Przemysł Zbrojeniowy

Leonardo: Jesteśmy gotowi na kontrakt ws. integracji wież Rosomaka ze Spike [WYWIAD]

Obecnie polskie KTO Rosomak z wieżami Hitfist-30 nie mają możliwości użycia ppk Spike. Fot. kpt. Krzysztof Baran/17wbz.wp.mil.pl.
Obecnie polskie KTO Rosomak z wieżami Hitfist-30 nie mają możliwości użycia ppk Spike. Fot. kpt. Krzysztof Baran/17wbz.wp.mil.pl.

Jesteśmy gotowi spełnić zobowiązania umowne polegające na dostarczeniu wież HITFIST 30 - będących obecnie w służbie polskiego MON - zintegrowanych z ppk SPIKE. (...)  Zobowiązaliśmy się do przekazania Polsce licencji oraz ustanowienia lokalnych zdolności produkcyjnych - mówi w rozmowie z Defence24.pl Massimo Gualco, Head of Marketing and Sales at Defence Systems Division, Leonardo.

Jakub Palowski: Na jakim etapie znajduje się obecnie projekt integracji Spike’a na polskim transporterze Rosomak z wieżą Hitfist?

Massimo Gualco, Head of Marketing and Sales at Defence Systems Division, Leonardo: Złożyliśmy propozycję spółce PGZ. Propozycja Leonardo spełnia wszystkie wymagania techniczne i zapewnia 100% polonizacji. Jesteśmy gotowi spełnić zobowiązania umowne polegające na dostarczeniu wież HITFIST 30 - będących obecnie w służbie polskiego MON - zintegrowanych z ppk SPIKE. Spółka Leonardo jest gotowa rozpocząć produkcję pierwszych 50 zestawów oraz jednocześnie wdrożyć transfer technologii do wybranych sektorów polskiego przemysłu, tak aby mogły one wyprodukować pozostałe 250 zestawów oraz dostosować 300 wież HITFIST i zintegrować wszystkie zestawy. Zobowiązaliśmy się do przekazania Polsce licencji oraz ustanowienia lokalnych zdolności produkcyjnych. Polski przemysł będzie mógł oferować integrację ppk SPIKE na wieży HITFIST na wybranych rynkach.

Jakie główne zmiany muszą być wprowadzone na wieży, włącznie z systemami sterowania i kierowania ogniem?

Wieża powinna zostać zdemontowana i ustawiona na stanowisku w warsztacie. Należy dokonać obróbki korpusu wieży celem zainstalowania zespołu łączącego mechanicznie wyrzutnie ppk. Interfejs elektroniczny zostanie dostosowany do istniejących komponentów, a podprogramy kontroli oraz MMI należy dostosować do ppk SPIKE. Korzystając z okazji, wymienimy część komponentów celem poprawy obsługi technicznej, minimalizując ryzyko starzenia się przez kolejne dekady. Zestaw ppk nie tylko zapewnia dodatkowe zdolności, lecz także modernizuje polską wieżę HITFIST do najnowszej konfiguracji.

image
Massimo Gualco. Fot. Leonardo.

Oryginalna wieża Hitfist-30 na wozie Rosomak ma kamerę termalną, która pracuje w paśmie 8-12 µm, podczas gdy głowica naprowadzająca pocisku Spike pracuje w paśmie 3-5 µm. Pojawiają się informacje, że te kamery mają zostać zastąpione nowymi systemami, ale one też pracują w paśmie 8-12 µm. Czy system kierowania ogniem będzie skuteczny pomimo tych różnic?

Proszę pozwolić mi wyjaśnić tę kwestię. Nie ma potrzeby wymiany kamery na system, który pracuje w paśmie 3-5 mikronów i nie będzie żadnej ingerencji w parametry systemów kierowania ogniem! Co więcej, znacznie istotniejsza jest ta kwestia: konfiguracja systemu w oparciu o kamerę pracującą w paśmie 8-12 mikronów dla celownika działonowego oraz w paśmie 3-5 mikronów dla ppk jest dokładnie taka sama, jak ta, która przeszła kwalifikację i jest używana na wieży HITFIST będącej w regularnej służbie włoskiej Armii. Zasada działania ppk SPIKE polega na tym, że celownik działonowego wskazuje cel, a następnie sterowanie przekazywane jest do sensorów SPIKE, są dwa (kamera dzienna oraz kamera na podczerwień). Po namierzeniu celu, ppk jest autonomicznie prowadzony do celu, a działonowy może powrócić do celownika wieży lub śledzić tor lotu ppk poprzez sensor na głowicy ppk i ewentualnie korygować trajektorię celem optymalizacji procesu zwalczania i punktu trafienia.

Ile czasu potrzeba na rozwinięcie prototypu wozu Rosomak z Hitfist-30 uzbrojonego w głowicę pocisku Spike-LR?

Jesteśmy w stanie dostarczyć pierwszy egzemplarz (raczej jednostkę skonfigurowaną w standardzie produkcyjnym niż prototyp) w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. To jest możliwie do osiągnięcia, przy wcześniejszym zaplanowaniu pewnych działań, o ile otrzymamy wyraźny sygnał zainteresowania. Testy kwalifikacyjne i homologacyjne w ramach regulacji NATO-wskich zostały już wykonane dla integracji wież HITFIST z ppk SPIKE dla włoskiej Armii i polskie MON może je uzyskać od włoskiego ministerstwa obrony. Istnieje możliwość radykalnego skrócenia tego okresu ewaluacji, poniżej sześciu miesięcy. W ciągu dwunastu miesięcy od daty wejścia umowy w życie, lub w krótszym czasie, moglibyśmy być gotowi do rozpoczęcia produkcji seryjnej, zależnie od możliwości naszego polskiego partnera przemysłowego.

Zostały już wykonane próby dotyczące integracji Spike’a na polskim KTO? Jeśli tak, jaki był zakres tych testów i ich wynik?

Zainstalowaliśmy wyrzutnie na polskim KTO i sprawdzaliśmy zdolności pływania. Z powodzeniem przeprowadziliśmy testy strzelaniem - przy strzelaniach amunicją bojową - na prototypie przemysłowym wieży 30 mm w polskiej konfiguracji zintegrowanej z zestawem Spike. Dodatkowo, wykonano już wszystkie testy funkcjonalne oraz w zakresie integracji wieży HITFIST z ppk SPIKE dla włoskiej Armii, która posiada identyczną konfigurację. W takim zakresie przeprowadzono z powodzeniem testy kwalifikacyjne i homologacyjne, we współpracy z firmą Rafael, będącą producentem OEM ppk Spike, i pod nadzorem inspektorów włoskiej Armii oraz zgodnie z procedurami NATO. Ryzyko techniczne związane z naszą propozycją jest zerowe. Istnieje możliwość przekazania wyników testów polskiej Armii w ramach umowy międzyrządowej. Mamy również bardzo dobre doświadczenia integracji ppk SPIKE na naszej wieży 30 mm RWS: wykonaliśmy również z dużym powodzeniem testy strzelania ppk z tej wieży.

Demonstrator pojazdu Rosomak-M na targach MSPO 2015 w Kielcach. Fot. J.Sabak/Defence24.pl
Demonstrator pojazdu Rosomak-M na targach MSPO 2015 w Kielcach. Fot. J.Sabak/Defence24.pl

Czy takie próby są planowane w najbliższej przyszłości?

Jak już wspomniałem, ryzyko jest zerowe, a homologacja została już wykonana. Gdyby Siły Zbrojne RP wymagały przeprowadzenia dalszych prób już po otrzymaniu wyników od włoskiej Armii w ramach porozumienia międzyrządowego, takie dodatkowe testy obejmowałyby pewną ograniczoną gamę działań oraz strzelanie z ppk.

W jakim stopniu możliwe jest wykorzystanie doświadczeń z integracji Spike’a na transporterze Freccia w polskim projekcie? Jakie są podobieństwa i różnice w tych dwóch programach?

Jeśli chodzi o podobieństwa, to te dwa projekty są takie same. Różnice nie występują. Polska skorzysta z tego, co zostało wypracowane we Włoszech: wyprodukowano 36 systemów, wytworzonych ma zostać jeszcze 36, z których 25 do końca roku. Jest to dość korzystny czas na rozpoczęcie integracji Spike dla Polski.

image
Strzelanie z ppk Spike na włoskim transporterze Freccia, uzbrojonym w wieżę Hitfist z armatą 25 mm. Fot. Leonardo.

Co było największym wyzwaniem w integracji Spike’a na wozie Freccia i jak się udało mu sprostać?

Szczerze mówiąc, nie spotkaliśmy się z żadnym konkretnym wyzwaniem. Pociski są bardzo wytrzymałe i niezawodne. Architektura wieży Hitfist stworzona została tak, by zapewniać potencjał rozwojowy. Realizacja programu przebiegła zgodnie z planem, a poszczególne etapy zostały wykonane na czas i bez problemów.

Przy założeniu, że kontrakt zostałby podpisany pod koniec 2018 roku, jaki byłby harmonogram dostaw? Kiedy byłoby możliwe wykonanie integracji na 300 pojazdach, zgodnie z wymaganiami polskiego MON?

Pierwsza jednostka może zostać dostarczona po sześciu miesiącach, a potem nastąpi etap testów, jeśli Wojsko Polskie sobie tego zażyczy. Zakładamy rozpoczęcie dostaw produkcyjnych po 12 miesiącach od zawarcia umowy w tempie 9 zestawów miesięcznie, z możliwością znacznego zwiększenia tej liczby (zależnie od zdolności produkcyjnych naszego polskiego partnera) i zakończyć dostawę 300 wież HITFIST zintegrowanych z ppk SPIKE maksymalnie w ciągu 30 miesięcy. To będzie możliwe przy założeniu, że nasi polscy partnerzy, a szczególnie firmy Rosomak, Bumar Łabędy oraz WZE, będą w stanie sprostać takiemu tempu prac.

Jakie są główne obszary współpracy z polskimi firmami w projekcie integracji Spike/Hitfist?

Oferujemy pełny transfer technologii, obejmujący mechanikę, elektronikę, interfejs z ppk oraz integrację końcową. Innymi słowy, oferujemy 100% polonizację, która pozwoli polskiemu przemysłowi na zapewnienie pełnego wsparcia dla wieży HITFIST z ppk Spike w całym cyklu życia produktu. Nasza propozycja obejmuje również współpracę na rynkach zagranicznych, na których użytkowana może być wieża Hitfist.

Co stanowi Pana zdaniem największe wyzwanie dla projektu w chwili obecnej?

Największe wyzwanie związane jest z tym, jaki priorytet ten program otrzyma ze strony polskiego MON oraz polskiego przemysłu. Wygląda na to, że o ile program ma wysoki priorytet dla polskiego MON, nie jest tak w przypadku wszystkich zaangażowanych przedsiębiorstw polskiego przemysłu. Mówię tak, ponieważ przesłaliśmy naszą końcową ofertę firmie Rosomak pod koniec marca 2018 r. Kilka dni później oferta została przesłana do PGZ. Jak rozumiemy, do dziś polskie MON nie otrzymało oferty od PGZ, będącej liderem konsorcjum. Jako Leonardo kilka razy byliśmy „odsyłani z kwitkiem”, gdy prosiliśmy o spotkanie w celu omówienia i sfinalizowania całego zakresu prac polskiego lidera konsorcjum i jego partnerów. Nieco więcej szczęścia miał Ambasador Republiki Włoskiej, który miał możliwość spotkania się z Prezesem PGZ. W trakcie spotkania poinformowano, że spółka PGZ nadała najwyższy priorytet projektowi integracji ppk SPIKE z bezzałogową wieżą, które jest obecnie rozwijana przez firmę HSW (mowa o ZSSW 30). To oznacza, że program integracji ppk SPIKE na polskiej wieży HITFIST 30 jest postrzegany jako rozwiązanie konkurencyjne w staraniach o finansowanie względem programu integracji ppk SPIKE na wieży bezzałogowej. Według naszej wiedzy, bezzałogowe wieże ZSSW 30 przeznaczone są dla nowych gąsienicowych i kołowych transporterów opancerzonych (BORSUK, ROSOMAK etc.) Leonardo oferuje integrację ppk SPIKE na wieżach HITFIST 30, będących w służbie na istniejących już pojazdach, i nie oferuje takiej możliwości dla nowych wozów.

Warto także wspomnieć, że integracja pocisków SPIKE na wieżach HITFIST 30 będących obecnie w służbie nie jest możliwa bez udziału Leonardo. Uważamy, że nie leży w interesie polskiego MON (pod względem zarówno czasu, jak i finansów) wycofanie wszystkich 350 wież HITFIST 30, które obecnie znajdują się w regularnej służbie na pokładzie pojazdów wojskowych polskiego MON, i zgodnie z naszą wiedzą, sprawują się zadawalająco w realizacji swoich zadań, i zastąpienie ich przez ZSSW 30, które obecnie są dopiero w fazie rozwojowej.

31 lipca 2018 r. firma Leonardo została zaproszona i wzięła udział w spotkaniu w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON. Zaproponowaliśmy, że zostaniemy liderem programu i przyjmiemy na siebie wszelką odpowiedzialność. Przedstawiciele Departamentu Polityki Zbrojeniowej obiecali, że prześlą nam odpowiedź wkrótce. Oczekujemy na nią oraz na wytyczne, które otrzymamy.

Dziękuję za rozmowę.

Źródło:
MSPO
/ Defence24

Komentarze (36)

 1. Harry 2

  Wieża z HSW będzie gotowa ostatecznie w 2019 roku.

  1. Qba

   Mamy 2022 rok i nadal nie jest gotowa

 2. wojtek

  spoko przeanalizujemy... MON

 3. Ffvhdxc

  No i co panowie z MON? Leonardo mówi „sprawdzam!” Jak z tego teraz wybrnąć... Właściwi ludzie biorą kasę za to żeby projekt polskiej wieży nie skończył się w ciągu następnych 10 lat a tu ZONK! Włosi chcą zintegrować Spike z Hitfistem w ciągu 6(!) miesięcy. Jak to teraz wyjaśnić narodowi że nam się nie udało to z czym Włosi nie mieli kompletnie żadnego pronlemu... Myślcie panowie!

 4. Pan Henio

  No i jak tu nie ufać polskiemu przemysłowi ? Miało być w 100% po Polsku ? No i jest w 100% po Polsku , czyli: nie ma produktu , kasa wydojona , i strojenie głupich min na koniec. Tak w 100% po Polsku

 5. Mathylda

  Zapominamy chyba o kilku kwestiach: 1) Wieża ZSWW-30 nie jest gotowa i nie będzie w najbliższych latach. Niestety jednak nadzieje na to, że coś wyjdzie z projektu, który przerósł możliwości techniczne HSW, sprawiiły, że MoN opóźnił swoją decyzję. Widać mają silny lobbing panowie z HSW. Wzięli grube pieniądze, a polskiej wieży jak nie było, tak nie ma. A nawet gdyby była to skąd wiemy, że będzie lepsza of Hitfist-30? Rośki z Hitfistem były przecież sprawdzone w boju i wyszły obronną ręką z Afganistanu. 2) Modernizacja wież jest konieczna. Przy okazji spika odmłodzilibyśmy nasze Rośki, ponieważ podobno Leonardo wymieniłaby także główne systemy SKO. Rosomak SA też miał coś wymieniać aby poprawić właściwości wypornościowe Rosomaków. Wciąż nie wiadomo czemu Rośki muszą pływać J Niektóre pojazdy mają już prawie 15 lat! To i tak cud, że wciąż działają. Moim zdaniem niskim kosztem uzyskamy nie tylko obronę przeciwpancerną, ale także nowe, zmodernizowane systemy które posłużą nam jeszcze przez długie lata. 3) Łatwo powiedzieć, że łatwiejszy jest do integracji Javelin. Szkoda tylko, że pociski Spike-LR produkujemy już teraz.... i co z nimi zrobimy? Kolejne pieniądze zmarnowane? 4) Leonardo obiecała nam wreszcie 100% polonizacji, co oznacza, że możemy naprawić błędy z przeszłości i stać się niezależni także w przypadku kluczowych elementów wieży. To nasza wielka szansa! Przecież o spikach myślano już przy podpisaniu pierwszego kontraktu na Hitfisty. Widać zabrakło kasy. Z resztą pewnie zabrakło jej też na system obserwacji. Można się było tego spodziewać bo to drogi sprzęt. Nawet nasza polska kopia okazała się za droga. Ciężko się dziwić skoro sensory kupujemy od tych samych poddostawców... Skoro PGZ nie jest w stanie nic zrobić to czemu Rosomak nie przejmie pałeczki? Od lat współpracują z Leonardo i zarządzają wieżami. A co na to wszystko MON? Czekają bezsilnie z założonymi rękami? Tylko na co? Na wyimaginowanego ZSSW-30? Na cud z PGZ? A może nie będziemy już nic modernizować ani kupować przecież mamy Patrioty....

 6. rdred

  @dym za spike....no jeżeli uważasz że to takie proste a wszelkie niuanse tego jakże banalnego procesu dostępne są w internecie to może sam się za to weźmiesz?

 7. EDA

  @No doubt....oczywiście byłeś przy negocjacjach ceny i doskonale znasz zawiłości tego procesu. Oczywiście Javelinów nie trzeba integrować bo w zasadzie dostaniemy je za darmo a integrację za darmo przeprowadza amerykanie. Bo tak nas kochają. ALE BREDNIE WYPISUJESZ.

 8. wed

  @kd12...naprawdę? a gdzie ona jest? w magazynie? już wyprodukowana? przeszła wszystkie testy? nie? o jaki pech.....

 9. kd12

  Wydaje mi się, że mamy już własną, zintegrowaną wieżę do Rosomaka. Po co ten płacz ?

 10. No Doubt

  To nie jest problem Leonardo tylko Rafaela który życzy sobie za integrację Spike tyle co za bazowego Rosomaka, w tle jest EuroSpike i zniechęcenie nas nawet do samodzielnego składania. Niestety trzeba iść drogą Amerykańską - Javelin, który może się okazać na BWP dużo tańszy niż Spike. Zresztą dlatego powstał ten artykuł.

 11. tankcom

  czy to Ci sami którym sprywatyzowali WSK-? i OD tego czasu makaroniarze mieli wieże zintegrowane z Spike, gdy Nasi zawiesili moderkę LeosiaA4 za czasu najlepszego lekarza MON-u Klicha? okulista potrzebny

 12. dym za spike

  Czy integracja Spika z wozem transportowym to nie powinna być praca semestralna 2-3 studentów na WAT?

 13. Gość

  Warto by było przeanalizować propozycję Leonardo. Jeżeli w naszych uwarunkowaniach jest korzystna ,to czemu nie.

 14. pilot

  Kontredans trwa 10 lat.Zarówno PO (Klich,Siemoniak) jak i PiS (Macierewicz) są winni braku decyzji tak banalnej,że pokazuje to bezmiar nieudolności.

 15. MajorMajor

  Widzę, że już większość komentujących otwiera szampany, spokojnie. Decyzja zmieni się jeszcze z 15 razy, podobnie jak i minister, potem wejdzie kolejny rząd, anuluje, itd. Nie bądzmy naiwni ponad miarę. Myślmy, dlaczego nic nam nie wychodzi. Hmm, może brak dobrej woli, co?

 16. SAS

  3 x NIE. Wieża załogowa to przeżytek. Inna kwestia czy ZSSW 30 kiedykolwiek powstanie, śmiem wątpić, zapewne trzeba będzie ją kupić zagranicą i jakąś przełknąć tą żabę - trudno, ale wieża bezzałogowa ze Spike\'ami dla Borsuka i części Rosomaków musi być. Wymianę, aż 350 wież można między bajki włożyć, to nie jest możliwe cyt. \"pod względem zarówno czasu, jak i finansów\" więc nie ma czym się martwić, to raczej proces na lata więc czas i finanse będą.

 17. wser

  Problemem nie jest Leonardo a MON i PGZ. MON bo podpisał umowę bez możliwości integracji zewnętrznego uzbrojenia w wiezy a PGZ bp ci to wszystko potrafią wyprodukować....od wiezy do gwiazdy śmierci. Oczywiście po wieloletnich badaniach - najlepiej 100letnich i kosztujących gigantyczne pieniądze. MON w dodatku zakupując Rosomaka i wieże do nich mentalnie tkwił jeszcze w okopach IIWS nie wiedzac że istnieja rakiety ppanc możliwe do integracji....przy okazaji tez nie zakupił systemu hunter killer no bo po co? prawda? dzięki temu nasze wozy musza machac wieża na prawo i lewo zużywając jej mechanizmy. No ale to MON - nie ma co się dziwic.

 18. wojtek

  W tym calym artykule brakuje dwoch istotnych informacji: 1) Jaka jest cena oferowanego przez Leonardo rozwiazania? 2) Co na to wszystko Rafael, ktory dysponuje prawami do tego \"drobiazgu\", ktory chcemy integrowac?

 19. xx

  czy spike po gruzińskiej lekcji nie jest zbyt ryzykowny?

 20. gregoe w

  Leonardo oferuje integrację ppk SPIKE na wieżach HITFIST 30, ale te wieze bardziej potrzebuja systemu obserwacji niezaleznej typu \"Killer\": Afganistan pokazal nam slabosc tej wiezy. \"Wystarczy zmienić skład plutonów Rośków 2 razy Hitfist bez Spike plus 2 razy ZSSW 30 ze Spikiem i wystarczy\"

 21. ryszard56

  i do tego obrona aktywna

 22. Gts

  Harry2 ale to nie jest wina Leonardo obi od 10 lat sa gotowi tylkoo nasi nie chca bo mysleli ze samemu uda im sie cos wydziergac. Sytuacje opisal ci Marek1. Nie ma nic do dodania poza oczywistym komentarzem ze wina stoi po stronie naszych niekompetentnych decydentow.

 23. As

  Nie dosyć że za póżno to jeszcze mając na uwadze dotychczasową współpracę dwu tak utalentowanych nacji możemy przyjąć, że temat zostanie zamknięty za 10 lat.

 24. Patry

  ta\"oferta\" pokazuje w dobitny sposób jak jesteśmy traktowani przez zagraniczne koncerny ... ale tym się kończy zwijanie krajowego przemysłu sabotowanie badań rozwojowych i opieranie wszystkich zakupów \"dialogami\" związanymi z wyjazdami delegacji na zachodnie \"poligony\"... - co to nie potrafimy zintegrować wyrzutni z wieża ... ogłosić konkurs na porządnej uczelni i zapewnić środki na wdrożenie i wypiąć się na takie żałosne propozycje ... a jeżeli są w umowie jakieś paragrafy zabraniające mam integracji to podpisujących umowę oskarżyć o zdradę ...

 25. anakonda

  dziękujemy ale nie skorzystamy mamy inne ważniejsze zakupy no i wprowadzamy juz nasza ZSSW ze spikiem wiec hitwisty niech sobie zostana jakie są