Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Tomasz Siemoniak: tworzymy Inspektorat ds. Innowacji. Nowa jakość w zarządzaniu modernizacją armii?

Fot. mon.gov.pl
Fot. mon.gov.pl

MON  tworzy nową jednostkę o nazwie Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii. - Chcemy przełamywać rutynę - wymyślać i proponować zupełnie nowe pomysły z pożytkiem dla bezpieczeństwa - powiedział minister Tomasz Siemoniak podczas konferencji pt. „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”.Minister poinformował, że w ministerstwie obrony trwają prace nad powołaniem zupełnie nowej jednostki o nazwie Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii.

- Chcemy korzystać z wiedzy różnych instytucji i grup społecznych. Czasem młodzi ludzie i pasjonaci podpowiadają lepiej niż ośrodki naukowe - mówił minister. MON chce, aby ta jednostka wykorzystała dobre doświadczenie instytucji zagranicznych. -Planujemy uruchomić działalność Inspektoratu na początku przyszłego roku - powiedział szef MON.

Zobacz także: MON chce bliżej współpracować z ośrodkami naukowymi przy modernizacji armii

Tomasz Siemoniak podkreślał, że konieczna jest współpraca nauki i przemysłu. Potrzeba tu dobrego trójkąta. - My, jako Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie, jesteśmy jednym z kątów - pozostałe dwa to nauka i przemysł - mówił minister. - Staramy się bardzo mocno pobudzić przemysł i ośrodki naukowe - to bardzo duży potencjał. Potrzeba zupełnie nowego podejścia. Potrzeba po stronie państwowej nowych mechanizmów. Musimy odchodzić od rutyny" - podkreślał minister.

O nowej jednostce mówił także gen. Leszek Cwojdziński, szef Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON. - Nowy Inspektorat ma być koordynatorem implementacji nowych technologii do polskiej armii. Chcemy skuteczniej pozyskiwać innowacyjne rozwiązania, ale przede wszystkim lepiej zarządzać rozproszonymi działaniami państwa - podkreśl gen. Cwojdzińskim, który zajmuje się tworzeniem nowej jednostki w MON. Jego zdaniem, działania nowego Inspektoratu pozwolą przynieść państwu wymierne efekty gospodarcze, poprzez skupianie rozproszonego potencjału intelektualnego. - Skutkiem nowej polityki będzie także redukcja kosztów pozyskiwania i wdrażania technologii dla Wojska Polskiego - wskazywał gen. Cwojdziński.

Przeczytaj również: Gen. Różański o reformie systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP

Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt. "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic". W sesji otwierającej obrady uczestniczył ponadto szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bogusław Winid oraz przedstawiciele kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP i przemysłu obronnego.

(JG)
  • Graf
Reklama

Komentarze

    Reklama