Siły zbrojne

Hełmy dla desantu wycofane ze skoków spadochronowych

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że podjęto decyzję o zawieszeniu możliwości wykonywania skoków spadochronowych z wykorzystaniem nowo pozyskanych hełmów, przeznaczonych dla jednostek powietrznodesantowych.

Jak poinformował Defence24.pl rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz, 29 lutego br. Dowódca Generalny RSZ podjął decyzję o zawieszeniu możliwości wykonywania skoków spadochronowych z użyciem nowo pozyskanych hełmów. Jest to następstwem uwag dotyczących jego stabilności, zgłaszanych przez użytkowników.

W toku eksploatacji, a dokładniej mówiąc, podczas szkolenia jakie prowadzone było pod koniec 2015 i na początku 2016 roku, użytkownicy zgłosili uwagi dotyczące stabilności hełmu, następstwem tego było wydanie przez Dowództwo Generalne RSZ, w dniu 29 lutego br. polecenia o zawieszeniu możliwości wykonywania skoków z wykorzystaniem HA-03, hełm jednocześnie może być nadal wykorzystywany do szkolenia naziemnego.

rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz

Rzecznik MON zaznaczył, że hełmy kompozytowe HA-03 mogą wciąż być używane do szkolenia naziemnego. Inspektorat Uzbrojenia wystąpił do wykonawcy – spółki Maskpol S.A. – o usunięcie wad wykrytych w toku eksploatacji.

Jednocześnie dowództwo generalne wystąpiło z wnioskiem do Inspektoratu Uzbrojenia o zgłoszenie do producenta reklamacji w ramach posiadanej gwarancji, powołując się na zapis umowy dotyczący obowiązku usunięcia stwierdzonych wad, w tym powodujących ograniczoną funkcjonalność produktu. Nadmieniam, że 21 marca zamawiający (IU) wystąpił do wykonawcy o usunięcie stwierdzonych wad fizycznych zgodnie z warunkami gwarancji.

rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz

Kontrakt na dostawę kompozytowych hełmów bojowych przystosowanych do wykonywania skoków spadochronowych został podpisany w kwietniu 2014 roku. Mają one zastąpić na wyposażeniu jednostek powietrznodesantowych przestarzałe hełmy wz. 63, które są wykorzystywane do wykonywania skoków spadochronowych. Siły Zbrojne pozyskiwały bowiem wcześniej znaczne ilości kompozytowych hełmów przeznaczonych m.in. dla Wojsk Lądowych, ale nie były one dostosowane do użycie w trakcie prowadzenia skoków spadochronowych.

Dlatego na wyposażeniu pododdziałów powietrzno-desantowych pozostają hełmy wz. 63. Celem zakupu HA-03 było umożliwienie wykorzystania jednego typu nowoczesnego, kompozytowego hełmu, zapewniającego wyższy stopień ochrony zarówno w trakcie skoków spadochronowych jak i w czasie działań bojowych.

Hełmy HA-03 od wiosny 2015 roku, czyli od czasu ich pozyskania, do stycznia br. były użytkowane na podstawie czasowej zgody na eksploatację, równolegle trwała procedura wprowadzania ich na wyposażenie SZ RP, która zakończyła się wydaniem polecenia nr 6 szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 12 stycznia br., na podstawie decyzji nr 444/MON z 30 grudnia 2013 r.

rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz

Komentarze