Reklama

Polityka obronna

Edukacja wojskowa studentów. Porozumienie MNiSW i MON ws. Legii Akademickiej

Fot. st. szer. Wojciech Król(CO MON)
Fot. st. szer. Wojciech Król(CO MON)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w ubiegłym roku pilotażowego projektu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Na mocy porozumienia z 21 stycznia br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza zlecić (wybranym spośród nadzorowanych przez siebie uczelni) realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 maja 2019 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego. Przedsięwzięcie w zakresie kosztów osobowych i bieżących kosztów pośrednich zostanie sfinansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Reklama

Komentarze

    Reklama