Polityka obronna

Miliard wydatków niewygasających MON

Największe wydatki nie wygasają na remont czołgów m. in. typu T-72
Fot. Jarosław Ciślak/defence24.pl

Wydatki budżetowe zaplanowane na dany rok można wykorzystać tylko do jego końca. Część niewykorzystanych środków można w drodze wyjątku wydać w kolejnym roku. Jakiej wysokości są to środki i na co są przeznaczone decyduje każdego roku Rada Ministrów. W dniu 24 grudnia 2021 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W części budżetu 29 - Obrona narodowa nie wygasną środki w łącznej wysokości nieco ponad 1,064 mld zł. Kwota ta obejmuje:

 • 608,368 mln zł wydatków bieżących jednostek budżetowych;
 • 452,313 mln zł wydatków majątkowych;
 • 4,105 mln zł dotacji i subwencji.

W podziale na działy budżetu kwota ta obejmuje:

 • 998,884 mln zł w dziale 752 - Obrona narodowa;
 • 45,423 mln zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia;
 • 14,787 mln zł w dziale 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka;
 • 5,199 mln zł w dziale 750 - Administracja publiczna;
 • 479 tys. zł w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości;
 • 13 tys. zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W największej kwocie przypadającej na dział 752 - Obrona narodowa największe kwoty, które będzie można wydać w 2022 roku przypadają na rozdziały:

* 650,541 mln zł w rozdziale 75204 - Centralne wsparcie (w tym rodziale znajdują się m.in. kwoty na zakupy sprzętu);

 • 121,413 mln zł w rozdziale 75201 - Wojska Lądowe;
 • 62,591 mln zł w rozdziale 75220 - Zabezpieczenie wojsk;
 • 45,101 mln zł w rozdziale 75202 - Siły Powietrzne;
 • 29,007 mln zł w rozdziale 75211 - Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne;
 • 21,936 mln zł w rozdziale 75295 - Pozostała działalność;
 • 18,076 mln zł w rozdziale 75203 - Marynarka Wojenna;
 • 11,997 mln zł w rozdziale 75206 - Wojska Obrony Terytorialnej;
 • 11,335 mln zł w rozdziale 75291 - Wojska Specjalne.

Większość tych pieniędzy dotyczy wydatków bieżących. Z wydatków majątkowych, które nie wygasną z końcem roku największa pozycja dotyczy rozdziału 75204 - centralne wsparcie i wynosi 394.653 tys. zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów wylicza poszczególne zadania z wyszczególnieniem dokładnych kwot, które przejdą do wydania na rok 2022. Duża część nazw tych zadań jest bardzo ogólna. W części budżetu 29 - Obrona narodowa ujęto 147 zadań (o numerach od 608 do 754). Największymi kwotowo i tymi o najbardziej "czytelnych" nazwach zadaniami są:

* 152,546 mln zł na remont czołgów (zadanie nr 643);

 • 128,627 mln zł na zakup samolotu średniego do przewozu najważniejszych osób w państwie VIP (zadanie nr 694)
 • 62,410 mln zł na budowę i wdrażanie węzłów teleinformatycznych (zadania nr 676 i 677);
 • 47,213 mln zł na zakup sprzętu informatyki i oprogramowania (zadanie nr 698);
 • 33,682 mln zł na rozbudowę i wzmocnienie potencjału leczniczego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (zadanie nr 753);
 • 21,056 mln zł na naprawę główną i dokową okrętów oraz remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych zlecanych przez KPW Gdynia i KPW Świnoujście (zadania nr 642 i 644-649);
 • 19,499 mln zł na budowę i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych (zadanie nr 671);
 • 18,354 mln zł na budowę systemu do produkcji narodowych rozwiązań kryptograficznych (zadanie nr 678);
 • 17,311 mln zł na zakup podstawowego sprzętu informatyki oraz telefonów IP i licencji (zadanie 717);
 • 17,037 mln zł na remont wozów zabezpieczenia technicznego (zadanie nr 654);
 • 17 mln zł na remont sprzętu inżynieryjnego (zadanie nr 652);
 • 15,436 tys. zł na przezbrojenie amunicji (zadanie 734);
 • 14,1 mln zł na remont sprzętu rakietowego (zadanie nr 653);
 • 11,083 mln zł na remont silników lotniczych (zadanie nr 651);
 • 10,75 mln zł na rozbudowę systemów reagowania na incydenty komputerowe w sieci (zadanie nr 681);
 • 10,653 mln zł na zakup sprzętu i oprogramowania do reagowania na incydenty komputerowe (zadanie nr 695).

Budżet na 2021 rok po ostatniej tegorocznej nowelizacji w części 29 - Obrona narodowa wynosi 58,146 mld zł. Rozporządzeniem Rady Ministrów nie wygasną z niego środki w wysokości nieco ponad 1,064 mld zł. Daje to 1,83 proc. środków, które przejdą na rok 2022 (bez uwzględnienia wpłaty 6,3 mld zł na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, która pozostanie w FM SZ). Z jednej strony to dobrze, że ponad 1 mld zł z tegorocznego budżetu będzie wydany na cele obronne, a nie zwrócony do budżetu. Z drugiej strony, trzeba odnotować że dyscyplina wydatkowania środków w danym roku nie objęła prawie 2 proc. wydatków. Dla porównania w 2020 roku nie wygasły środki w wysokości 397,747 mln zł co przy całym budżecie w części 29 - Obrona narodowa wynoszącym 51,549 mld zł dało tylko 0,77 proc. wydatków.

Komentarze