Przemysł Zbrojeniowy

Polska łączność przetestowana w Malezji

Fot. Grupa WB

Według komunikatu Grupy WB zakończyły się próby polskiej taktycznej łączności wojskowej Grupy WB w Malezji. Pomimo ekstremalnie trudnych warunków testowane radiostacje [email protected], PERAD i R35010 sprawiły się znakomicie. Osiągi polskich systemów znacznie przewyższyły rozwiązania oferowane przez inne podmioty. Pozytywne zakończenie prób spowodowało, że radiostacje z Polski zostały dopuszczone do użycia w malezyjskich siłach zbrojnych.

Malezja jest jednym z ważniejszych rynków, na których działa GRUPA WB. Silne polsko-malezyjskie więzi potwierdza obecność spółki WBE Technologies w tym państwie. Wpisuje się to w przyjęty model biznesowy i politykę rozwoju działalności na rynkach międzynarodowych. Spółka z siedzibą w Kuala Lumpur odpowiada, za promocję, wsparcie i serwis programów GRUPY WB w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Siły zbrojne Malezji wykorzystują m.in. cyfrową platformę komunikacji pojazdowej FONET oraz ponad tysiąc radiostacji osobistych R35010. Wojsko jest zainteresowane nowoczesnymi systemami zarządzania polem walki (jak Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ) i zwiększeniem liczby radiostacji taktycznych. W związku z tym przedstawiciele spółek RADMOR i WB Electronics przeprowadzili zaawansowane próby polowe systemów łączności Grupy WB dla malezyjskich wojsk lądowych.

Fot. Grupa WB

Testom poddano m.in. radiostacje [email protected] i R35010 w wersji pojazdowej i doręcznej. Cykl wymagających prób funkcjonalnych i zasięgowych sprzętu produkowanego przez RADMOR odbywał się przy udziale żołnierzy i pojazdów bojowych jednej z malezyjskich brygad zmechanizowanych.

Fot. Grupa WB

Próby prowadzone były według różnych scenariuszy, zakładających operowanie w terenie zalesionym, wiejskim i otwartym. Wszystko odbywało się przy bardzo wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza przekraczającej 90%.

Jako środek łączności w paśmie VHF/UHF testowano radiostacje rodziny [email protected] Podczas prób zaprezentowano funkcjonalności i możliwości transmisyjne modeli [email protected] H07 i H09, pracujących w paśmie 30-520 MHz z mocą 5 W. Jest to jednak bardziej uniwersalna konstrukcja. Dzięki wpięciu radiostacji we wzmacniacz, można ją zmienić w model pokładowy o mocy 50 W.

Radiostacje zostały poddane testom polowym obejmujące m.in. zasięgi łączności. Doręczne modele [email protected] H07 były w stanie nawiązać prawidłową łączność na dystansie ponad 30 km w terenie otwartym oraz 11 km w terenie pagórkowatym, porośniętym dżunglą. To doskonały wynik dla urządzeń o tak niewielkiej mocy. Radiostacji [email protected] w ukompletowaniu pojazdowym udało się uzyskać łączność między pojazdami oddalonymi od siebie o 35 km w terenie zurbanizowanym.

Malezyjscy żołnierze przeprowadzili też próby pokazujące w jaki sposób wykorzystują środki łączności radiowej. Test polegał na zaparkowaniu wozu z radiostacją [email protected] na wzgórzu o wysokości 340 metrów. Kolejny wóz z drugą radiostacją poruszał się od podnóża wzgórza. Maksymalny zasięg między bazowym [email protected] na wzgórzu, a urządzeniem w wozie wyniósł ponad 50 km.

Podobnie testowano nowe funkcjonalności produkowanych przez RADMOR radiostacji osobistych R35010. W ramach prób w terenie otwartym i zalesionym zaprezentowano możliwości retransmisji, znacznie wydłużającej zasięg łączności. Przedstawiciele spółki z Gdyni zademonstrowali także możliwość przesyłania przez R35010 koordynat GPS do systemu kierowania walką, który wyświetla pozycję radia na mapie.

Komentarze (3)

  1. Van_D

    Brawo WB!!

  2. Exfederale

    Dobrze siw czyta takie wiadomości z rana.

  3. TakTak

    No ale nasz generał w wywiadzie na defence mówi że wraz z abramsami odchodzili od polskiej łączności na rzecz amerykańskiej. Od czolgolw a potem w całych siłach ujednolicenie