Reklama

Siły zbrojne

Osy strzelają z krótkich przystanków

Fot. por. Bartłomiej Kulesza, 12 SDZ
Fot. por. Bartłomiej Kulesza, 12 SDZ

Pododdziały 8. Pułku Przeciwlotniczego 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej wzięły udział w szkoleniu „Hiena-20” na poligonie w Ustce. W jego trakcie przeprowadzono m.in. strzelania zestawów przeciwlotniczych Osa z krótkich przystanków. 

Jak podkreśla por. Bartłomiej Kulesza z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, charakter obecnych konfliktów zbrojnych zmienia się w bardzo szybkim tempie, dlatego istotne jest wyciąganie odpowiednich wniosków oraz wdrażanie nowych rozwiązań szkoleniowych, aby być przygotowanym na współczesne zagrożenia. Z tego względu coraz ważniejsze staje się w wojsku wszechstronne wyszkolenie żołnierzy, wysoka mobilność pododdziałów. Jednostki 8. Pułku Przeciwlotniczego wzięły udział w szkoleniu na poligonie w Ustce, uwzględniającym te elementy. 

image
Fot. por. Bartłomiej Kulesza, 12 SDZ

 

Po przemieszczeniu do wyznaczonego rejonu i zorganizowaniu obozowiska, każdy pododdział rozpoczął szkolenie według ściśle określonego planu. Żołnierze uczestniczyli przede wszystkim w zajęciach ze szkolenia ogniowego i taktyki. Każdy doskonalił swoje umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym. Zwieńczeniem szkolenia były przeprowadzone strzelania bojowe – strzelania rakietowe z samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „OSA” z krótkich przystanków (co - jak podaje por. Kulesza - jest nowością w programie szkolenia) oraz przeciwlotniczych zestawów rakietowych 2K12 „KUB”

image
Fot. por. Bartłomiej Kulesza, 12 SDZ

 

„Szkolenie ogniowe na obiektach poligonowych CPSP w Ustce umożliwiło kompleksowe sprawdzenie wyszkolenia pododdziałów pułku kończącego trzyletni cykl szkoleniowy, oraz ich gotowości do kolejnych tegorocznych zadań i przedsięwzięć. Udział w nadmorskim szkoleniu pododdziałów przeciwlotniczych pozwolił ponadto na doskonalenie współdziałania w warunkach bojowych” – podsumował dowódca 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego – płk Tomasz Sawczuk

Reklama

Komentarze

    Reklama