Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Prezes Grupy WB członkiem Rady Naukowej ITE

Fot. WB Electronics
Fot. WB Electronics

Premier Mateusz Morawiecki powołał z dniem 3 sierpnia Prezesa Grupy WB, Piotra Wojciechowskiego na członka Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej.

Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie elektroniki i fizyki ciała stałego oraz opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych mikro i nano technologii i ich zastosowań w dziedzinie fotoniki oraz mikro i nano elektroniki.

Instytut został utworzony w Warszawie w 1966 roku przez Radę Ministrów jako jednostka Polskiej Akademii Nauk. W 1970 roku ITE został przekształcony w Instytut przemysłowy podległy Minister­stwu Przemysłu. Jednocześnie został włączony do nowo utworzonego Naukowo Produkcyjnego Centrum Mikroelektroniki CEMI. Dodatkowym zadaniem, jakie stanęło wówczas przed ITE było opracowywanie nowych przyrządów i technologii półprzewodnikowych, wdrażanie ich do produkcji seryjnej oraz nadzór autorski nad tą produkcją.

Od 1991 roku ITE jest niezależnym instytutem badawczym podlegającym Ministerstwu Rozwoju. Podstawowym celem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych na poziomie światowym oraz opracowywanie zaawansowanych technologii półprzewodnikowych wykorzystywanych w innowacyjnych produktach.

Reklama

Komentarze

    Reklama