Przemysł Zbrojeniowy

Symulator Rosomaka poszukiwany

Fot. US Army
Fot. US Army

Inspektora Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego symulatora strzelań dla załogi KTO Rosomak w wersji dla plutonu.

Jak podaje IU to symulator stanowiący przedmiot tego zamówienia, wykorzystywany będzie do przeprowadzania symulacji scenariuszy bojowych/wojskowych oraz do szkolenia żołnierzy  wchodzących etatowo w skład  plutonów zmotoryzowanych na których wyposażeniu znajduje się  KTO Rosomak z systemem wieżowym Hitfist-30.

Dodatkowo wymaga się by  symulator zapewniał wykonywanie symulowanych zadań ogniowych i taktycznych (obrona, natarcie, działania opóźniające, marsz) przez pluton na KTO Rosomak do celów na wirtualnym polu walki oraz wykonywanie symulowanych zadań ogniowych i kierowania ogniem zgodnie z „Programem strzelań z wozów bojowych”. Ponadto w pełni powinien on symulować zachowanie transportera, pokonywanie przeszkód terenowych, oddziaływanie  na niego min lub IED oraz by sam system dostarczał dane do oceny efektów działania.

Kompletny zestaw do symulacji powinien zawierać co najmniej załogowe stanowiska  odwzorowujące wieżę Hitfist-30 oraz przedział kierowania KTO Rosomak, stanowisko instruktora-operatora i stanowisko kierownika zajęć (oba oparte o odpowiedni sprzęt komputerowy).

Oprócz samej dostawy wyłoniony Wykonawca musi dokonać zainstalowania oraz uruchomienia kompletnego symulatora. W ramach opcji przewiduje się dostarczenie nie więcej jak  4 kolejnych takich zestawów.

Warte przytoczenia są ponadto kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych Wykonawców (na podstawie których może dojść do ich wykluczenia). M.in. zamawiający wymaga aby Wykonawca w sposób należyty wykonał minimum jedną dostawę symulatora o 6 stopniach swobody ruchu umożliwiającego symulację jazdy i strzelań pojazdu wyposażonego w uzbrojenie pokładowe kalibru minimum 25 mm o wartości jednostkowej brutto nie mniejszej niż 4 mln zł lub minimum jedną dostawę symulatora jazdy o sześciu stopniach swobody ruchu o wartości jednostkowej brutto nie mniejszej niż 2 mln zł oraz minimum jedną dostawę symulatora strzelań pojazdu wyposażonego w uzbrojenie pokładowe kalibru minimum 25 mm o wartości jednostkowej brutto nie mniejszej niż 2 mln zł.

Przewidywana przez IU maksymalna liczba potencjalnych Wykonawców zadania to pięciu. W ramach kryteriów udzielenia zamówienia ustalono iż deklarowana cena posiadać będzie wagę 94 punktów procentowych oceny a okres gwarancji wagę 6. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa trzeciego marca tego roku.

Na dzień dzisiejszy tylko Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu użytkuje kompleksowy symulator strzelań z Rosomaka: SK-1 Pluton opracowany przez OBRUM Gliwice we współpracy z ośrodkami naukowymi. W 2014 roku IU ogłosił postępowanie na dostawę kolejnych symulatorów SK-1 Pluton, jednak ostatecznie zostało ono unieważnione.  SK-1 Pluton jest jednak  tylko urządzeniem ze stacjonarnymi załogowymi stanowiskami  odwzorowującymi wieżę Hitfist-30 oraz przedział kierowania.

Komentarze