Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

VIII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności

 • Fot. Lockheed Martin/lockheedmartin.com
  Fot. Lockheed Martin/lockheedmartin.com

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności zorganizowały VIII Międzynarodową Konferencję Bezpieczeństwa i Niezawodności. Spotkanie miało miejsce w dniach od 6 do 9 października w Uniejowie.

Konferencję otworzył Przewodniczący prof. dr hab. inż. Józef Żurek, z kolei słowo wstępne wygłosił Dyrektor ITWL prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik. Dyrektor ITWL zaprezentował dorobek naukowy i konstrukcyjny jednostki oraz wytyczył nowe kierunki badań w obszarze bezpieczeństwa i niezawodności.

W trakcie Konferencji miało miejsce sześć sesji plenarnych, dwie sesje dyskusyjne „Okrągły stół” oraz sesja plakatowa. Podczas tej ostatniej pracownicy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wygłosili i przedstawili 17 referatów naukowych. Ogółem zaprezentowano 45 referatów przygotowanych przez przedstawicieli 13 uczelni i instytutów.

Dyrektor ITWL prof. Ryszard Szczepanik przewodniczył dyskusji sesji „Okrągłego stołu” pod tytułem „Innowacje w przemyśle obronnym”, z kolei dyskusja „Program Horyzont 2020 – szanse i wyzwania” odbyła się pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Kołowrockiego z Politechniki Gdańskiej.

Podczas spotkania uroczyście uhonorowano 85. rocznicę urodzin prof. dr hab. inż. Zbigniewa Smalko, założyciela i wielokrotnego przewodniczącego Konferencji Bezpieczeństwa i Niezawodności.

Reklama

Komentarze (1)

 1. dwa

  Ale takich teoretyków jakich my mamy to nie ma nikt..

  1. Szczeopan Boba

   Polak jest między innymi autorem: - jednolitej teorii grawitacji i elektromagnetyzmu (1986 r,), - nowych zasad mechaniki ciał ważkich i elektromagnetycznych; - objaśnienia anomali w ruchu peryhelium Merkurego.

Reklama