Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Krynica o Europie w obliczu wyzwań. Zjednoczeni czy podzieleni?

Rozwiązanie aktualnych wyzwań dla gospodarki światowej, przyszłość strefy euro, polityka energetyczna państw Europy Środkowej, znaczenie wizerunku kraju dla jego rozwoju ekonomicznego, przyszłość firm państwowych w gospodarce rynkowej, skuteczność różnych modeli zarządzania, a także wpływ nowych technologii na świat biznesu – te oraz inne zagadnienia zostaną poruszone podczas paneli dyskusyjnych oraz debat w ramach ścieżek gospodarczych XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. 

Tematy gospodarcze, nad którymi pochylą się uczestnicy XXVI Forum w Krynicy odzwierciedlają aktualną sytuację ekonomiczną w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej oraz na świecie. Temat przewodni tegorocznych obrad to: „Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?”.

Fundamenty systemu finansowego zostały naruszone w ostatniej dekadzie, co poskutkowało większym uregulowaniem sektora finansowego. Wyłaniają się nowe instytucje finansowe odzwierciedlające zmiany w krajobrazie geopolitycznym i ekonomicznym, rzucające wyzwanie nie tylko całemu europejsko – amerykańsko centrycznemu systemowi bankowemu, ale również dolarowi amerykańskiemu jako globalnej walucie rezerwowej. Jak będzie kształtował się nowy system finansowy na świecie? Jak powinny przygotowywać się przedsiębiorstwa i inwestorzy na ten nowy porządek? Odpowiedzi na te pytania będą szukali goście panelu „Nowy porządek finansowy świata. Jak to wpłynie na bezpieczne pozyskiwanie finansowania na biznes i inwestycje?”, gośćmi którego będą m.in. Książę Michael von Liechtenstein, Prezes Geopolitical Intelligence Services AG, Liechtenstein, Enrico Colombatto, Profesor Ekonomii (Uniwersytet w Turynie, Włochy) oraz Wojciech Surmacz, Redaktor Naczelny Gazety Bankowej (Polska).

„Fundusze europejskie - sukces Polski w procesie wdrażania” - Ponad 10 lat korzystamy z funduszy europejskich, co spowodowało dynamiczne zmiany w Polsce. Przy wydatkowaniu środków unijnych ważne jest uwzględnianie podejścia terytorialnego. Sukces można osiągnąć, jeżeli nie pomija się specyfiki kraju, regionu, czy lokalnego potencjału. O sukcesie Polski w procesie wrażania środków unijnych porozmawiają: Adam Hamryszczak (Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju), Tadeusz Truskolaski (Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku), Andrea Gallo (Redaktor Naczelny, FASI.biz, Włochy), Michał Turczyk (Dyrektor Deloitte Advisory Sp. z o.o., Polska), Izabela Kloc (Poseł, Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej), Grzegorz Sadowski (Kierownik Działu Rynek, Tygodnik Wprost).

Z kolei Goście panelu „Cyfrowi konsumenci. Jak spełnić ich oczekiwania, by osiągnąć sukces biznesowy? Postarają się odpowiedzieć na pytanie jak dziękii cyfryzacji Polska może przyspieszyć rozwój gospodarczy. Kraj nie powinien ograniczać do wspierania start-upów. Jeśli cyfryzacja ma znacząco podnieść produktywność, powinna nastąpić również w tradycyjnych sektorach, takich jak telekomunikacja, energetyka, czy produkcja przemysłowa. Udział w debacie organizowanej przez McKinsey & Company wezmą: François Colombié (Prezes Rady Nadzorczej Auchan Polska i Ukrainy), Jacek Świderski (Prezes Zarządu, Wirtualna Polska S.A.), Grzegorz Wójcik (Dyrektor ds. Korporacyjnych, Grupa Allegro), Cezary Stypułkowski (Prezes Zarządu, mBank S.A.), Wiktor Namysł (Partner Zarządzający w Polsce, McKinsey & Company), Agnieszka Hryniewicz-Bieniek (Country Director, Google).

Reklama

Komentarze

    Reklama