Reklama

Geopolityka

Europejski Fundusz Obronny - jest porozumienie

Fot. Eurofighter
Fot. Eurofighter

Niemiecka prezydencja w Radzie UE i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego osiągnęli tymczasowe porozumienie polityczne w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF).

Europejski Fundusz Obronny został zainicjowany w 2017 r. przez Komisję Europejską. Ma pomóc państwom członkowskim zwiększyć krajowe inwestycje w badania w dziedzinie obrony, rozwijać prototypy, kupować sprzęt wojskowy i technologie oraz podnosić bezpieczeństwo UE.

Fundusz będzie składa się z dwóch części, z których pierwsza dotyczy badań naukowych, a druga ma zachęcać państwa członkowskie do współpracy przy zakupach wyposażenia obronnego i technologii poprzez współfinansowanie z budżetu UE.

KE szacuje, że brak współpracy w kwestii obronności między państwami unijnymi kosztuje je 25–100 mld euro rocznie, a dzięki łączeniu zamówień można by zaoszczędzić do 30 proc. rocznych wydatków na obronność.

image
Reklama

 

Zgodnie z porozumieniem Fundusz zostanie wyposażony w pulę finansową w wysokości 7,953 mld euro według cen bieżących. W ramach tej puli 2,651 mld euro zostanie przeznaczone na badania, a 5,302 mld euro na działania rozwojowe.

Aby zachować spójność z budżetem unijnym i powiązanymi programami, zdecydowano, że EDF będzie funkcjonował w tym samym okresie co wieloletnie ramy finansowe UE, czyli od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.

Nowe przepisy określą również jasne ramy udziału państw i podmiotów trzecich.

Wstępne porozumienie musi teraz zostać potwierdzone przez ambasadorów państw członkowskich zasiadających w Komitecie Stałych Przedstawicieli (Coreper). Następnie Parlament Europejski i Rada przyjmą proponowane rozporządzenie w procedurze drugiego czytania.

EDF jest kontynuacją Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) i działań przygotowawczych w zakresie badań nad obronnością (PADR), które zostały ustanowione w 2017 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama