Geopolityka

Siarkowska o priorytetach Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

Wywiadem z poseł Anną Marią Siarkowską otwieramy cykl wywiadów w ramach Forum Strategicznego z politykami wszystkich formacji, w których będziemy pytać ich o kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym. Według Pani poseł priorytetami zawartymi w nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego są m.in. stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym, w tym cyberbezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym. Kolejne istotne kwestie po raz pierwszy poruszone w SBN to polityka imigracyjna oraz budowa systemu obrony powszechnej rozumianej jako przygotowanie całego państwa, jako dobrze funkcjonującego systemu, do odpowiedzi na różne zagrożenia. Tak aby każdy obywatel znał zadania, jakie ma do wykonania w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego.

Komentarze