Reklama

Geopolityka

Będą korekty w Prawie sądów wojskowych. Prezydent podpisał ustawę

Fot. David Berkowitz/Flickr, CC BY 2.0
Fot. David Berkowitz/Flickr, CC BY 2.0

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa ustroju sądów wojskowych. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, które przygotowało nowe przepisy, zmiany mają charakter techniczny.

Prezydent podpisał ustawę 1 grudnia. Jego kancelaria poinformowała o tym fakcie prawie tydzień później.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości zmiany są konieczne, bo zmieniły się przepisy dwóch innych ustaw – o dyscyplinie wojskowej i Prawa o ustroju sądów powszechnych (w uproszczeniu: cywilnych).

Do tej ostatniej ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych często się odwołuje. Jednym z przykładów jest przepis o obsadzie wolnych stanowisk sędziowskich. Jest w nim jednak przytoczony artykuł "cywilnej" ustawy, który został z niej wykreślony w 2015 r. (zastąpiono go przepisem, który jest w innym miejscu ustawy).

Ministerstwo Sprawiedliwości napisało w uzasadnieniu projektu, że bez korekty "staje się niemożliwym powołanie nowego sędziego w sądownictwie wojskowym pomimo istnienia nieobsadzonego etatu".

Druga zmiana dotyczy ławników zasiadających w składach orzekających w sądach wojskowych. Dziś ustawa mówi, że mandat ławnika wygasa m.in. w razie uznania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym winnym naruszenia honoru i godności żołnierskiej.

Tymczasem ustawa o dyscyplinie wojskowej mówi, że żołnierz nie ponosi odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyn będący naruszeniem wyłącznie zasad etyki oraz godności i honoru żołnierza. Ponadto ta sama ustawa pozwala odstąpić od ukarania, jeżeli stopień winy lub szkodliwości przewinienia nie jest znaczny. Dlatego – zgodnie z podpisaną przez prezydenta ustawą – jedną z przesłanek wygaśnięcia mandatu ławnika będzie po prostu ukaranie prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym.

W Polsce jest siedem wojskowych sądów garnizonowych i dwa wojskowe sądy okręgowe (w Warszawie i Poznaniu). Nadzór nad działalnością sądów wojskowych w zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej: Korekty w Prawie o ustroju sądów wojskowych

Reklama

Komentarze (1)

  1. Bogusław Maśliński

    Podstawowe pytanie, dlaczego cywile wtrącają się do sądów, prokuratury wojskowej. Dlaczego to sąd najwyższy nadzoruje wojskowy wymiar sprawiedliwości. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział V PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 126. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. I tu się wczytać ciemnogrodzie- Art. 134. 1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kto powinien decydować o sprawach zewnętrznych jak i wewnętrznych do których należy wojskowy wymiar sprawiedliwości, trochę logicznego zrozumienia konstytucji panowie ministrowie.

Reklama