Geopolityka

Wojsko kupuje imitatory strzałów i celów powietrznych

Fot. chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.
Fot. chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.

Inspektorat Uzbrojenia wybrał oferentów, którzy dostarczą imitatory strzałów armatnich ISA-73 oraz imitatorów celów powietrznych ICP-1 i ICP-R.

IU opublikował ogłoszenia o wyborze wykonawców w dwóch przetargach. Pierwszy z nich dotyczył dostawy imitatorów strzału armatniego ISA-73 z ładunkiem PG-15P. Zamówienie otrzymał Works 11 Sp. z o.o., który przejął Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A. Przetarg prowadzony był z wolnej ręki, albowiem dostawy imitatorów do Sił Zbrojnych RP były i są realizowane w ramach umowy, która nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, w związku z czym zachodzi konieczność wznowienia dostaw u dotychczasowego wykonawcy, który jest też właścicielem autorskich praw do dokumentacji do produkcji seryjnej przedmiotowych wyrobów. Natomiast zmiana dotychczasowego wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabycia wyrobów o innych właściwościach niż wprowadzone na wyposażenie Sił Zbrojnych RP imitatory.

W związku z tym spółka Works 11 dostarczy łącznie w latach 2017-2020 imitatorów strzału armatniego ISA-73 z ładunkiem startowym PG-15P, przeznaczonych do imitacji strzału armatniego dla czołgów Leopard 2 w ilościach po tysiąc sztuk rocznie (razem 4 tys.) od 2017 do 2020 roku.

Czytaj także: Czterysta bomb kierowanych dla polskich F-16

Drugie postepowanie, również prowadzone z wolnej ręki, otrzymało konsorcjum w składzie: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (Lider konsorcjum), BUOS Sp. z o.o., Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.

Zakłady te dostarczą w latach 2017-2018 302 sztuki imitatorów celów powietrznych ICP-1 i ICP-R w tym w poszczególnych latach (w 2017 r. łącznie 151 szt., w tym 136 szt. ICP-1 i 15 szt. ICP-R, oraz w 2018 r. łącznie 151 szt., w tym 136 szt. ICP-1 i 15 szt. ICP-R). Wartość kontraktu została oszacowana na 5,3 mln zł.

Powód wybrania takiej procedury przetargu IU uzasadnia tym, że przedmiotem zamówienia są imitatory takie same, jak już wcześniej pozyskane i eksploatowane do szkolenia specjalistycznego pododdziałów i oddziałów WOPL. W związku z tym w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i kompatybilności z wyrzutniami WICP wybrano dotychczasowych dostawców.

Czytaj także: Wojsko Polskie zamawia System Analiz Obrazowych

Siły Zbrojne RP pozyskały do tej pory łącznie 2000 szt. imitatorów celów powietrznych ICP-1 i ICP-R. Pozyskanie imitatorów celów powietrznych ICP-1 i ICP-R od innego niż Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Wykonawcy doprowadziłoby do sytuacji, że Siły Zbrojne RP eksploatowałyby różne rodzaje imitatorów (posiadające różne parametry techniczne oraz będące niekompatybilne z wyrzutniami WICP), co mogłoby powodować duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu, ponieważ wymagałoby zmiany istniejących w Siłach Zbrojnych RP podsystemów: szkolenia i zabezpieczenia logistycznego – przeszkolenia obsług i specjalistów pododdziałów remontowych, a ponadto pozyskania nowych zapasów części, podzespołów i zespołów zamiennych oraz nowego oprzyrządowania do realizacji obsług, napraw i remontów.

 

Komentarze (1)

  1. Kazik

    Będą strzelać imitarorem strzału do imitatora celu z symulatora armaty?