Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

PIT-RADWAR S.A. z kontraktem na serwis RUO-10 "Breń-R"

Anteny systemu Breń-R na okręcie rozpoznawczym ORP „Hydrograf”. Fot. M.Dura
Anteny systemu Breń-R na okręcie rozpoznawczym ORP „Hydrograf”. Fot. M.Dura

3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o zakończeniu procedury mającej na celu zapewnienie napraw, serwisu i utrzymywanie w sprawności technicznej Radiolokacyjnych Urządzeń Ostrzegawczych RUO-10 Breń-R.

Procedura miała charakter negocjacyjny, gdyż - według Zamawiającego - wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Zawarto umowę ze spółką PIT-RADWAR, która jest producentem tego systemu i naturalnym kandydatem do realizacji tego typu prac. Łączna wartość prac wyniesie  5 487 804,88 PLN netto. 

image
Dwie charakterystyczne anteny systemu Breń-R na okręcie rakietowym ORP „Grom”. Fot. M.Dura

Radiolokacyjne Urządzenia Ostrzegawcze RUO-10 Breń-R są używane do wykonywania zadań rozpoznawczych: wykrywania (bez przeszukiwania czynnego) źródeł emisji radarowej w pełnej przestrzeni azymutalnej. Określają też kierunek z którego pochodził wykryty sygnał oraz jego parametry (np. częstotliwość, parametry czasowe impulsów), następnie identyfikują źródła poprzez porównanie z bazą danych, a w konsekwencji ostrzegają o zagrożeniu pochodzącym od źródeł emisji i wypracowują dane do stanowisk wynośnych i systemu nadrzędnego.

Reklama

Komentarze (1)

  1. kamyk

    No świetnie. To jeszcze podajcie miejsca gdzie znajdują się Zapasowe Stanowiska Dowodzenia i będzie git.

Reklama