Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Ciągły rozwój polskich zautomatyzowanych systemów dowodzenia i wsparcia wojsk

Fot. TELDAT.
Fot. TELDAT.

Niewątpliwe osiągnięcia w tej dziedzinie ma bydgoski TELDAT. Nie ustaje on bowiem w rozwoju swojego flagowego produktu – dużego zbioru zintegrowanych rozwiązań z zakresu wojskowego IT, którym jest Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN (SPT JAŚMIN), szeroko zaprezentowana np. podczas XXVI MSPO 2018 i sprawdzana m.in. w trakcie wielu ważnych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych. Jej kluczowym komponentem jest SWD C3IS JAŚMIN – zautomatyzowany system systemów zarządzania walką dla wszystkich szczebli/poziomów dowodzenia i działań wojsk do żołnierza włącznie, który niedawno kolejny raz został wyróżniony, tym razem prestiżową nagrodą DEFENDER (tego typu nawet jednego wyróżnienia nie posiada żadne inne zwłaszcza narodowe rozwiązanie w tej dziedzinie) – pisze dr inż. Łukasz Apiecionek, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT, adiunkt, kierownik Pracowni Systemów Sieciowych w Zakładzie Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wyróżniony ostatnio SWD C3IS JAŚMIN jest też jedynym polskim i w wielu dziedzinach unikalnym dużym zbiorem zunifikowanych/w pełni spójnych wojskowych rozwiązań software’owych. W skład tego systemu systemów wchodzą m.in. następujące zautomatyzowane systemy zarządzania walką (lub działaniami w sytuacjach kryzysowych), dedykowane dla konkretnych szczebli/poziomów dowodzenia i działań wojsk bądź służb zarządzania kryzysowego (które także były w dużym zakresie praktycznie prezentowane np. podczas ostatniego MSPO):

 • HMS C3IS JAŚMIN – oprogramowanie/Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku. To zasadnicze rozwiązanie SWD C3IS JAŚMIN jest wdrożone i z powodzeniem szeroko wykorzystywane w SZ RP. Posiada ono jedne z większych w skali sojuszniczej (i jedyne w kraju) potwierdzone i udokumentowane zdolności m.in. do: efektywnego dowodzenia całymi ugrupowaniami wojskowymi (w tym bieżącego cyfrowego obrazowania sytuacji operacyjnej) niezależnie od dyslokacji geograficznej ich poszczególnych struktur (np. stanowisk dowodzenia: dywizji, brygad i pułków), integracji innych systemów krajowych oraz sojuszniczych i tym samym tworzenia POSO (Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej), działania także w rozproszonym środowisku teleinformatycznym oraz w warunkach mobilnych z wykorzystaniem radiowych środków łączności;
 • BMS C3IS JAŚMIN – oprogramowanie/Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny, które – co bardzo ważne – jest też zunifikowane/w pełni spójne m.in. z ww. HMS C3IS JAŚMIN (w dużej skali eksploatowanym już w SZ RP), zawierającym większość zasadniczych funkcjonalności BMS;
 • DSS C3IS JAŚMIN – oprogramowanie/Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Żołnierza, też w pełni zintegrowane z wszystkimi komponentami programowymi omawianymi w niniejszej publikacji;
 • JFSS C3IS JAŚMIN – oprogramowanie/zasadniczy komponent Systemu Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP, także jako jedyne polskie zapewniające m.in. wsparcie dla realizacji cyfrowo wspomaganych zadań bezpośredniego wsparcia lotniczego wojsk (DACAS – Digitally Aided Close Air Support). Jest ono również w pełni spójne i gotowe do współpracy z wszystkimi prezentowanymi rozwiązaniami i innymi systemami posiadającymi zaimplementowane właściwe standardy komunikacyjne;
 • SZK C3IS JAŚMIN – oprogramowanie/też najważniejszy komponent Systemu Zarządzania Kryzysowego (SZK JAŚMIN) dla jednostek administracji publicznej oraz Resortu Obrony Narodowej, także gotowe do współdziałania z opisywanymi wyrobami techniki wojskowej itp.

Omawiany SWD C3IS JAŚMIN dysponuje – też jako jedyne polskie i jedno z nielicznych w świecie tego typu rozwiązanie – m.in. największą liczbą zaimplementowanych standardów interoperacyjności (np.: MIP DEM B2/3/3.1/4, NFFI, ADatP-3, ADatP-37, Link 16, Link 11B, APP-6A/B/C, NVG, OTH-GOLD, VMF, WMS i HLA). Gwarantuje to skuteczną integrację innych systemów krajowych i sojuszniczych klasy C2, rozpoznania, kierowania środkami walki (w tym OPL) oraz szkolenia i symulacji działań bojowych. Jako jedyny również polski wyrób potwierdził on w ćwiczeniach z wojskami, że ma zdolność np. do:

 • efektywnego dowodzenia całymi ugrupowaniami (w tym bieżącego cyfrowego obrazowania sytuacji operacyjnej) na ich wszystkich stanowiskach i punktach dowodzenia niezależnie od ich dyslokacji. Odbyło się to np. ostatnio w trakcie ćwiczeń ANAKONDA 2016 i 2018;
 • działania w warunkach mobilnych z wykorzystaniem środków radiowych, realizacji konwersji pomiędzy wieloma formatami wiadomości, poprzez ich zapis do ujednoliconego modelu baz danych JC3IEDM oraz wykonywania wymagań stawianych dla Serwerów Identyfikacji Bojowej - STANAG 2129 itp. Pozytywnie zweryfikowano to w środowisku międzynarodowym, m.in. podczas wielu edycji ćwiczeń BOLD QUEST (rozgrywanych w USA i Europie z udziałem wielu licznych wojskowych komponentów sojuszniczych i użyciem wyjątkowo dużej liczby środków bojowych, w tym najnowszej generacji samolotów);
 • skutecznej współpracy i działania w strukturach wielonarodowych, np. w trakcie chociażby ostatnich edycji: BOLD QUEST, ALLIED SPIRIT VIII, COMBINED RESOLVE X i SABER STRIKE. 
image
Fot. TELDAT.

Następnym ważnym i unikalnym walorem SWD C3IS JAŚMIN, w tym jego ww. systemów, jest to, że w zdecydowanej większości są one znane żołnierzom WP (szczególnie dobrze HMS C3IS JAŚMIN), nigdy ich nie zawiodły i od lat przynioszą im splendor w środowisku międzynarodowym, zresztą jak pozostałe produkty platformy JAŚMIN. Od wielu lat to kompleksowe rozwiązanie jest dynamicznie rozwijane m.in. w oparciu o wnioski z: jego też wyjątkowo szerokiego (ilościowo, zakresowo i czasowo) użycia w trakcie istotnych zagranicznych i krajowych przedsięwzięć oraz programów wojskowych i wieloletniej (również w wielu przypadkach unikalnej) współpracy z krajowymi i sojuszniczymi ośrodkami naukowo-badawczymi i szkoleniowymi, m.in. ASzWoj (wcześniej AON), WAT, NATO, US Army, Sił Zbrojnych Francji i Niemiec. Wiele z nich odbyło się z użyciem wojsk i dawało możliwość weryfikacji SWD C3IS JAŚMIN w warunkach zbliżonych do bojowych, co jest także optymalnością i unikalnością w tym zakresie, zwłaszcza w skali kraju.

image
Fot. TELDAT.

Opracowanie tego innowacyjnego, kompleksowego, wysoce specjalistycznego i interoperacyjnego systemu systemów przyczyniło się do rozwoju zautomatyzowanych systemów dowodzenia oraz wsparcia działań wojsk, także w wymiarze sojuszniczym. Pozwoliło również na usytuowanie Polski w tej dziedzinie w czołówce państw NATO, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Sprzyjało temu również m.in.: projektowanie, tworzenie i dynamiczne rozwijanie SWD C3IS JAŚMIN (także w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego):

 • zgodnie z koncepcjami Service-Oriented Architecture i NATO Federated Mission Networking (FMN) oraz dysponowanie przezeń unikalnym, w pełni zunifikowanym, kompleksowym oraz uniwersalnym zestawem usług, zapewniającym zwłaszcza skalowalność oraz modułową budowę tego wyrobu techniki wojskowej, co zaprezentowano powyżej;
 • przez największy, wysoce wyspecjalizowany, doświadczony i doskonalony przez blisko 23 lata zespół polskich specjalistów z zakresu wojskowego IT, który ma unikalne osiągnięcia w opisywanej dziedzinie;
 • poprzez weryfikację w zakresie bezpieczeństwa prowadzoną np. przez Narodowe Centrum Kryptologii, zwłaszcza w latach 2017-2018;
 • w toku Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP, w którym m.in. też jako jedyny tego typu polski produkt i jeden z 7 w skali NATO już w 2013 r. zakwalifikował się do najwyższego poziomu testów MSLT 3 i z pozytywnym skutkiem przeszedł te sprawdzenia. Już wówczas wśród tych systemów SWD C3IS JAŚMIN został też oceniony jako jeden z najlepszych z nich i posiadający największą liczbę zaimplementowanych funkcjonalności.

Dr inż. Łukasz Apiecionek, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT, adiunkt, kierownik Pracowni Systemów Sieciowych w Zakładzie Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Komentarze (21)

 1. Ja

  @Marek 1: Piszesz, że mon się zafiksował na pgz. Ale czy ktoś kiedykolwiek robił test porównawczy między bms jaśmin a produktem pgz? Chyba że pgz nie ma co wystawić do pojedynku...

  1. LOL

   PGZ nie ma na razie żadnego produktu. I jeszcze długo mieć nie będzie, bo ptaszki ćwierkają, że ostatnie testy poszły słabiutko...

 2. Fachowiec

  Producentowi Jaśmina rekomenduję nadal konsekwentnie robić swoje oraz rozwijać i dopieszczać to dzieło - ono i stojące za nim fakty najlepiej weryfikują i będą weryfikować wszystko także zazdrośników itp.

 3. Szczery

  Cieszmy się z takich obiektywnych osiągnięć i je powiększajmy - wiele krajów autentycznie chciałoby mieć chociaż ich część. Jednocześnie sprawniej identyfikujmy i napiętnujmy tych którzy latami co najmniej niemerytorycznie przeszkadzali i niejednokrotnie nadal podejmują próby przeszkadzania w tym procesie.

 4. hermanaryk

  Co z tym Jaśminem jest nie tak? Dotąd byłem przeświadczony, że to dobry system, ale gdy przeczytałem te pisane na jedno kopyto entuzjastyczne komentarze, nabrałem podejrzeń. Jeśli programiści Teldatu są tak kompetentni jak jego reklamiarze, to nie jest dobrze.

 5. Inżynier

  Obiektywna ocena tych wysiłkòw i ich rezultatòw może być tylko jedna - 6. I to tyle na ten temat

 6. Życzliwy

  Jaśmin to znana oraz ceniona marka i od lat też chluba dla Polski WP i PPO. Istotne jest też że np. został opracowany i jest rozwijany bez potrzeby angażowania środków publicznych i to się wyjątkowo miękko ujmując nie "podobało" i jak widać nie "podoba" tym co latami czynili odwrotnie i nie osiągnęli zakładanego celu w tej dziedzinie. Mogę im życzliwie służyć jedną radą - należy się wziąć do solidnej i fachowej roboty i nie wytracać energii też oględnie ujmując na niemerytoryczne działania itp. itd.

 7. Oficer

  O znaczeniu i wartości Jaśmina najlepiej zaświadcza on sam oraz m.in. to co przeszedł i przechodzi oraz otrzymał i otrzymuje ten system, a także dążenie różnych jednostek/instytucji wojskowych i ich dowódców/szefów do jego wykorzystywania. Potwierdza to też chociażby ostatnia ocena tego rozwiązania wydana po Anakondzie i certyfikacji Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód przez jej dowódce (została ona np. opublikowana w lutym 2019 roku na łamach znanego periodyku wojskowego). Znamiennym przy tym jest to, że o zasługach żadnego innego systemu ten wysoki rangą i funkcją wojskowy nie wspomina - to chyba też coś oznajmia także zazdrośnikom itp. Oj gdyby nie oni to daleko daleko byłaby nasza armia w tej dziedzinie - może warto będzie kiedyś temu poświęcić więcej miejsca.

 8. Żołnierz

  Ta spółka, jej specjaliści, ich kompetencje i produkty to najlepsza wizytówka naszego przemysłu obronnego oraz wyznacznik miejsca dla konkurentów jeżeli w kraju takowi są - fakty same mówią za siebie, tylko trzeba je znać, odnosić się do nich obiektywnie lub czytać ze zrozumieniem.

 9. Hunter

  Bardzo potrzebujemy przewagi informacyjnej na współczesnym polu walki. Wstrzymanie programu BMS Rosomak jest coraz bardziej dziwne. Swoją drogą warto by porównać te nasze mityczne systemy. Czy są odpowiednio wydajne i bezpieczne? Jak oni chcą realizować sieciocentryczność? Czy są odpowiednio skalowalne? Jak jest z propagacją radiową? Czy wykorzystują technikę rozproszonych rejestrów, czy zatrzymali się w starych ograniczonych technologiach? itp

 10. Ekspert C2IS

  To ten sam Jaśmin, który znam od 2006 roku. Widziałem go ostatnio w 2018. I piszę tu o głębszej znajomości niż marketingowo-targowa. Za wiele tam się nie zmienia oprócz oprawy... Bebechy to same, technologie te same. Z pracą grupową powyżej 20 użytkowników nadal słabo. Panowie z Teldat: informatyka nie zatrzymała się w 2006. Jaśmin nie da sobie rady z konkurencją bez gruntownej przebudowy! Trzymałem Wam kciuki, ale spoczęliście na laurach. Tylko marketing i marketing. Do roboty! Myślę, że polskie wojsko stać na powiew świeżości. Pole walki zmieniło się chyba przez ostatnie 13 lat? Informatyka też nie stoi w miejscu.

 11. ktos

  Tak z ciekawosci, system pokazuje polozenie wlasnych wojsk i wroga. NA jakiej podstawie sa dane o polozeniu wroga bo sprzetu rozpoznawczego mamy tyle ze w przyblizeniu mozna powiedziec tylko ze za lasem wrog jest. Natomiast tu pokazuja prawie numery telefonow poszczegolnych zolnierzy. Poza tym produkt spoko tylko czemu ma sluzyc? Aby zarzadzac armia trzeba miec armie... kupimy sprzet do zarzadzania wirtualnymi dywizjami? Osobiscie wole duzo uzbrojenia bez BMS niz BMS bez uzbrojenia.

 12. Jan

  Ta "platforma" jest tak zintegrowana ze jest to wlasciwie ten sam kosmetycznie zmodyfikowany produkt tylko pod innymi nazwami - HMS, BMS, DSS itd... Wymagania spelnia przede wszystkim te, ktore sam sobie postawil i je zrealizowal a nie te, ktore sa najbardziej zasadne dla systemow BMS czy ZT. Miedzy innymi z tego powodu zostal "wciagniety" do wojska w ograniczonym zakresie i bez jakiegokolwiek formalnego postepowania. W takim ukladzie mozna oferowac cokolwiek bo ani wymagan ani podstaw do ich egzekwowania nie ma. Ostatecznie bez wzgledu na to ile marketingowego mitu na jego temat zostanie wyprodukowane nie zmieni to faktu, ze inne - rowniez polskie systemy, w niczym mu nie ustepuja a w niektorych elementach okazuja sie bardziej skuteczne. Czy sie to komus podoba czy nie. @Marek1. Powsciagnij sie panie bo produkty, ktore tak reklamujesz kolo BMS-a nawet nie lezaly. Juz nie mowie, ze sformulowaniem "powszechna implementacje ..." balansujesz na granicy kompromitacji ale i przekraczasz granice gdzie wciskanie kitu przeistacza sie w zwykle lgarstwo.

 13. Ja

  To są istotne produkty w tym dla zapewnienia interoperacyjności sojuszniczej niezbędnej w prowadzeniu połączonych operacji obronnych.

 14. UUA

  Dobre info. Oby takich więcej.

 15. Marek1

  O ile elementy HMS C3IS JAŚMIN(od pułku w górę) są już faktycznie używane w strukturach dowodzenia WP, o tyle nadal trwa skandaliczna blokada implementacji chyba jeszcze ważniejszego systemu, czyli BMS Jaśmin(od batalionu w dół). bez BMS sieciocentryczne dowodzenie pozostaje w zasadzie tylko symulacją pola walki dla struktur dowodzenia brygad/dywizji BEZ przełożenia sieciocentryczność batalionów /pułków/kompanii/plutonów, czyli pododdziałów bezpośrednio walczących. Od lat MON z uporem idioty odrzuca powszechną implementację BMS Teldatu zafiksowany na nieistniejącym jeszcze i z założenia gorszym systemie z PGZ. Nic w tym względzie nie zmieniła zmiana na st. ministra ON - MB&Co. nadal NIE są zainteresowani w pozyskaniu nowoczesnego i sprawdzonego już BMS, który jest w stanie zapewnić polskim jednostkom poważna przewagę w walce z przeciwnikiem NIE posiadającym takich syst. pozwalających na b. wysoką świadomość sytuacyjną d-com wszystkich poziomów, od generała po sierżanta.

 16. ZZZ

  Cieszy że w tej ważnej i wysublimowanej dziedzinie Polska ma liczący się wkład. Spróbujmy to dobrze zagospodarować i wykorzystać również na rynkach zagranicznych

 17. Gość

  Bez tego typu systemów nie może skutecznie działać żadna współczesna armia i efektywnie zapewnić tak ważnego i niezbędnego współdziałania sojuszniczego - dlatego dobrze że w naszym wojsku od około roku następuje postęp w tym zakresie. Oby tak dalej

 18. Doceniający

  To co osiągnął nasz przemysł w tej dziedzinie budzi szacun i podziw. Rozwijajmy te kompetencje i w większym stopniu wykorzystujmy także w zakresie osiągania korzyści budżetowo-biznesowych na rynkach zagranicznych.

 19. Harry 2

  Dlaczego Jaśmin nie jest jeszcze zastosowany w wojsku? "V" kolumna działa skutecznie w MONie. Tam nic nie można co by tylko przyczyniło się do sprawności systemów, siły uderzeniowej armii itd. Za to na drogi 500milionów pójdzie! Gdzie prokuratura, CBŚ ABW i podobne służby?

 20. TakTak

  O takim narzędziu od dawna marzyło wielu wojskowych w tym ich wielki orędownik generał Tadeusz Buk były dowódca wojsk lądowych który w trakcie wieloletniej służby w NATO Afganistanie i Iraku już przed wielu laty dostrzegł i cenił znaczenie tego typu systemów. Przez ich poszukiwanie i zamiar sprawnego zastosowania w podległych sobie wojskach zamierzał (tak jak to czyniono wcześniej w innych armiach zachodnich) zwiększyć ich wartość bojową poprzez m.in. automatyzacje dowodzenia bieżące cyfrowe zobrazowanie sytuacji operacyjnej oraz teleinformatyczne wsparcie działań struktur żołnierzy i środków walki wchodzących w skład tego największego rodzaju wojsk. Zapewne dziś cieszyłby się z tego że Polska realnie dysponuje takimi rozwiązaniami oraz może je implementować w swoich siłach zbrojnych i przez to dużo lepiej i skuteczniej współdziałać z koalicjantami.

 21. Pol

  Ważne i potrzebne osiągnięcia szczególnie z punktu widzenia interoperacyjności sojuszniczej jako podstawy prowadzenia skutecznych koalicyjnych operacji obronnych