Reklama

Geopolityka

Czarna Dywizja na ćwiczeniu taktycznym Borsuk-17. Działania operatorów CIMIC

 • Fot. MSWiA
  Fot. MSWiA

Trwa ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem Borsuk-17. Poza ważnymi ze względu na aspekt taktyczny i ogniowy zdarzeniami o charakterze militarnym, wiele uwagi poświęca się na tzw. działania niekinetyczne, czyli działania prowadzone innymi metodami niż walka zbrojna.

Jak informuje mjr Artur Pinkowski, w piątek 24 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu odbyło się spotkanie specjalistów składu Zespołu Kryzysowego z układu pozamilitarnego reprezentowanego przez przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji, Straży Pożarnej, miejscowego WKU oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przedstawicielami wojska, reprezentowanymi przez płk Piotra Malinowskiego, dowódcę ćwiczącej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17WBZ), towarzyszyli mu oficerowie CIMIC.

Czytaj też: Przygotowania do Borsuka-17

Obecnie czynnikiem wpływającym na efektywność i skuteczność operacji jest nie siła ognia, ale i działania niekinetyczne realizowane przez operatorów CIMIC, które ukierunkowane są na pozyskanie przychylności społeczeństwa w obszarze odpowiedzialności. Jednocześnie za metody niekinetyczne należy rozumieć cały zestaw skierowany na rozwój i współpracę powodujący pozytywne i trwałe zmiany w środowisku i mentalności ludzi. Nie są to na pewno kwestie łatwe do rozwiązania bo Wojna rządzi się swoimi prawami. Naszym zadaniem jest zapewnienie poczucia względnej stabilności w niepewnych czasach, objętej działaniami wojennymi państwa Wislandii i jego obywateli.

Gen. bryg. Stanisław Czosnek, dowódca Czarnej Dywizji

Spotkanie poza oczywistym nawiązaniem szeroko rozumianej współpracy, miało na celu rozpoczęcie procesu rozwiązania problemów i zagadnień powstających w czasie eskalacji konfliktu zbrojnego, a występującymi na styku wojsko – społeczność lokalna objętego kryzysem terytorium.

Fot. por. Krzysztof Gonera

Spotkanie rozpoczęło zapoznanie z bieżącą sytuacją militarno-polityczną, bieżąco aktualizowaną w ramach ćwiczenia. Szczegółowo omówiono aktualny status ludności cywilnej oraz rozmieszczenie infrastruktury krytycznej w rejonie prowadzenia działań.

Wiele uwagi poświęcono również wydolności funkcjonalnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz relacjom z podległymi urzędami i gminami.

Fot. por. Krzysztof Gonera

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej zapoznał przybyłych z sposobami monitorowania sytuacji o charakterze kryzysowym oraz możliwościami reagowania na zdarzenia chemiczne, ekologiczne. Natomiast Powiatowy Komendant Policji ocenił poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony zdrowia i mienia. Zapoznał przybyłych z metodami prowadzenia działań kontrterrorystycznych i współpracą w tym zakresie z organami straży granicznej i służby celnej.

Wiele uwagi poświecono możliwościom udzielenia świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz wojska.

Reklama

Komentarze (1)

 1. turpin

  >>tzw. działania niekinetyczne, czyli działania prowadzone innymi metodami niż walka zbrojna<< ...zapewne chodzi tu o rozśmieszenie potencjalnego przeciwnika.

  1. bender

   A teraz wyobraź sobie, ze Twoja jednostka wchodzi na teren obcego państwa (czy to w wyniku zagranicznej misji czy konfliktu z sąsiadami RP) i wtedy co... olewasz istnienie autochtonów, a może odwrotnie: wszystkich mężczyzn prewencyjnie aresztujesz? A może jednak chcesz lokalsów mieć po swojej stronie, lub chociażby uzyskać ich życzliwą neutralność? Rozumiesz już o co chodzi? Rozśmieszanie może być dobrą metoda. Jestem sobie wyobrazić, że na takiej Białorusi dobre przedstawienie wojskowego kabaretu z pozytywnymi odniesieniami do lokalnej kultury i tradycji mogłoby wygrać życzliwość miejscowych. Zadziałoby lepiej niż buta i arogancja.

  2. ZZ

   Identyfikowanie rosyjskich jednostek w Donbasie na podstawie zdjęć z portali społecznościowych było właśnie działaniem niekinetycznym.

Reklama