Siły zbrojne

Laboratorium określi klasy komercyjnych urządzeń informatycznych dla wojska

FOT. MAXPIXEL
FOT. MAXPIXEL

2. Regionalna Baza Logistyczna prowadzi przetarg na realizację usług określania klasy informatycznych urządzeń komercyjnych w zakresie niepożądanej emisji elektromagnetycznej. Jak zostały określone warunki tego postępowania oraz w oparciu o jakie zalecenia realizowane będę tego rodzaju usługi?

Wojskowe zamówienia na sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny należą to tych, które przyciągają duże zainteresowanie ze strony firm z branży ICT. Siły zbrojne poza urządzeniami klasy TEMPEST gwarantującymi wysoki poziom ochrony i redukcji niepożądanej emisji elektromagnetycznej kupią cyklicznie sprzęt wykorzystywany do przetwarzania informacji o niższej klauzuli oraz w sieciach jawnych. Urządzenia te podlegają także ochronie i mogą być wykorzystywane wyłącznie, gdy spełniają wymogi określone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Dlatego tak ważnym jest przeprowadzenie badań i określenie klasy urządzeń, a tym samy sposobu ich wykorzystania przez siły zbrojne.

11 maja w biuletynie informacji publicznej 2. RBLog zamieszczono zaproszenie do składania ofert na usługę określania klasy informatycznych urządzeń komercyjnych w zakresie niepożądanego poziomu emisji elektromagnetycznej. Usługa zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu ma być realizowana zgodnie z zaleceniami ogólnymi Służby Kontrwywiadu Wojskowego nr ZOBT-500A. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, a uczestniczyć w nim mogą wykonawcy, którzy spełniają szereg specyficznych wymagań.

Wśród wymagań wskazano m.in. na posiadanie:

  • laboratorium badawczego uznawanego przez SKW jako kompetentne do realizacji badań w zakresie wyznaczania klasy urządzeń komercyjnych;
  • niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kwalifikowanego personelu;
  • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie usługi.

Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o kryterium ceny, po uprzednim potwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w warunkach przetargu. Oferty w formie pisemnej składać należy do 21 maja do godz. 09:00 w kancelarii 2. RBLog w Warszawie przy ulicy Marsa 110 (budynek nr 3, pokój nr 8). Termin realizacji umowy określono do 31 sierpnia 2020 roku. Zamawiający określił zabezpieczenie w postaci wadium w wysokości 16 tysięcy złotych oraz wymagał będzie wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 5 procent wartości zamówienia brutto.

Wskazano w dokumentacji przetargowej ilość sprzętu, która podlegała będzie określeniu klasy w zakresie niepożądanego poziomu emisji elektromagnetycznej. Badaniu w tym zakresie podlegało będzie do 600 laptopów, 280 telefonów IP, 30 terminali do wideokonferencji, 60 drukarek oraz 30 projektorów. Dokumentacja przetargowa wskazuje przy tym, że badania odbędą się w laboratorium wykonawcy, a przyszła umowa będzie zawierała skalkulowaną roboczogodzinę pomiarów.

Komentarze (1)

  1. tttttt

    Klasy urządzeń powinny zostać na umieszczone na osi w trójwymiarowej przestrzeni bezpieczeństwa. Oś X - 4 klasy informacji - informacja wojskowa robocza - "Słuchaj idziesz ze mną dziś do kantyny na obiadek, podają szczupaki " - 2 klasa - robocza ważna - "słuchaj , kto dzisiaj jest oficerem dyżurnym .. ten ... uuu bezie kontrol ", klasa 3 - tajne ważne - "Wiesiek, kiedy Amerykanie rozkładają u nas te nowe radary - co się nimi Błaszczak tak zachwyca ", klasa 4 ściśle tajne - "Słuchaj , kto nasłuchuje dzisiaj naszych szpionów? " oś Y - klasa odporności na przechwycenie informacji - 4 smartfon, nowoczesne laptopy ( wifi) . 3 - komputery stacjonarne , 2 klasa - komputery stacjonarne w sztabach wojskowych , 1 klasa - komputery wirtualne - 100 komputerów podpiętych w LAN , bez wifi i bez możliwośc blue tootha. i os Z - czyli miejsce - wymiany informacji - 4 - miejsce niezabezpieczone, 3 - miejsce cześciowo zabezpieczone - pojedyncza klatka Faradaya. 2 miejsce wzmocnione- 2 klatki faradaya- pokój, plus budynek. 1 - sprzet zabezpieczony 3 klatkami faradaya - wygłuszjącymi fale . Do przestrzeni tworzących 3 wymiarową matrycę trzeba dodać kolory. Od głębokiego zielonego - szeregowy, plutonowy/porucznik - żółty; -kapitan major- pomarańczowy ; pułkownik- generał - czerwony. jak tworzyć prosty system pomiaru ryzyka / bezpieczeństwa ? Iloczyn z czterech . 1 kategoria 1, 2- 2do2 ,3- 3do3 ,4 - 4 do 4. Przykładowo - generał rozmawia z pułkownikiem o daniu na obiad przez smartfona pożyczonego od żony na dworze 4 do 4 razy 4 do czwartej razy 1 razy cztery do czwartej. Skwantyfikowany pomiar ryzyka wymiany informacji.