Reklama

Siły zbrojne

Budżet MON na 2021 rok bez cięć. Decyzja komisji

Fot. DWOT.
Fot. DWOT.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych negatywnie zarekomendowała poprawki Senatu, które zakładały obniżenie wydatków na Wojska Obrony Terytorialnej w budżecie na 2021 rok.

Dwie poprawki zgłoszone przez Senat zakładały obniżenie wydatków bieżących Wojsk Obrony Terytorialnej o kwotę łącznie 50 mln zł, z przeznaczeniem na utworzenie dwóch rezerw celowych na budowę przejazdu nad torami kolejowymi przy ul. Pomorskiej w Szczecinie (30 mln zł) oraz przejazdu nad torami przy ul. Jagiellońskiej w tym samym mieście (20 mln zł).

Obie poprawki zostały odrzucone. Przeciwko pierwszej z wymienionych głosowało 24 posłów, 20 było za a jeden się wstrzymał, natomiast drugiej poprawce sprzeciwiło się 27 posłów, przy takiej samej liczbie głosów za i wstrzymujących się. Negatywna rekomendacja komisji i takie samo stanowisko rządu oznacza, że poprawka zostanie niemal na pewno odrzucona w ostatecznym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

W zakresie wydatków na obronę narodową ustawa budżetowa zostanie przyjęta w pierwotnie przewidzianym kształcie. W budżecie na obronę narodową na rok 2021 wydatki zaplanowano w kwocie łącznie 51,8 mld zł, co stanowi 2,2 proc. PKB planowanego na przyszły rok. Jest to zbieżne z zapisami ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych oraz ich finansowaniu, która zakłada zaplanowanie budżetu obronnego w latach 2021-2023 na poziomie co najmniej 2,2 proc. PKB i następnie stopniowe zwiększanie tego udziału do 2,5 proc. w 2030 roku. Wydatki majątkowe stanowią 30,4 proc., czyli 15,78 mld zł.

Reklama
Link: https://sklep.defence24.pl/produkt/polskie-wojska-specjalne-we-wspolczesnym-swiecie/
Reklama Link: https://sklep.defence24.pl/produkt/polskie-wojska-specjalne-we-wspolczesnym-swiecie/

W Senacie była też głosowana inna poprawka do budżetu obronnego, zakładająca jego drastyczne obniżenie – bo aż o 4,7 mld złotych. Te środki miały stanowić najważniejszą część finansowania zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia o 5,15 mld zł (pozostałe miały pochodzić z innych źródeł).

Propozycja senatora Lewicy Wojciecha Koniecznego nie uzyskała jednak poparcia i została odrzucona w Senacie 92 głosami przeciw przy sześciu za i dwóch wstrzymujących się.

Reklama

Komentarze

    Reklama