Reklama

Siły zbrojne

Parlamentarne Forum Obrony Narodowej: Polska kreuje politykę NATO

Fot. ppor. Robert Suchy/DKS MON
Fot. ppor. Robert Suchy/DKS MON

W ubiegłym tygodniu odbyło się piąte sympozjum Parlamentarnego Forum Obrony Narodowej organizowane z inicjatywy przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej posła Michała Jacha. Tym razem spotkanie poświęcone było podsumowaniu osiemnastu lat członkostwa Polski w NATO. 

W wydarzeniu uczestniczyli członkowie parlamentarnych Komisji OBN, parlamentarzyści zainteresowani, zaproszeni eksperci oraz dziennikarze i publicyści specjalizujący się w obszarze obrony narodowej.

Tematem debaty była „Obecność w obronnym systemie transatlantyckim kopalnią niepomiernych szans, ale i wyzwań nie tylko dla SZ RP”. W zrealizowanych założeniach merytorycznych przygotowanego spotkania o charakterze konferencyjnym poddano analizie osiemnastoletni okres członkostwa w NATO z perspektywy wykorzystania narodowych szans.

Zaakcentowano wpływ ewolucji działań wzmacniających Sojusz Północnoatlantycki w zakresie współpracy NATO-UE oraz na rzecz bezpieczeństwa europejskich członków Sojuszu. Przybliżono również tendencje umacniania strategicznych partnerstw, szczególnie sojuszu z USA. Wskazano potrzebę działań na rzecz permanentnego osiągania tożsamości celów strategicznych jako warunku koherentności systemu obrony kolektywnej NATO z własnymi celami bezpieczeństwa narodowego.

W swobodnej, aczkolwiek rzeczowej, debacie szczególnie wiele miejsca poświęcono potrzebom podejmowania agresywniejszych działań wzmacniających i ugruntowujących pozycję Polski i jej Sił Zbrojnych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, które traktować należy jako nieodzowny warunek oczekiwanego progresu interoperacyjności koniecznej w procesach planowania, organizacji i prowadzenia działań z sojusznikami. Po osiemnastu latach członkostwa w NATO Polska kreuje politykę Sojuszu oraz umacnia swoją pozycję, m.in. dzięki wykorzystaniu tego okresu na modernizację.

Problemem pozostaje jednak skupienie się Sojuszu na reagowaniu kryzysowym i przestarzałość koncepcji strategicznej NATO, co sprawia, że organizacja jest nieprzystosowana do obecnych wyzwań i art. V Traktatu Północnoatlantyckiego.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama