Reklama

Geopolityka

Nowy radca generalny MON

Fot.: mjr Robert Siemaszko/ CO MON
Fot.: mjr Robert Siemaszko/ CO MON

Agnieszka Wieliczko została nowym radcą generalnym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosza Kownackiego. 

Nabór na stanowisko rozpoczął się 12 sierpnia br. 13 października za pomocą biuletynu informacji publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowano, że zajmie je Agnieszka Wieliczko. Jak podaje BIP KPRM, wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi ok. 5900 złotych brutto plus dodatek za wysługę lat. 

Zajmie się ona m.in. kierowaniem pracą żołnierzy zawodowych i członków korpusu służby cywilnej odpowiednio służących i zatrudnionych na stanowiskach etatowych Sekretarza Stanu, w tym delegowaniem i monitorowaniem realizacji zadań, wyznaczaniem priorytetów, udzielaniem zespołowi merytorycznego wsparcia i dokonywaniem oceny jego pracy. Agnieszka Wieliczko będzie również sprawowała nadzór merytoryczny nad działalnością komórek i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Sekretarza Stanu (w szczególności w obszarze polityki zbrojeniowej, współpracy z przemysłem obronnym, spraw offsetowych), w tym koordynowanie obiegu korespondencji i informacji oraz przygotowywania postanowień, decyzji i innych dokumentów przedkładanych do podpisu Sekretarza Stanu. Co więcej, odpowiedziała będzie także za właściwe wykorzystanie i rozliczanie środków finansowych przydzielonych Sekretarzowi Stanu.

Reklama

Komentarze (2)

  1. ja

    tak

  2. pragmatyk

    Czy to ta sama ,która była w Agencji Mienia Wojskowego?

Reklama