Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

20 lat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Autor. st.chor.szt.mar Arkadiusz Dwulatek, Combat Camera Poland

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. generała Bronisława Kwiatkowskiego obchodziło swoje 20-lecie. Wydarzenie upamiętniające dwie dekady istnienia jednostki rozpoczęło się od złożenia hołdu patronowi Dowództwa, śp. generałowi Bronisławowi Kwiatkowskiemu. Generał Kwiatkowski, który kierował Dowództwem w latach 2007-2010, zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Delegacja pod przewodnictwem generała dywizji Macieja Klisza oddała hołd, składając kwiaty przed pamiątkowym obeliskiem.

Uroczystości kontynuowano w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, gdzie odbyła się msza święta w intencji Dowództwa. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbył się uroczysty apel. W ceremonii wzięli udział byli dowódcy, żołnierze oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęto od hymnu narodowego w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Generał dywizji Maciej Klisz, Dowódca Operacyjny RSZ, w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie minionych dwóch dekad dla rozwoju i osiągnięć Dowództwa. Przypomniał, że Dowództwo osiągnęło pełną zdolność bojową 1 lipca 2005 roku, po roku od rozpoczęcia działalności. Generał Klisz zaznaczył, że w ciągu ostatnich 20 lat Dowództwo zrealizowało szereg kluczowych zadań, w tym pomoc humanitarną w Turcji, dowodzenie Wojskowym Zgrupowaniem Zadaniowym w Słowenii oraz ewakuację rodaków z Afganistanu i Strefy Gazy.

Obecnie Dowództwo Operacyjne kieruje dziesięcioma Polskimi Kontyngentami Wojskowymi działającymi w różnych domenach operacyjnych pod auspicjami NATO, Unii Europejskiej oraz ONZ. Generał Klisz podkreślił, że najważniejszym wyzwaniem jest przygotowanie efektywnego systemu odstraszania i obrony, w tym systemu Obrony Powietrznej RP. Wspomniał także o znaczeniu nowoczesnych technologii w prowadzeniu operacji wielodomenowych i walce w cyberprzestrzeni.

Na zakończenie swojego wystąpienia, generał Klisz złożył podziękowania wszystkim żołnierzom i pracownikom za ich poświęcenie i służbę na rzecz obronności kraju.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i medale wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom Dowództwa. Ceremonii dekoracji dokonali Szef Sztabu Generalnego WP oraz Dowódca Operacyjny RSZ. W swoim przemówieniu, Szef Sztabu Generalnego WP, generał Wiesław Kukuła, odczytał list od Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podkreślił znaczenie Dowództwa Operacyjnego dla Sił Zbrojnych RP i wyraził wdzięczność za 20 lat służby.

Reklama

Uroczystości zakończyły się ceremonią złożenia wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wydarzenie upamiętniające 20-lecie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych było nie tylko okazją do refleksji nad przeszłością, ale także do wyznaczenia kierunków na przyszłość, w obliczu nowych wyzwań stojących przed Siłami Zbrojnymi RP.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama