Reklama

Geopolityka

Szwecja pogłębia współpracę wojskową z Finlandią

Fot. Szwedzkie siły zbrojne, forsvarsmakten.se
Fot. Szwedzkie siły zbrojne, forsvarsmakten.se

Szwedzki parlament Riksdag ostatecznie zgodził się na propozycje rządowe względem nowych uregulowań prawnych w zakresie współpracy wojskowej z Finlandią. Władze Szwecji mają teraz zyskać większą elastyczność i szybkość w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym niejako w pierwszej kolejności na możliwość naruszenia terytoriów obu państw. Szwecja i Finlandia pracują obecnie nad jeszcze sprawniejszym systemem współpracy wojskowej oraz szerzej obronnej w kontekście nowych wyzwań dla bezpieczeństwa w regionie.

Szwedzki rząd otrzymał większe uprawnienia w zakresie udzielania pomocy wojskowej Finlandii i przygotowywania pogłębionej współpracy operacyjnej pomiędzy strukturami obu państw. Oczywiście, należy podkreślić, że szwedzka odpowiedź zbrojna na pełnoskalowe uderzenie, ukierunkowane na Finlandię, nadal będzie wymagała zgody Riksdagu, jeśli chodzi o uruchomienie potencjału obronnego państwa. Albowiem, w tym przypadku wiązałoby się to z potrzebą wprowadzenia przepisów odnoszących się do stanu wojennego.

Jednakże, dwa skandynawskie państwa mają jednak usprawnić system przeciwdziałania wszelkim naruszeniom terytoriów, jako niezbędne usprawnienie względem zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa w regionie. Chodzi o przyspieszenie procesu decyzyjnego w zakresie możliwości wysłania wojsk szwedzkich do Finlandii oraz przyjęcia fińskich żołnierzy w Szwecji.

Jak podkreślał w toku debaty o nowych przepisach, szwedzki minister obrony Peter Hultqvist, pogłębiona współpraca wojskowa Szwecji i Finlandii, jest osadzona na wspólnych interesach, sferze wyznawanych wartości oraz podobnych priorytetach w polityce. Stąd obecne zmiany w przepisach są niejako wymogiem, żeby wprowadzać wspomnianą kooperację polityczną w nowe realia działań na płaszczyźnie wojskowej.

Nowe przepisy, co można bardzo dobrze zauważyć, są ewidentnie dostosowane do szeregu wyzwań o charakterze hybrydowym. Szczególnie, że mają być pochodną procesu przeglądy systemu uregulowań prawnych, w zakresie współpracy wojskowej dwóch państw, zapoczątkowanego przez Szwedów w 2017 r., a więc już w realiach nowej architektury bezpieczeństwa w regionie po 2014 r. (kryzys krymski, konflikt na Ukrainie, itd.). Co więcej, szwedzko-fińska kooperacja zakłada nie tylko przywiązywanie się do ścisłego militarnego ujęcia w sferze bezpieczeństwa, ale odnosi się również do przygotowania niezbędnych zasobów cywilnych. Szczególnie, że oba państwa od wielu lat stawiają na obronę powszechną, jako element konstytuujący ich zdolność do reagowania kryzysowego w różnych scenariuszach.

Obecne głosowanie w Riksdagu (8 września 2020 r.) jest uwieńczeniem procesu legislacyjnego, który miał być zapoczątkowany złożeniem projektu nowego prawa w marcu tego roku. Deputowani szwedzcy otrzymali przy tym wskazanie, że zmiany bazują na analizach prowadzonych od 2017 r. Nowe przepisy prawne wejdą w życie w szwedzkim systemie prawnym począwszy od 15 października tego roku

Dzięki zmianie przepisów prawnych, rząd szwedzki będzie upoważniony do podjęcia szybkiej decyzji o rozmieszczeniu własnych jednostek wojskowych w celu pomocy Finlandii (oczywiście w oparciu o wolę tego państwa do otrzymania pomocy wojskowej), gdyby istniała potrzeba zapobieżenia naruszeniu terytorium tego państwa. Analogicznie, to rząd szwedzki może również poprosić o pomoc fińskie wojsko, gdyby zaistniała potrzeba zapobieżenia naruszeniu terytorium Szwecji lub odpowiedzi na zbrojny atak.

Szwedzkie przepisy prawne mają rozpocząć drogę do dalszych uregulowań w zakresie pogłębionej współpracy wojskowej Szwecji i Finlandii. Zostały również bardzo pozytywnie odebrane przez wojskowych w Szwecji. Przyspieszają one bowiem, potencjalne planowanie operacyjne w sferze przeciwdziałania np. działaniom dywersyjnym i sabotażowym, podejmowanym bez przeciwnika bez przekroczenia progu wojny. Tym razem, ma jednak chodzić o uzyskanie niezbędnej umowy pomiędzy państwami, w przypadku określenia całego zakresu kwestii prawnych oraz administracyjnych, związanych z byciem państwem-gospodarzem.

Szwedzko-fińska współpraca wojskowa ma być pogłębiona nie tylko w przypadku szkolenia samych wojskowych oraz budowy niezbędnego zaplecza militarnego, ale również w sferze procesu decyzyjnego oraz systemu prawnego. Trzeba również zaznaczyć, że oba państwa są w specyficznym położeniu obronnym z racji pozostawania poza systemem obronnym NATO. Przy czym, od dłuższego czasu stanowią ważne ogniwa w zakresie kluczowych partnerów Sojuszu w regionie.

(JR)

Reklama

Komentarze

    Reklama