Reklama

Polityka obronna

Zmiany podporządkowania jednostek MON

Fot. NATO Allied Command Transformation
Fot. NATO Allied Command Transformation

W Dzienniku Urzędowym MON pod pozycją 248 w poniedziałek została opublikowana Decyzja nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo kierownikom komórek organizacyjnych.

Równocześnie moc utraciła poprzednia Decyzja Nr 173/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem. W międzyczasie była ona dziesięć razy zmieniana (aktualizowana).

Nowa decyzja ma inną konstrukcję od poprzedniej. Określa ona wszystkie jednostki jako podporządkowane, a poprzednia dzieliła jednostki na podległe i nadzorowane. Najważniejsze zmiany pojawiły się w grupie jednostek podporządkowanych samemu Ministrowi Obrony Narodowej. Obecnie są nimi jednostki do tej pory mu podległe i przez niego nadzorowane oraz dodatkowo wszystkie jednostki podległe i nadzorowane przez dotychczasowego Sekretarza Stanu w MON Sebastiana Chwałka. Po jego odejściu z MON i powołaniu go na stanowisko Prezesa PGZ S.A., na jego miejsce w MON nie powołano nowej osoby. Większość dotychczasowych jego zadań w MON przejął osobiście Minister.

Reklama
Reklama

Na mocy Zarządzenia nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 roku w Urzędzie MON powstał nowy Departament Cyberbezpieczeństwa. Jego funkcjonowanie została ujęte w regulaminie organizacyjnym MON zmienionym Zarządzeniem nr 69/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2021 roku. Nowa decyzja określająca podporządkowanie jednostek organizacyjnych MON zmieniła usytuowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego w Legionowie. Nadal podlega ono Ministrowi, ale już za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Cyberprzestrzeni. Również Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa im. prof. Zdzisława Krygowskiego w Warszawie zmieniło swoje usytuowanie organizacyjne. Do tej pory podlegało Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a teraz jest nadal podporządkowane Ministrowi, ale za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Cyberprzestrzeni. Oznacza to, iż oba centra są teraz równorzędne sobie. Równorzędny im stał się również Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Zegrzu.

Do tej pory był nadzorowany przez Ministra, a obecnie jest podporządkowany Ministrowi, ale również za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Cyberprzestrzeni. Ze zmian tych wyraźnie wynika, iż ośrodkiem nadzorującym polskie jednostki cyberbezpieczeństwa i kryptologii stał się wspomniany nowy Departament Cyberbezpieczeństwa MON. Dyrektor tegoż departamentu Aneta Trojanowska została ostatnio również Pełnomocnikiem Ministra do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (Decyzją nr 151/MON z dnia 14 października 2021 roku). Wcześniej funkcję pełnomocnika pełnił Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka, a przed nim Sekretarz Stanu w MON Tomasz Zdzikot.

Innych ważnych zmian nowa decyzja nie przynosi. Bez zmian pozostaje podporządkowanie najważniejszych i najliczniejszych struktur MON.

Ministrowi Obrony Narodowej są podporządkowane:

 • Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu;
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie (za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego WP);
 • Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie;
 • Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie (z dniem 1 stycznia 2022 roku zostanie przeformowany na Agencję Uzbrojenia).

Natomiast Szefowi Sztabu Generalnego WP są podporządkowane:

 • Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie;
 • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Warszawie;
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Reklama

Komentarze (4)

 1. Zmech1

  System dowodzenia powinien być jak najprostszy i jak najbardziej przejrzysty a co za tym idzie bardzo sprawny w czasie konfliktu. Do tego powinno się konsekwentnie dążyć. Tyle w temacie

 2. Klotylda Lewacka

  La burdello boom boom. Do dwóch czterogwiazdkowych generałów dołączył "dowódca" departamentu cyber. Brawo. To może niech minister kieruje wszystkim przez departamenty? Oszczędzili byśmy na Sztabie Generalnym i jeszcze kilku innych instytucjach.

 3. 123

  Jednemu dowództwu podporzątkowane są inne dowództwa, to wydłużenie drogi decyzyjnej. Głupota albo sabotaż.

  1. zimny kbek

   Sabotaż i nie przypadkowy, świadome i celowe rozwodnienie odpowiedzialności

  2. POL

   1. Zawsze niższy szczebel podlega pod wyższy. Osobny problem to ambicje, gdzie każdy chce być tym wyższym. 2. Jeśli dobrze czytam, to wszystkie dowództwa zgodnie z tekstem podlegają Ministrowi ON albo Szefowi SG WP, więc skąd taki komentarz?

 4. Żeton

  Pogłębiania bałaganu ciąg dalszy.

Reklama