Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Polska łączność przetestowana w Malezji

Fot. Grupa WB

Według komunikatu Grupy WB zakończyły się próby polskiej taktycznej łączności wojskowej Grupy WB w Malezji. Pomimo ekstremalnie trudnych warunków testowane radiostacje COMP@N, PERAD i R35010 sprawiły się znakomicie. Osiągi polskich systemów znacznie przewyższyły rozwiązania oferowane przez inne podmioty. Pozytywne zakończenie prób spowodowało, że radiostacje z Polski zostały dopuszczone do użycia w malezyjskich siłach zbrojnych.

Reklama

Malezja jest jednym z ważniejszych rynków, na których działa GRUPA WB. Silne polsko-malezyjskie więzi potwierdza obecność spółki WBE Technologies w tym państwie. Wpisuje się to w przyjęty model biznesowy i politykę rozwoju działalności na rynkach międzynarodowych. Spółka z siedzibą w Kuala Lumpur odpowiada, za promocję, wsparcie i serwis programów GRUPY WB w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Reklama

Siły zbrojne Malezji wykorzystują m.in. cyfrową platformę komunikacji pojazdowej FONET oraz ponad tysiąc radiostacji osobistych R35010. Wojsko jest zainteresowane nowoczesnymi systemami zarządzania polem walki (jak Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ) i zwiększeniem liczby radiostacji taktycznych. W związku z tym przedstawiciele spółek RADMOR i WB Electronics przeprowadzili zaawansowane próby polowe systemów łączności Grupy WB dla malezyjskich wojsk lądowych.

Fot. Grupa WB

Testom poddano m.in. radiostacje COMP@N i R35010 w wersji pojazdowej i doręcznej. Cykl wymagających prób funkcjonalnych i zasięgowych sprzętu produkowanego przez RADMOR odbywał się przy udziale żołnierzy i pojazdów bojowych jednej z malezyjskich brygad zmechanizowanych.

Reklama

Fot. Grupa WB

Próby prowadzone były według różnych scenariuszy, zakładających operowanie w terenie zalesionym, wiejskim i otwartym. Wszystko odbywało się przy bardzo wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza przekraczającej 90%.

Jako środek łączności w paśmie VHF/UHF testowano radiostacje rodziny COMP@N. Podczas prób zaprezentowano funkcjonalności i możliwości transmisyjne modeli COMP@N H07 i H09, pracujących w paśmie 30-520 MHz z mocą 5 W. Jest to jednak bardziej uniwersalna konstrukcja. Dzięki wpięciu radiostacji we wzmacniacz, można ją zmienić w model pokładowy o mocy 50 W.

Radiostacje zostały poddane testom polowym obejmujące m.in. zasięgi łączności. Doręczne modele COMP@N H07 były w stanie nawiązać prawidłową łączność na dystansie ponad 30 km w terenie otwartym oraz 11 km w terenie pagórkowatym, porośniętym dżunglą. To doskonały wynik dla urządzeń o tak niewielkiej mocy. Radiostacji COMP@N w ukompletowaniu pojazdowym udało się uzyskać łączność między pojazdami oddalonymi od siebie o 35 km w terenie zurbanizowanym.

Malezyjscy żołnierze przeprowadzili też próby pokazujące w jaki sposób wykorzystują środki łączności radiowej. Test polegał na zaparkowaniu wozu z radiostacją COMP@N na wzgórzu o wysokości 340 metrów. Kolejny wóz z drugą radiostacją poruszał się od podnóża wzgórza. Maksymalny zasięg między bazowym COMP@N-em na wzgórzu, a urządzeniem w wozie wyniósł ponad 50 km.

Podobnie testowano nowe funkcjonalności produkowanych przez RADMOR radiostacji osobistych R35010. W ramach prób w terenie otwartym i zalesionym zaprezentowano możliwości retransmisji, znacznie wydłużającej zasięg łączności. Przedstawiciele spółki z Gdyni zademonstrowali także możliwość przesyłania przez R35010 koordynat GPS do systemu kierowania walką, który wyświetla pozycję radia na mapie.

Reklama

Komentarze (3)

  1. Van_D

    Brawo WB!!

  2. Exfederale

    Dobrze siw czyta takie wiadomości z rana.

  3. TakTak

    No ale nasz generał w wywiadzie na defence mówi że wraz z abramsami odchodzili od polskiej łączności na rzecz amerykańskiej. Od czolgolw a potem w całych siłach ujednolicenie

Reklama