Siły zbrojne

Chemiczne BRDMy do naprawy

Fot. MON
Fot. MON

1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu poinformowała o udzieleniu zamówień w ramach przetargu na naprawę główną zespołu urządzeń do rozpoznania skażeń na samochodzie opancerzonym BRDM-2RS.

Cały przetarg, który jest realizowany w ramach procedury ograniczonej, dotyczy naprawy głównej zespołu urządzeń do rozpoznania skażeń na samochodzie opancerzonym BRDM-2RS w liczbie dwóch egzemplarzy zgodnie z wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi. Zamówienie zawiera prawo opcji zwiększenia liczby naprawianych systemów o jeden egzemplarz.

Termin składania ofert upłynął 19 marca br., po czym nastąpiło ich otwarcie i ocena, a następnie rozstrzygnięcie przetargu. Do oceny ofert złożonych we wszystkich czterech zadaniach posłużyły następujące kryteria: cena (waga 70), i okres gwarancji (waga 30).

W wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty. Kontrakt na przeprowadzenie napraw otrzymały Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z Dęblina, a umowa została podpisana 20 lipca br. Drugim oferentem była spółka Dominik Pater PPHU Star-San-Duo, która złożyła ofertę o wyższej cenie, ale dłuższym okresie gwarancji. Całkowita końcowa wartość zamówień wyniosła blisko ok. 3,63 mln zł bez VAT.

BRDM-2RS to wóz rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych. Wozy te stanowią podstawowe wyposażenie pododdziałów Wojsk Chemicznych Sił Zbrojnych RP, w tym 4 Pułku Chemicznego z Brodnicy i 5 Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór.

Komentarze