Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Radiotechnicy w PIT-Radwar. Podsumowanie dostaw radarów Odra

Delegacja Zarządu Wojsk Radiotechnicznych, z udziałem pułkownika Dariusza Krzywdzińskiego – Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych złożyła wizytę w spółce PIT-Radwar. W jej trakcie zaprezentowano podsumowanie dostaw radarów TRS-15M (Odra).

Na początku spotkania przedstawiona została prezentacja mająca na celu omówienie oraz podsumowanie dostaw radarów NUR-15M (Odra) realizowanych w ramach zawartej umowy. Zaprezentowany został również stan przygotowań do realizacji umowy na dostawę radarów NUR-15M w ramach nowej umowy z Inspektoratem Uzbrojenia. Ponadto szczegółowo przeanalizowane zostało zarządzanie cyklem życia rodziny radarów NUR-15.

Delegacji Wojsk Radiotechnicznych zaprezentowano też Halę Wyrobów Gotowych, dzięki czemu oficerowie mogli zapoznać się ze sprzętem wyprodukowanym w należących do PGZ zakładach PIT-Radwar.

Spotkanie zakończyła prezentacja, w trakcie której omówione zostały prace rozwojowe w obszarze radiolokacji realizowane przez Spółkę na rzecz Sił Zbrojnych RP. 

W skład delegacji weszli: płk Dariusz Krzywdziński, Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych, ppłk Robert Stupak, Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju, płk Jerzy Kwika, Szef Oddziału Szkolenia, ppłk Miłosz Puto, Szef Wydziału Operacyjnego oraz Szef Zespołu Nadzoru Technicznego 3. Brygady Radiotechnicznej z Wrocławia, ppłk Jacek Połeć. Spółkę reprezentowali Prezes Zarządu Rafał Kowalczyk, Dyrektor ds. Badań, Rozwoju i Wdrożeń Jerzy Miłosz oraz Dyrektor Handlowy – Alicja Tomkiewicz.

Reklama

Komentarze

    Reklama