Geopolityka

Japonia z nowym dowództwem połączonym

Zdjęcie ilustracyjne, fot. Japan Ministry of Defense, https://www.mod.go.jp/

Nowe uzbrojenie, nowe jednostki kreowane do potrzeb Indo-Pacyfiku, a teraz plany na nowe struktury dowodzenia czyli Japonia cały czas stara się unowocześnić swoje zasoby militarne. Oczywiście głównym motywem zmian ma być możliwość wystąpienia konfliktu zbrojnego w regionie, który wymagałby nowoczesnego podejścia do działań wielodomenowych.

Japonia ma planować znaczne usprawnienie swojego systemu kontroli i dowodzenia w ramach odpowiedzi ma możliwy kryzys wojskowy w regionie. Według doniesień medialnych, chodzić ma o stworzenie dowództwa połączonego, które zadaniem byłoby prowadzenie operacji w różnych domenach. Oczywiście, wszelkie informacje odnoszące się do zmian w systemie dowodzenia i kontroli Japońskich Sił Samoobrony są wiązane z nowym patrzeniem na wyzwanie militarne ze strony Chińskiej Republiki Ludowej.

Czytaj też

Przede wszystkim możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego o Tajwan wysuwa przed Japonią nowe potrzeby jeśli chodzi o interoperacyjność poszczególnych komponentów Japoński Sił Samoobrony. Zakłada się bowiem uzyskanie nowej jakości jeśli chodzi o strategiczną koordynację sił morskich, powietrznych i lądowych. Jak również wzmocnienie efektywności współpracy wojskowej ze strategicznym sojusznikiem czyli Stanami Zjednoczonymi. Plany mają zakładać aktywowanie tego rodzaju struktury dowodzenia w okolicach 2024 r. Pierwszy o tego rodzaju planach napisał autor z Nikkei Rieko Miki. Co ważne, sprawa jest szeroko przekazywana nie tylko przez źródła zachodnie, ale również chińskie.

YouTube cover video

Należy pamiętać, że władze Japonii podejmują szereg zmian w zakresie wyposażenia i wyszkolenia własnych Sił Samoobrony, tak aby uzyskały one szersze spektrum możliwości działania we współczesnej architekturze bezpieczeństwa regionalnego. Są to wręcz zmiany strategiczne, gdyż mogą obejmować wprowadzanie systemów uzbrojenia (ofensywnego), które od lat nie były nawet rozważane przez polityków w Tokio. Jednakowoż, zmiany w obrębie systemu kontroli i dowodzenia mogą być wyzwaniem nie tyle praktycznym, co raczej politycznym. Zauważmy, iż w okresie II wojny światowej kluczowym elementem systemu decyzyjnego kraju były ówczesne elity dowódcze. Stąd mogą pojawiać się problemy natury społeczno-politycznej jeśli chodzi o kreację dowództwa połączonego. Lecz jest to działanie, którego z racji wielodomenowości współczesnego pola walki nie da się uniknąć w Japonii. Szczególnie przy szybkości możliwych wydarzeń i potrzebie także współpracy na linii nowy dowódca – minister obrony kraju.

YouTube cover video

Komentarze (1)

  1. Valdi

    Przypomnijmy us pac com🇺🇲🇯🇵 Od 1947 zarządza strategiczną obroną tego rejonu. Okinawa zdobyta przez USA to militarnie jak Kaliningrad. 🇯🇵🇯🇵🇯🇵 Jeszcze nie odpowiedziała na zaczepne działania Chin i Korei północnej