Siły zbrojne

Nieudane próby zakupów umundurowania i wyekwipowania

Fot. Rafał Lesiecki/Defence24.pl
Fot. Rafał Lesiecki/Defence24.pl

3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o zakończeniu postępowania, którego celem miało być wyłonienie dostawcy karimat, furażerek polowych i mundurów tropikalnych. Dostawcy nie wyłoniono.

Całe postępowanie podzielono na sześć zadań - trzy dotyczące karimat, dwa dotyczące furażerek i jedno mundurów polowych. Wszystkie miały być oceniane według kryteriów ceny (waga 60 procent),  terminu dostaw (30 procent) i gwarancji (waga 10 procent). 

3. RBLog poszukiwała dostawców łącznie 57 995 karimat według wzoru 730/MON (odpowiednio 19 755 sztuk o początkowej szacunkowej całkowitej wartości zamówienia 505 234,13 PLN; 14 450 sztuk o początkowej szacunkowej całkowitej wartości zamówienia 369 558,75 PLN i w końcu 23 790 sztuk o początkowej szacunkowej całkowitej wartości zamówienia 608 429,25 PLN). Jednakże ani dla pierwszego, ani dla drugiego zadania nie wpłynęła żadna oferta, w trzecim wpłynęła jedna, która została wyceniona na 1 460 158,83 PLN brutto, ale zamawiający nie dysponował możliwością zwiększenia środków przeznaczonych na zamówienie.

Dostawy 12 tysięcy furażerek polowych sił powietrznych wg wzoru 416/MON, podzielono na dwa zadania (pierwsze: dostawa 5 300 sztuk o początkowej szacunkowej całkowitej wartości zamówienia 220 116 PLN i drugie - 6700 o początkowej szacunkowej całkowitej wartości zamówienia 310 284 PLN.  W obu przypadkach wpłynęły po dwie oferty, jednakże - w obu przypadkach - wycenione na wyższą kwotę niż wskazana przez zamawiającego, a nie dysponował on możliwościami zwiększenia środków.

Z kolei dostawę 3280 kompletów mundurów letnich wg wzoru 124L/MON 3 RBLog wyceniła  na 1 442 400 PLN. Nie wpłynęła żadna oferta.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.