Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Obrona w cyberprzestrzeni musi być powszechna [SKANER Defence24]

W programie SKANER Defence24 Maciej Stopniak, dyrektor przedstawicielstwa Rohde & Schwarz w Polsce mówił o konieczności obrony sił zbrojnych i całego społeczeństwa przed działaniami dezinformacyjnymi.

Maciej Stopniak zwrócił uwagę na specyfikę zagrożeń pojawiających się w cyberprzestrzeni. Podkreślił, że obrona przed tymi niebezpieczeństwami musi dotyczyć całego społeczeństwa, bo to ono – a nie tylko siły zbrojne – są celem.

Walka elektroniczna i działania w cyberprzestrzeni toczą się cały czas, często działania poniżej progu wojny. One trwają cały czas, przed rozpoczęciem klasycznego konfliktu. Strony są namierzane i nasłuchiwane, prowadzone są działania wywiadowcze. Celem są niekoniecznie tylko żołnierze, ale całe społeczeństwo.

Maciej Stopniak, dyrektor przedstawicielstwa Rohde & Schwarz w Polsce

Niezbędne jest więc odpowiednie przygotowanie całego społeczeństwa, wszystkich użytkowników Internetu na te zagrożenia. W kontekście sił zbrojnych kluczowe jest natomiast zwiększanie świadomości, na przykład pod kątem tego, w jaki sposób telefony komórkowe i materiały publikowane w mediach społecznościowych mogą narażać na wykrycie działań żołnierzy. Równolegle z tym powinno się ćwiczyć prowadzenie działań przez wojsko bez wykorzystania cywilnej, komercyjnej łączności, co na co dzień jest normą.

Maciej Stopniak mówił też, że rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, łączności czy walki elektronicznej rozwijają się bardzo szybko i dlatego niezbędne jest odpowiednie dostosowanie procedur zakupu. Pomocne może być tutaj utrzymywanie bliskiego kontaktu wojska z przemysłem. Innym rozwiązaniem może pozyskiwanie niewielkich partii sprzętu do testów, przed pełnym wdrożeniem, aby móc w pełni zapoznać się z cechami danych rozwiązań.

Dyrektor przedstawicielstwa Rohde & Schwarz w Polsce mówił też o produktach oferowanych przez jego firmę. Przykładem są systemy walki elektronicznej, służące do zwalczania bezzałogowców, w tym rozwiązanie Ardronis. Są one używane przez Bundeswehrę, ale też np. do ochrony niemieckich instalacji nuklearnych. Spółka chce też rozwijać swoją ofertę środków łączności dla polskiej Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych. Kolejnymi kierunkami rozwojowymi są szeroko pojmowane zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także sprzęt dla Wojsk Lądowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama