Reklama

Siły zbrojne

Kolejne podejście do laserowych symulatorów. "Przetarg niedoszacowany"

System Giewont na MSPO Fot. J. Sabak
System Giewont na MSPO Fot. J. Sabak

Wyższa Szkoła Oficerska we Wrocławiu ogłosiła przetarg na zakup symulatora pola walki w postaci laserowego systemu broni strzeleckiej (LSS) wraz z instalacją i szkoleniem dla obsługi oraz użytkowników. Szacowana wartość kontraktu to 2,6 mln zł. Poprzedni przetarg został unieważniony, gdyż złożone oferty przekraczały budżet przewidziany na realizację zadania.

Zamówienie obejmuje dostarczenie w latach 2016-2017 60 indywidualnych zestawów odbiorników dla żołnierzy, w skład którego wchodzą szelki/kamizelka i opaska na hełm z zamontowanymi czujnikami promieniowania laserowego i modułem kontrolnym, a także 44 nadajniki dla kbk Beryl, 6 dla km PK/UKM, 3 laserowe symulatory granatnika RPG-7, 2 zestawy czujników promieniowania laserowego dla pojazdu, 12 symulatorów granatu ręcznego, moduł zarządzania ćwiczeniem, 2 przyrządy kontrolne instruktora, zestaw do instrumentacji pomieszczeń oraz szkolenia. System będzie mógł być używany do szkoleń w warunkach poligonowych.

Jest to już drugie tego typu postępowanie, prowadzone dla warszawskiej WSO. Poprzednie zostało unieważnione w maju br., gdyż kwota najniższej oferty (4,236 mln zł brutto) przewyższała o ponad milion złotych fundusze przewidziane na realizację zadania (3,2 mln zł). 

Czytaj także: Dezamet dostarczy pociski moździerzowe dla wojska

Wartość zamówienia bez VAT została oszacowana na 2,6 mln zł, zaś termin dostawy wyznaczono na: od 1 września 2016 roku do 31 maja 2017 roku. Termin składania ofert mija 6 lipca. Przy ocenie brane będą pod uwagę cena (waga 80), okres gwarancji (waga 10) oraz jakość (waga 10). W poprzednim przetargu kryterium jakościowe miało większą wagę (30), a za koszt przyznawano 60 proc. punktów. Zamawiający zdecydował się więc zwiększyć znaczenie ceny w ocenie ofert. Nie uległa zmianie szacowana wartość zamówienia.

System laserowych symulatorów strzelań LSS, o jakim mowa w zamówieniu, przeznaczony jest do ćwiczeń taktycznych w terenie. Dzięki jego wykorzystaniu możliwe jest prowadzenie ćwiczeń w warunkach maksymalnie zbliżonych do prawdziwych warunków pola walki - szkoleni wykorzystują taktyki i umiejętności identyczne z tymi, jakie wykorzystywane są podczas prawdziwej walki.

Przykładem kompleksowego, laserowego symulatora strzelań może być Kompleksowy System Poligonu Laserowego Giewont, w Wojsku Polskim są również używane systemy LSS Czantoria.

10 maja WSOWL we Wrocławiu ogłosiła przetarg na symulatory taktyczne dla plutonu zmechanizowanego wraz z instalacją i szkoleniem dla obsługi użytkowników. Symulator ma zapewnić szkolenie czterech załóg KTO Rosomak oraz czterech dowódców drużyn i dowódcy plutonu zmotoryzowanego w jednym ćwiczeniu. W związku z tym, na jego wyposażeniu znajdują się 4 moduły bojowe oraz moduły kierowcy, pięć stanowisk dowódcy drużyny/plutonu, jedno stanowisko omówienia ćwiczenia oraz moduł instruktora. Wartość zamówienia ma wynosić około 4 mln zł.

Reklama

Komentarze

    Reklama