Przemysł Zbrojeniowy

Naukowa szybka ścieżka – koronawirusy

Grafika Defence24
Grafika Defence24

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi konkurs, którego celem jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych z zakresu przeciwdziałania pandemii koronawirusów oraz poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Autorzy najlepszych prac badawczych mogą liczyć na wysokie wsparcie finansowe.

Temat bezpieczeństwa biologicznego i ochrony epidemiologicznej jeszcze kilka miesięcy temu nie był zaliczany do obszarów priorytetowych. Rozwój pandemii COVID-19 zwrócił uwagę rządzących, opinii publicznej oraz instytucji odpowiedzialnych za wsparcie projektów badawczo-rozwojowych. Obserwujemy wzmożoną pracę zespołów naukowych nad opracowaniem szczepionki oraz leku zwalczającego ten rodzaj koronawirusa. Ośrodki badawcze na całym świecie walczą z czasem i zabiegają o wsparcie dla swoich projektów. Także w Polsce trwają prace badawcze i powstają ciekawe projekty. Najlepsze z nich będą mogły liczyć na finansowe wsparcie ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkursu prowadzony przez NCBR jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Podmioty startujące w konkursie mogą liczyć na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Przeznaczono na ten cel bowiem 200 milionów złotych. Finansowe wsparcie w ramach szybkiej ścieżki naukowej uzyskać mogą najlepsze projekty z zakresu przeciwdziałania pandemii koronawirusów oraz poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony w stanach zagrożenia epidemiologicznego. 

Konkurs prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Konkurs 5 / 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”).

Szczegółowe informacje na ten temat oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej NCBR.

Naukowa szybka ścieżka – koronawirusy realizowana będzie od 6 maja do 31 grudnia.

Przygotowano trzy rundy konkursowe:

  • I runda - od 6 maja do 5 czerwca 2020 r.;
  • II runda - od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r;
  • III runda - od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12.00.

Wnioski przedsiębiorców podlegały będą weryfikacji formalnej oraz oceniane pod kątem spełnienia kryteriów konkursowych. Co istotne NCBR dopuszcza w ramach szybkiej ścieżki szeroki zakres poprawy wniosków w trakcie ich oceny, a spotkania członków paneli z wnioskodawcami organizowane będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wideokonferencje lub telekonferencje. Jest to istotne, ponieważ pierwsza runda została zaplanowana w okresie, w którym epidemiolodzy przewidzieli zwiększoną liczbę zachorowań na COVID-19.

Jak duży będzie udział podmiotów z branży obronnej?

Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Warto jednak zauważyć, że konkurs ma na celu wsparcie prac badawczo-rozwojowych i praktycznego wdrożenia rozwiązań w obszarach mocno związanych z obronnością – poprawa bezpieczeństwa i ochrony w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Zatem lista przedsiębiorstw z branży obronnej oraz konsorcjów zainteresowanych realizacją prac badawczo-rozwojowych w ramach funduszy NCBR jest w mojej ocenie szeroka.

Komentarze