Reklama

Polityka obronna

Wojsko wstrzymuje szkolenia rezerw

Fot. Combat Camera Poland
Fot. Combat Camera Poland

”4 marca Szef Sztabu Generalnego podpisał rozkaz wstrzymujący szkolenia żołnierzy rezerwy w I połowie 2021 roku” - poinformowała Defence24.pl rzecznik tej instytucji płk Joanna Klejszmit.

Jednocześnie jak się dowiedzieliśmy możliwy jest jednak udział żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do udziału w ćwiczeniach wojskowych pod warunkiem przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego WP i aktualnie obowiązujących wytycznych, zaleceń i rozkazów związanych z sytuacją epidemiczną na terenie kraju.

Oznacza to, że decyzja jest podyktowana zagrożeniem epidemiologicznym i spodziewanym obecnie wzrostem zagrożenia związanym z tzw. "trzecią falą" COVID-19.

Ograniczenia w ćwiczeniach rezerwy wprowadzano również w roku ubiegłym. Najpierw wiosną wstrzymano szkolenia w związku z pojawieniem się koronawirusa w kraju. Następnie, od 15 czerwca, ćwiczenia wznowiono. Priorytetowo traktowano przy tym osoby ochotniczo zgłaszające się do szkolenia, m.in. takie, które utraciły wcześniej pracę.

Kolejna decyzja o ograniczeniu ćwiczeń rezerw podjęta została w październiku. Tym razem, decyzją Szefa SG WP, ograniczenia dotyczyły przede wszystkim nowych powołań na obowiązkowe ćwiczenia, aczkolwiek możliwe nadal było powoływanie w szczególnie ważnych specjalnościach wojskowych. Jak widać, rozwój pandemii wymusił kolejne ograniczenia, przy czym przy zachowaniu obostrzeń możliwe będzie szkolenie ochotników.

Maciej Szopa, Jakub Palowski

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama