Reklama

Siły zbrojne

MON nie zmienia zdania ws. uprawnień żołnierzy służących w Libanie

Foto 12. BZ: kpt. Błażej Łukaszewski, szer. Piotr Pytel
Foto 12. BZ: kpt. Błażej Łukaszewski, szer. Piotr Pytel

Kolejna odsłona batalii Posła Szramki z resortem obrony narodowej w sprawie uprawnień żołnierzy pełniących służbę w ramach misji ONZ w Libanie. Ministerstwo w odpowiedzi na interpelację poselską twardo obstaje przy swoim i ogranicza uprawnienie żołnierzy pełniących służbę na pograniczu izraelsko-libańskim. Jaki argument przedstawiono?

Kiedy pod koniec listopada pisałem o batalii Posła Pawła Szramki z resortami obrony narodowej i spraw zagranicznych po cichu liczyłem, że strona rządowa zreflektuje się i podejmie decyzję korzystną dla weteranów pełniących służbę na Bliskim Wschodzie. Niestety nic takiego nie miało miejsca a odpowiedź, którą otrzymał wiceprzewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej nie pozostawia cienia szans, że dojdzie tu do uzgodnienia rozsądnego kompromisu.

Przebieg tej batalii warto śledzić na stronie internetowej Sejmu, gdzie znajdują się zarówno pytania posła Kukiz15 jak odpowiedzi resortów oraz na łamach Defence24. Na tym etapie znamy już odpowiedź resortu obrony, którą przedstawił Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu, a przed nami jeszcze odpowiedź resortu spraw zagranicznych.

Reklama
Reklama

Minister Skurkiewicz w swoim stanowisku przedstawia dobrze znane już argumenty i odwołuje się do obwieszczenia MSZ z 2020 roku, które wstecznie uznaje, że z dniem 31 grudnia 2009 roku zakończono uznawanie rejonu działań PWK UNIFIL za strefę działań wojennych.

(…) Minister Spraw Zagranicznych, obwieszczeniem z dnia 20 sierpnia 2020 r. (…) ogłosił, że z dniem 31 grudnia 2009 r. zakończono uznawanie rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej za znajdujący się w strefie działań wojennych. 

W świetle powyższego, mając na uwadze treść obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 sierpnia 2020 r, aktualnie nie ma podstaw prawnych do wypłaty dodatku wojennego dla żołnierzy pełniących służbę w PKW w Libanie.

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu MON

 Dodatkowo Wojciech Skurkiewicz usprawiedliwia działania rządu ustaleniami, które poczyniono na etapie przygotowania I zmiany nowego kontyngentu do wyjazdu w rejon misji.

Dyskusja na temat strefy działań wojennych w Republice Libańskiej toczyła się już w fazie przygotowania PKW do ponownej realizacji zadań w ramach misji UNIFIL i wówczas ze stanowiska MSZ wynikało, że obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 lipca 1994 r. utraciło moc wraz z uchyleniem rozporządzenia stanowiącego podstawę prawną do jego wydania.

W związku z tym przyjęto, że - skoro terytorium Republiki Libańskiej nie było uznawane za strefę działań wojennych - dodatek wojenny nie był żołnierzom wypłacany.

Żołnierze przed wyjazdem byli informowani, że Republika Libańska nie jest uznawana za strefę działań wojennych.

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu MON

Ponadto resort obrony narodowej zaznacza, że obwieszenie MSZ nie wpływa na funkcjonowanie kontyngentu w Libanie

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zakończenia uznawania terytorium Republiki Libańskiej za strefę działań wojennych nie ma wpływu na funkcjonowanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej.

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu MON

Wiceminister podkreśla, że resort podjął decyzję o zwiększeniu przysługującej żołnierzom należności zagranicznej i dodatku zagranicznego.

W kontekście analizowanego tematu dodać należy, że Minister Obrony Narodowej, uwzględniając trudne warunki panujące w miejscu wykonywania zadań przez PKW UNIFIL, decyzją Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zwiększenia należności zagranicznej i dodatku zagranicznego, otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 71), zwiększył stawki należności zagranicznych dla PKW w Libanie do takiego samego poziomu, jak dla żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska wykonujących zadania w Afganistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Iraku, Katarze, Kuwejcie oraz Republice Libańskiej, tj. o 70% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu MON

Co dalej? 

W tym przypadku bój toczy się jednak o coś zupełnie innego – uprawnienia do dodatku wojennego, które wpływają na przyszłe emerytury żołnierzy. Sądząc po treści odpowiedzi jaką otrzymał Poseł Szramka należy spodziewać się, że podobne stanowisko przedstawi MSZ. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia należy spodziewać się, że strona rządowa nie wycofa się z przepisów, które naruszają w ocenie prawników zasady państwa prawa, a weterani swoich uprawnień dochodzili będą na drodze sądowej składając pozwy i roszczenia wobec Prokuratorii Generalnej. Na tym etapie jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, jednak Poseł Szramka nie składa broni i zapowiada kolejne działania w tej sprawie.

Reklama

Komentarze

    Reklama