Defence24.pl - wojsko, przemysł, bezpieczeństwo, geopolityka

Komorowski: Priorytetem jest bezpieczeństwo naszego terytorium

Fot. chor. Artur Zakrzewski/DPI MON
Fot. chor. Artur Zakrzewski/DPI MON

W siedzibie BBN odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie, któremu przewodniczył Prezydent RP Bronisław Komorowski, poświęcone było kierunkowym założeniom Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Po posiedzeniu odbył się briefing prasowy z udziałem prezydenta oraz sekretarza RBN Stanisława Kozieja. Prezydent m.in. poinformował na nim, że w Strategii ujęta zostanie również kwestia zakupu samolotów dla VIP-ów

Kierunkowe założenia mają być podstawą konkretnego projektu nowej strategii. Według szefa BBN Stanisława Kozieja nowa strategia powinna kłaść nacisk na zdolność do obrony terytorium kraju, a nie misji ekspedycyjnych, lepszą koordynację działań państwa w sprawach bezpieczeństwa, powinna też uwzględniać nowe wyzwania, jak bezpieczeństwo cybernetyczne czy bezpieczeństwo energetyczne. Zdaniem szefa BBN nowa strategia powinna zostać opracowana do końca roku.

Priorytetem jest bezpieczeństwo naszego terytorium – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski na briefingu po posiedzeniu Rady. Prezydent zwrócił uwagę, że powstający dokument odzwierciedla zdecydowane przesunięcie akcentów w zakresie wizji bezpieczeństwa naszego kraju i rozwoju sił zbrojnych. - Priorytetem jest bezpieczeństwo naszego terytorium, jest nasza wiarygodność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i zdolność do działania na rzecz bezpieczeństwa terytoriów wszystkich krajów członkowskich Sojuszu – powiedział. I wskazywał na odejście od tzw. polityki ekspedycyjnej. Prezydent zaznaczył, że dzisiaj w doktrynie bezpieczeństwa państwa zapisujemy jednoznaczny zwrot strategiczny w tym zakresie.

- Nasze priorytety wpisują się doskonale w budowanie silnego NATO zdolnego do reagowania na całe spektrum zagrożeń – dodał szef BBN Stanisław Koziej, podkreślając, że nasz wkład w siłę Sojuszu polega na dołożeniu zdolności do obrony terytorium.

Prezydent zwrócił też uwagę, że w wytycznych do strategii znajdzie się zapis, który „pozwoli rządowi na podjęcie decyzji dotyczących m.in. zakupu samolotów VIP-owskich, które mogłyby pełnić funkcję nietypowego miejsca kierowania państwem w wypadku zagrożenia”.

Prezydent dodał, że założenia nowej strategii bezpieczeństwa kompleksowo uwzględniają sprawy bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego. Komorowski widzi w nich też szansę „na przełamanie myślenia resortowego”. W praktyce – dodał prezydent - ma to umożliwić przezwyciężenie problemów wynikających z niekompatybilności systemów łączności różnych służb, a ujawnionych np. po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami.

Prezydent mówił również, że ważną kwestią jest odzwierciedlenie w Strategii postępującego procesu profesjonalizacji i modernizacji nie tylko sił zbrojnych, ale też innych służb istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. - Prace mają zostać zakończone do końca roku, taka jest wola rządu – zapowiedział prezydent.

W posiedzeniu uczestniczyli:

  • Bronisław KOMOROWSKI - Prezydent RP
  • Ewa KOPACZ – Marszałek Sejmu RP
  • Bogdan BORUSEWICZ – Marszałek Senatu RP
  • Stanisław KOZIEJ – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  • Radosław SIKORSKI – Minister Spraw Zagranicznych
  • Tomasz SIEMONIAK – Minister Obrony Narodowej
  • Bartłomiej SIENKIEWICZ – Minister Spraw Wewnętrznych
  • Janusz PALIKOT – Przewodniczący Twojego Ruchu
  • Zbigniew ZIOBRO – Przewodniczący Solidarnej Polski

Na posiedzenie zaproszony został również przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP – podsekretarz stanu w MON Robert Kupiecki.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP jest najważniejszym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności państwa. Projekt SBN przygotowuje Rada Ministrów, a zatwierdza Prezydent RP. Obecnie obowiązuje Strategia  zatwierdzona 13 listopada 2007 r

MON

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.