałtyckich Marynarek Wojennych na pokładzie niszczyciela ORP Błyskawica
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl

Historia organu dowodzenia Marynarką Wojenną zaczęła się od zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 036/Org. z dnia 11 września 1980 roku, którym nakazał on sformowanie w terminie do 1 marca 1981 roku Stanowiska Dowodzenia Marynarką Wojenną w Gdyni (tak poprawnie brzmiała nazwa tej jednostki). Dowódca MW uczynił to swoim rozkazem nr 0237 z dnia 27 listopada 1980 roku. Powstało ono głównie na bazie stanowisk specjalistycznych istniejących ówcześnie w etacie Dowództwa Marynarki Wojennej (przeformowanego na podstawie tego samego zarządzenia).

Dopiero decyzją Ministra Obrony Narodowej nr Pf-12/Org./P5 z dnia 24 stycznia 2002 roku dowódca Marynarki Wojennej przeformował w terminie do 30 czerwca 2002 roku Stanowisko Dowodzenia Marynarką Wojenną na Centrum Operacji Morskich w Gdyni. Dokonano tego na podstawie rozkazu szefa Sztabu Generalnego WP nr 0-63/Org./P5 z dnia 19 lutego 2002 roku oraz rozkazu dowódcy Marynarki Wojennej nr Pf-21/OiD z dnia 2 kwietnia 2002 roku. Obecną nazwę Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego jednostka otrzymała 30 czerwca 2013 roku.

Na początku 2014 roku zmieniono w Polsce pokojowy system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej ne Z-36/Org./P1 z dnia 16 września 2013 roku w terminie do 31 grudnia 2013 roku rozformowane zostały dowództwa poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, w tym i Dowództwo Marynarki Wojennej. W tym samym terminie powstało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, a Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych przeformowano na Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Równocześnie temu ostatniemu podporządkowano, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Pf-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 roku, Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego. W takim podporządkowaniu funkcjonuje ono po chwilę obecną.

Uroczyste podniesienie bandery i wielkiej gali banderowej na niszczycielu ORP Błyskawica
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl
Kołowy transporter opancerzony Rosomak do Gdyni przybył z 12.Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl
Dowódcy DORSZ i COM-DKM zwiedzają wystawę uzbrojenia 12.Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl
Od strony Basenu Prezydenta uroczystość zabezpieczała łódź Żandarmerii Wojskowej z Wydziału w Gdyni
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl
Reklama

Komentarze (3)

 1. Sir Jarek

  Żenujące. Admiralicja liczyła więcej chłopa niż pokazano jednostek. A przecież mogli pokazać kajaki skrytego podejścia do przeciwnika. Flaczki - ależ jak najbardziej posiadamy. W pełnym tego słowa znaczeniu......:-)

 2. Flaczki

  Szkoda ze nieposiadamy zadnego Okrentu podwodnego

 3. Agencja Prasowa Lech Czech Rus

  Jedyne co nadaje się tam do pokazywania to Błyskawica. Żenada.

  1. Otas

   ORP Kormoran jest w światowej czołówce w swojej klasie.

  2. Rupert

   Na szczęście Polska niedługo będzie mogła się pochwalić trzema fregatami i sześcioma niszczycielami min. Oraz dozbrojonym ORP Ślązak. Wystarczy na Polskie potrzeby i mały Bałtyk.

Reklama