Posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO

15 września 2019, 11:58
EEaxMf4XYAIyQzA
Fot. NATO
Reklama

W Lublanie odbyło się posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO, naczelnego organu wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego, odpowiadającego za wydawanie zaleceń i opinii w sprawach wojskowych, kierującego pracą dowództw regionalnych NATO. W jego skład wchodzą szefowie sztabów generalnych państw członkowskich. Polskę reprezentował Szef Sztabu Generalnego gen. broni Rajmund Andrzejczak.

Tematem spotkania Komitetu, które po raz pierwszy odbywało się w stolicy Słowenii, była sytuacja bezpieczeństwa oraz aktualne zaangażowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczególne miejsce zajmowała obecna sytuacja międzynarodowa, okręślona jako "najmniej stabilna od wielu lat".

Podczas przemówienia otwierającego posiedzenie przewodniczący komitetu gen. Stuart Peach powiedział, że choć NATO jest organizacją preferującą pokojowe rozwiązania problemów, posiada wszelkie atrybuty konieczne do użycia również oddziałów zbrojnych, jeśli zaistnieją ku temu odpowiednie przesłanki. Jako przykład tego rodzaju działalności Sojuszu wskazał misje NATO w Iraku, Kosowie i Afganistanie.

Sesje posiedzenia poświęcone były, m.in. na omówienie operacji Sojuszu, jego działań i misji poza granicami państw NATO. Komitet potwierdził rekomendacje dla misji w Afganistanie i Kosowie i w Iraku, zaznaczając jednocześnie, że wraz z działaniami stabilizacyjnymi muszą być podejmowane działania polityczne.

Istotnym tematem dyskusji były też działania wynikające ze strategii odstraszania, prowadzone na wschodniej flance Sojuszu, zarówno te, które są już wcielone w życie, jak i inicjatywy dopiero będące celem analiz. Szefowie sztabów państw NATO są jednak zgodni - NATO, poprzez planowanie i przygotowywanie się do wszelkich zagrożeń dla jego członków obszaru euroatlantyckiego, jest gotowe do stawienia czoła zagrożeniom wszelkiego rodzaju -  istotną rolę odgrywa w tym inicjatywa gotowości do kolektywnej obrony państwa NATO.

Potwierdzono również słuszność koncepcji wydzielania sił i środków dla potrzeb utrzymania gotowości do reagowania na zagrożenia wynikające ze współczesnej sytuacji międzynarodowej i zmieniających się realiów geopolitycznych. Uzgodniono rozpoczęcie działań, mających na celu przyspieszenie wypracowywania decyzji wojskowych na szczeblu strategicznym.

W kuluarach spotkania gen. Andrzejczak spotkał się z przedstawicielami ministerstw obrony i sztabów generalnych Wielkiej Brytanii, Litwy, Bułgarii oraz Estonii.

image
Fot. Sztab Generalny WP

W trakcie spotkania z szefem obrony Estonii generałowie podpisali dwustronne porozumienie, które pozwoli na wzmocnienie bezpieczeństwa regionalnego oraz sprawniejsze reagowanie na zagrożenia.

Szef Sztabu Generalnego WP rozmawiał również z dowódcą Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji na temat implementacji nowych technologii i eksperymentów w ramach nowej strategii NATO.

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Reklama
Choinkowa panienka
poniedziałek, 16 września 2019, 12:53

Piękne zdjecie wysportowani panowie galowe mundury SZOK

Tweets Defence24