Reklama

Siły zbrojne

Błaszczak: zwiększymy liczebność WP i nakłady na Siły Zbrojne RP

Autor. MON/Flickr

To ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski, dziś wchodzi w życie ustawa o obronie ojczyzny; dzięki nowym przepisom zwiększymy liczebność Wojska Polskiego oraz nakłady finansowe na Siły Zbrojne RP - zadeklarował szef MON Mariusz Błaszczak.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

"To ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski. Dziś wchodzi w życie ustawa o obronie Ojczyzny. Dzięki nowym przepisom zwiększymy liczebność Wojska Polskiego oraz nakłady finansowe na Siły Zbrojne RP. Ustawa to także pakiet korzystnych rozwiązań dla żołnierzy będących w służbie" - napisał Błaszczak w sobotę na Twitterze.i.

Zgodnie z ustawą, Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne, co 4 lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju Sił Zbrojnych.

Reklama

Czytaj też

W ustawie zapisano, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB - w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB już w roku 2023 i latach kolejnych. Według ustawy szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, "uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa".

Ustawa przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.

Na mocy ustawy znosi się: szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień. Tworzy się: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz wojskowe centra rekrutacji. Wojewódzkie sztaby wojskowe przekształca się w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, a wojskowe komendy uzupełnień - w wojskowe centra rekrutacji.

Czytaj też

W ustawie wskazano, że na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej prowadzi się rejestrację, której podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej ma określić, w drodze rozporządzenia, m.in. tryb prowadzenia rejestracji, wzory dokumentów prowadzonych w jej ramach, szczegółowy zakres danych ujmowanych w poszczególnych dokumentach oraz tryb i sposób wzywania na rejestrację.

Zgodnie z ustawą, służba wojskowa dzieli się na: czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie. Czynna służba polega na pełnieniu: zasadniczej służby wojskowej; terytorialnej służby wojskowej; służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy; zawodowej służby wojskowej; służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Czytaj też

Zasadnicza służba wojskowa polega na pełnieniu: dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Służba w rezerwie – jak zapisano - ma na celu zapewnienie uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych i dzieli się na aktywną rezerwę i pasywną rezerwę.

Ustawa reguluje także m.in. powoływanie i pełnienie służby, kształcenie żołnierzy, ich publiczną działalność, stopnie wojskowe, współpracę MON z organizacjami proobronnymi, uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy, dyscyplinę wojskową, kary i środki dyscyplinarne, wyróżnianie i uposażenia.

Zawarto w niej także takie działy jak: "Militaryzacja i ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa", "Świadczenia na rzecz obrony", "Udzielanie zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej", "Organizowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych" oraz "Psy i konie w Siłach Zbrojnych".

Jedynym przepisem ustawy, który wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2023 r. jest ten dotyczący dodatków motywacyjny dla żołnierzy zawodowych.

Czytaj też

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze (3)

 1. pielgrzym

  Niech Rząd Polski MON pozyska tańsze systemy rakietowe Izraelskie Żelazna kopuła wraz z pociskami manewryjącymi Tamir,mobilne systemy rakietowe Lynx z rakietami Lora,Barak 8,MX,rakiety balistyczne Jerycho 1-3,Polska musi zmienić status wejść w program Nuclear Sharing,wyjść z układu MTCR (REŻIM KONTROLI TECHNOLOGII RAKIETOWYCH) i budować rakiety balistyczne,manewrujące,pośredniego średniego ,miedzykontynentalne w Polsce,Pozyskiwać b,szybko transfery technologii na rakiety,uzbrojenie.Więcej satelitów rozpoznawczych,telekomunikacyjnych,nawigacyjnych,więcej systemów rakietowych przeciwlotniczych,przeciwrakietowych,antybalistycznych,więcej dronów uderzeniowych,samolotów wielozadaniowych i nie tylko,czołgów i innego ciężkiego sprzętu oraz innego uzbrojenia itd.

 2. Fox

  Najpierw niech MON nauczy się sensownie wydawać 2 %pkb jakie w tej chwili otrzymuje. Dopóki to nie nastąpi dopóty ani złotówki więcej. Wystarczy spojrzeć na Szwecję lub Grecję które to państwa wydają takie same pieniądze jak my w wartościach bezwzględnych a mają o wiele nowocześniejszy sprzęt. Po drugie 300 tys. żo ło mierzy to kompletna fikcja ponieważ nie mamy takich pieniędzy aby toto utrzymać a co dopiero wyposażyć. To zwykła kiełbasa przedwyborcza i próba uzyskania kilku punktów przed wyborami.

  1. Chyżwar

   Chciałbyś. Ale nic z tego. Powinien dostać więcej kasy i ją dostanie. A ty swoją pisaniną nie poradzisz na to nic.

  2. rozbawiony

   Z tym MON to i 6 % PKB nic nie da .

  3. Sky

   Zgoda. Ostatnie zdanie - w punkt.

 3. Rak

  Od kiedy można się zgłaszać od ochotniczej zasadniczej służby wojskowej?

Reklama