Reklama

Siły zbrojne

Nowe limity na kursach oficerskich i podoficerskich

Pagony kaprala i podporucznika
Pagony kaprala i podporucznika
Autor. Piotr Jaszczuk Defence24

Ilu żołnierzy i kandydatów z cywila będzie miało szansę zakwalifikować się w tym roku na kursy oficerskie i podoficerskie? Czy limity przyjęć uległy znaczącemu zwiększeniu?

Reklama

20 stycznia w dzienniku urzędowym MON opublikowano dwie wyczekiwane przez uczelnie wojskowe, szkoły podoficerskie oraz osoby zainteresowane udziałem w kursach oficerskich i podoficerskich decyzje:

Reklama
 • decyzja nr 3/MON zmieniająca decyzję w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 r.;
 • decyzja Nr 4/MON zmieniająca decyzję w sprawie naboru do szkół podoficerskich w 2023 r. na szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej zakończone egzaminem na podoficera.
Reklama

Kursy oficerskie

Ogólny limit przyjęć na kursy oficerskie prowadzone przez cztery akademie wojskowe (Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych i Lotnicza Akademia Wojskowa) w 2023 określono na poziomie 1 023 miejsc. Ponad połowę wszystkich kursantów gościła będzie Akademia Wojsk Lądowych – 514 miejsc. 289 osób zgodnie z założeniami realizowało będzie kursy oficerskie w Wojskowej Akademii Technicznej, 145 osób w Lotniczej Akademii Wojskowej, a 75 osób w Akademii Marynarki Wojennej. Zgodnie z decyzję kursy oficerskie realizowane będą w trybie 3, 6, 12 i 24 miesięcy szkolenia. Kurs 24 miesięczny realizowany będzie w LAW wyłącznie dla kandydatów z cywila zainteresowanych służbą na stanowiskach związanych z kontrolą ruchu lotniczego (15 osób). Kursy 12 miesięczne dotyczą zarówno osób z środowiska cywilnego (317 osób) i szeregowych zawodowych (218). Półroczne kursy przeznaczone są w całości dla podoficerów zawodowych (359). 72 osoby z cywila mają szansę na udział w 3 miesięcznym kursie oficerskim – prokuratorzy, eksperci ds. systemów informatycznych i kryptologii oraz cyberbezpieczeństwa). 42 miejsca na kursie 3 miesięcznym zarezerwowano dla podoficerów zawodowych oraz kandydatów z cywila – korpus medyczny (40), korpus duszpasterski (1) i korpus wychowawczy (1). 

Czytaj też

Dysponentami limitów są:

 • Dowództwo Generalne RSZ – 605;
 • Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej – 132;
 • Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – 105;
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – 86;
 • Komenda Główna ŻW – 18;
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa – 18;
 • Dowództwo Operacyjne RSZ – 1;
 • pozostałe instytucje – 58.

Warto zauważyć, że w stosunku do wydanej we wrześniu 2022 roku decyzji nr 123/MON limit na 2023 rok w przypadku kursów oficerskich zwiększono z 982 na 1 023, czyli o 41

Kursy podoficerskie

Obowiązujący w 2023 roku limit przyjęć na kursy podoficerskie określono na poziomie 947 miejsc. Tradycyjnie kursy realizowane będą przez cztery szkoły podoficerskie.  Najwięcej miejsc - 618 przewidziano dla Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych. W Dęblinie planowana jest realizacja trzech edycji kursu podoficerskiego w grupie inżynieryjno-lotniczej (I – 140, II – 150 i III – 175 miejsc), kursy podoficerskie w grupach ruchu lotniczego (25), radiotechnicznej (20), bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów oraz przeciwlotniczych zestawów (40) rakietowych (60).  Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych uzyskała 193 miejsca. W Poznaniu szkolili się będą specjaliści z zakresu kryptologii i cyberbezpieczeństwa (15 i 30), rozpoznania i zakłóceń radioelektronicznych (35), pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego (16 i 77) oraz orkiestr i zespołów estradowych (20).  121 miejsc przewidziano dla Szkoły Podoficerskiej SONDA. W Zegrzu na kursach podoficerskich szkoleni będą specjaliści z zakresu eksplantacji systemów łączności i informatycznych (76 i 30) oraz grupy technicznej (15). Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej uzyskała 15 miejsc wszystkie w ramach grupy technicznej na potrzeby DK WOC.

Czytaj też

Dysponentami limitów są:

 • Dowództwo Generalne RSZ – 771;
 • Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej – 75;
 • Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – 60;
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa – 20;
 • Żandarmeria Wojskowa – 10;
 • Inspektorat Wsparcia SZ – 7;
 • Dowództwo Operacyjne RSZ – 4.

Warto odnotować, że w stosunku do limitów, które na 2023 rok ustalono we wrześniu ubiegłego roku (decyzja nr 122/MON) dokonano znacznego zwiększenia limitów. Liczbę miejsc na kursach podoficerskich zwiększono z 797 na 947, czyli o 150.

Więcej miejsc dla przyszłych oficerów i podoficerów

Porównując zapisy decyzji MON z września ubiegłego roku i styczniowych nie sposób nie zauważyć znaczącego zwiększenia limitów miejsc na kursach oficerskich i podoficerskich. Wyższe limity przyjęć wynikają z dwóch czynników. Pierwszym jest niewątpliwie wyższa niż zakładano jeszcze we wrześniu liczba doświadczonych żołnierzy żegnających się z mundurem. Drugim plany resortu związane budową liczniejszej armii.

Reklama

Komentarze

  Reklama