Reklama

Siły zbrojne

Wojsko kupi symulatory strzelań Rosomaków

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie pozyskania symulatora strzelań dla załóg KTO Rosomak w wersji plutonowej.

Celem postępowania jest ocena możliwości przez oferowany sprzęt wojskowy wymagań, sprecyzowanie uwarunkowań jego pozyskania, oraz ocena kosztów zakupu, eksploatacji i wycofania wyposażenia, wraz z określeniem ram czasowych.

Dialog techniczny ma zostać przeprowadzony w listopadzie 2015 roku, przy czym jego termin może ulec wydłużeniu w wypadku braku osiągnięcia celów procedury. W takim wypadku stosowne powiadomienie mają otrzymać podmioty uczestniczące w dialogu. Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym mają być przesyłane do 9 października w formie pisemnej, w języku polskim.

W wymaganiach taktyczno-technicznych Inspektorat Uzbrojenia uwzględnia między innymi: zdolność do równoczesnego szkolenia 4 załóg KTO Rosomak, możliwość szkolenia dowódcy i działonowego w oparciu o moduł bojowy odwzorowujący wieżę HITFIST-30P (urządzenia powinny być rozmieszczone identycznie jak w wieży) i kierowcy w oparciu o moduł kierowcy odwzorowujący przedział kierowania.

Pod uwagę brana ma być również możliwość prowadzenia przez dowódcę i działonowego ognia w postoju i ruchu, do celów stacjonarnych i ruchomych, poruszających się ruchem czołowym, poprzecznym i skośnym.

Moduł bojowy ma również mieć możliwość symulacji wykonywania zadań taktycznych i ogniowych oraz doskonalenia prowadzenia zadań z wykorzystaniem systemu kierowania ogniem. Moduł kierowcy ma być przeznaczony do ćwiczeń obserwacji pola walki, nauki i doskonalenia jazdy KTO Rosomak pojedynczo i w ugrupowaniu plutonu. Z kolei system dla kierownika zajęć ma m.in. umożliwiać zapewnienie łączności oraz obrazowanie elementów sprzętu wojskowego i ich stanu, a także charakterystyki terenu.

W wymaganiach taktyczno-technicznych uwzględniono również możliwości zmiany parametrów symulacji zadań ogniowych w trakcie ćwiczenia przez stanowisko instruktora-operatora oraz zmiany stanu stron ćwiczenia, terenu czy warunków atmosferycznych, a także eliminowania poszczególnych załóg po trafieniu pociskiem, najechaniu na minę czy IED.

W ogłoszeniu zamieszczonym przez Inspektorat Uzbrojenia czytamy też o zdolności rejestracji i odtwarzania ćwiczenia (After Action Review) oraz wykorzystania interfejsu (HLA/DIS) – co ma znaczenie w zakresie zdolności do integracji z innymi systemami symulacyjnymi.

W wersji na potrzeby jednostek wojskowych system miałby się składać z 4 załogowych stanowisk symulacyjnych, 1 stanowiska instruktora-operatora i 1 stanowiska kierownika zajęć, natomiast w wariancie na potrzeby szkolnictwa wojskowego – 4 załogowych stanowisk symulacyjnych, 4 stanowisk instruktora-operatora i 1 stanowiska kierownika zajęć.

Obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu dysponuje kompleksowym symulatorem strzelań SK-1 Pluton, przeznaczonym dla plutonu zmotoryzowanego i opracowanym przez OBRUM Gliwice we współpracy z ośrodkami naukowymi. W 2014 roku IU ogłosił postępowanie na dostawę kolejnych symulatorów SK-1 Pluton dla Sił Zbrojnych RP, jednak ostatecznie zostało ono unieważnione w marcu br. Oficjalnym powodem było wystąpienie w dokumentacji technicznej zatwierdzonej do produkcji seryjnej istotnej wady, powodującej iż zakup symulatorów na bazie tej dokumentacji wymagałby wprowadzenia modyfikacji lub modernizacji z uwagi na niespełnienie oczekiwań Zamawiającego. To z kolei miałoby oznaczać nieracjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonych na ich zakup.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kompleksowego symulatora strzelań dla załogi KTO ROSOMAK SK-1 nastąpiło w dniu 30 maja 2014 r. na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 14 lutego 2014 r. „Planu Modernizacji Technicznej w latach 2014 – 2015”. W trakcie trwania postępowania wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Dokumentacja Techniczna zatwierdzona do produkcji seryjnej Orzeczeniem nr 10/SU/2011 z dnia 09.09.2011 r. dla wyrobu wprowadzonego na wyposażenie SZ RP Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 840/DWLąd z dnia 01.08.2012 r. według, której miały być wykonane symulatory SK-1 obarczona jest niemożliwą do usunięcia wadą co stanowi wadę o charakterze istotnym, której nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania. Wspominana wada jest na tyle istotna i znacząca, że zarówno prowadzenie postępowania, jak też wykonanie zamówienia nie leży już w interesie publicznym, któremu miało służyć postępowanie. Zakup przedmiotowych symulatorów na podstawie nieaktualnej Dokumentacji Technicznej spowodowałby, że pozyskanie sprzętu wojskowego o walorach eksploatacyjnych niespełniających oczekiwań Zamawiającego wymagałby wprowadzenia modyfikacji i/lub modernizacji. Istotą gospodarowania środkami publicznymi w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) jest to, by wydatki publiczne były dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W tych okolicznościach dalsze prowadzenie rzeczonego postępowania nie leży w interesie publicznym.

podkreślił w uzasadnieniu unieważnienia postępowania Inspektorat Uzbrojenia

Reklama

Komentarze (3)

  1. 4tdb

    "Makieta siermiężnego, obsługiwanego korbkami t-14" strzela do celu. https://www.youtube.com/watch?v=iu5Dvq1WnYs Prawdziwe cuda na kiju że taki przestarzały sprzęt ma szklany kokpit.

  2. nikt

    Wypadałoby, żeby autor przygotowując tekst dochował chociaż odrobinę staranności, co powinno być podstawą rzetelnego dziennikarstwa. Przepisanie treści ze strony IU wyszły autorowi całkiem nieźle, natomiast próba dodania własnej interpretacji tekstów z dwóch ogłoszeń, to już całkowita abstrakcja.

  3. Zmrolu

    Fajnie, że robią kolejny dialog. SK-1 Pluton z Obrumu na VBS chodzi od 3 lat. Ponad rok szkolili się na nim elewi w WSOWL i tego nie można kupić bez dialogu? SK-1 Pluton z Siemianowic chodzący na dedykowanym sofcie Trinity, który dostał Defentera na MSPO w 2013 też nie nadaje się do zakupu z wolnej ręki lub w trybie negocjacji? Trzeba ogłosić dialog. Potem zmienić wymagania tak, aby firma kogucik robiąca automaty do gier wygrała bo 100% cena będzie istotą przetargu.

Reklama