Reklama

Siły zbrojne

Lewica chce cięć w budżecie wojska

Fot. szer. D. Sofiński
Fot. szer. D. Sofiński

Sejmowa komisja finansów publicznych rozpoczęła prace nad nowelą budżetu państwa na 2020 rok. Politycy Lewicy zapowiedzieli, że jedna z poprawek, którą zgłoszą na komisji, zakłada przesunięcie planowanych, dodatkowych środków na wojsko w wysokości 3 mld zł na opiekę zdrowotną. Środki te, zgodnie z projektem nowelizacji, mają zostać przeznaczone w ramach funduszu celowego na modernizację techniczną SZ RP.

Wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela powiedział, że zgodnie z zapowiedziami rządzących budżet na ten rok miał być zrównoważony i "idealnie skrojony", a już po kilku miesiącach — jak mówił Trela — widać, że ten budżet jest dziurawy, a planowany w noweli deficyt na wynieść blisko 110 mld zł.

Trela mówił, że deficyt to nic złego, tylko trzeba go umiejętnie wykorzystać. "Przygotowaliśmy kilkadziesiąt poprawek w dobie dwóch potężnych kryzysów — zdrowotnego i gospodarczego, chcemy, aby z tego deficytu więcej pieniędzy było przeznaczonych na ochronę zdrowia, edukację i dla polskich samorządów" - mówił Trela. Podkreślił, że Lewicę dziwi, że w dobie dwóch kryzysów rząd chce przeznaczać więcej pieniędzy na wojsko i policję.

"Dzisiaj nie potrzebujemy armii, ani Antoniego Macierewicza, ani Mariusza Błaszczaka, potrzebujemy armii pielęgniarek i lekarzy, którzy walczą każdego dnia z pandemią koronawirusa" - powiedział szef biura legislacyjnego klubu Lewicy Dariusz Standerski. I dlatego politycy Lewicy chcą zmniejszyć wydatki obronne o 3 mld zł w stosunku do projektu nowelizacji, zakładającego zwiększenie pierwotnego budżetu na obronę właśnie o taką kwotę. 

Rządowym projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020, który zakłada m.in., że deficyt wyniesie 109,3 mld zł. Projekt trafił do Sejmu pod koniec sierpnia. Rząd podkreślał, że nowelizacja dostosowuje budżet państwa na 2020 r. do sytuacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19.

Według projektu w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508,0 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, który po przekazaniu do Sejmu RP został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 20 sierpnia 2020 r. Zmiany te oznaczają zwiększenie planowanych dotychczas wydatków na obronność w 2020 r. z 49,8 do 52,8 mld zł.

Wydatki majątkowe mają pochłonąć z tego 17,8 mld zł, co oznacza osiągnięcie rekordowego wskaźnika blisko 1/3 wartości budżetu obrony narodowej przeznaczonych na ten dział. Dodatkowe 3 mld mają posłużyć sfinansowaniu dodatkowych zakupów sprzętu wojskowego dla Wojska Polskiego w ramach realizowanego obecnie Planu Modernizacji Technicznej (PMT).

Kwota 3 mld zł ma zostać przeznaczona do Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Oznacza to, że będzie mogła zostać wydana nie tylko w 2020 roku, ale pozostanie do dyspozycji MON również w 2021 roku i potencjalnie latach następnych. Jest to więc znaczące wsparcie dla finansowania modernizacji armii, a także przemysłu obronnego. Wyłączenie tej kwoty z budżetu mogłoby utrudnić realizację pilnych zadań modernizacyjnych w najbliższej perspektywie czasowej. 

MZ/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama