Reklama

Wojna na Ukrainie

Ekspert: Rosyjskie lotnictwo coraz groźniejsze dla Ukrainy

Ka-52
Ka-52
Autor. Mirosław Mróz/Defence24.pl

Defence24.pl rozmawia z prof. Justinem Bronkiem o tym, jak rosyjskie lotnictwo wyciąga wnioski z przebiegu wojny na Ukrainie, dokonuje adaptacji. W wywiadzie mowa też o planach rozwoju sił powietrznych Wielkiej Brytanii i Polski.

Reklama

W pierwszej części wywiadu poruszana była kwestia możliwych dostaw zachodnich myśliwców dla Ukrainy.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Jakub Palowski: Chciałbym omówić bieżącą sytuację nad Ukrainą. Zdaje się, że siły Rosyjskie adaptują się. O ile nie udało im się zniszczyć ukraińskiej sieci elektroenergetycznej, były w stanie doprowadzić do znacznego wyczerpania ukraińskich zapasów pocisków rakietowych. Obecnie Rosjanie wykorzystują więcej bomb szybujących. W jakim stopniu są zdolni do dostosowania się do sytuacji?

Prof. Justin Bronk, Senior Research Fellow, Airpower & Technology, RUSI Rosjanie jak najbardziej uczą się i dostosowują do warunków. Z perspektywy Ukrainy można powiedzieć, że Siły Powietrzno-Kosmiczne to najbardziej profesjonalny, i najszybciej adaptujący się rosyjski rodzaj sił zbrojnych. Szybko reagują na działania skutkujące stratami ich maszyn. Ogólnie rzecz ujmując, nie powtarzają taktyk, które nie generują rezultatów, a zamiast tego prowadzą do strat ich samolotów. W tym sensie mamy do czynienia z dużo szybszym tempem rosyjskiej adaptacji taktycznej w domenie powietrznej, aniżeli w lądowej, czy morskiej.

Rosyjscy piloci myśliwscy niestety w tej chwili są znacznie skuteczniejsi w domenie powietrze-powietrze, niż miało to miejsce na początku inwazji. Korzystają ze swojego uzbrojenia i pozycjonują swoje samoloty lepiej niż wcześniej. Nadal nie odpowiada to standardom zachodnim, jednak uczą się. W zakresie uderzeń rakietowych dalekiego zasięgu nadal nie sądzę by Rosja znalazła sposób na efektywne wykorzystanie swoich ograniczonych zapasów rakiet balistycznych i manewrujących. Produkują jedynie 40 sztuk tego typu efektorów miesięcznie.

Czytaj też

Problemem po stronie ukraińskiej jest wykorzystanie znacznej części zapasów rakiet przeciwlotniczych. Jednak Rosja także wyzbyła się sporej części swoich zdolności wykonując wielokrotnie, ataki salwami rakiet. Rosjanie nadal nie znaleźli sposobu na wykorzystanie systemów rakietowych dalekiego zasięgu w celu zmiany dynamiki pola walki. Wykorzystanie bomb szybujących na przestrzeni całej wojny, no i na rosnącą w ostatnich miesiącach skalę, pokazuje adaptację. Jest to dla Ukrainy zagrożenie, jednak tak jak ma to miejsce w przypadku innych, podobnych systemów, uzbrojenie to jest zdolne wyłącznie do rażenia celów stacjonarnych.

Relatywnie powolny proces wybierania celów po stronie rosyjskiej stanowi tu kluczowe ograniczenie. Z tymi bombami mogą oni robić to samo, co robili z pociskami Ch-59 i inną bronią typu stand-off - atakować cele stacjonarne z dalszej odległości. Jednakże nadal nie posiadają oni zdolności do skutecznego, dynamicznego wybierania celów bezpośrednio z powietrza. Zmiany w tym zakresie byłyby dla nich ogromnym przedsięwzięciem.

Su-34
Su-34
Autor. Mirosław Mróz/Defence24.pl

Co z rosyjskimi wojskami aeromobilnymi? Zarówno jeśli chodzi o lotnictwo śmigłowcowe, jak i wojska powietrzno-desantowe.

W odniesieniu do lotnictwa śmigłowcowego należy powiedzieć że Rosja nadal je wykorzystuje, że mimo iż operacje odbywają się w ostrożny sposób, rzadko przekraczając linię frontu. Jednakże rosyjskie śmigłowce szturmowe mogą stanowić znaczące zagrożenie dla ukraińskiej kontrofensywy. Jeśli ukraińska kontrofensywa przełamałaby rosyjskie linie obrony, natomiast wysunięte do przodu jednostki „uciekną" obronie przeciwlotniczej, rosyjskie śmigłowce mogą zadać im znaczące straty. Innymi słowy, rosyjskie zdolności śmigłowcowe będą stwarzać ogromne zagrożenie dla ukraińskich formacji działających poza skutecznym zasięgiem działania ukraińskiej OPL.

W konsekwencji, rosyjska flota śmigłowcowa stanowi obecnie bardziej potencjalne zagrożenie (ang. „a threat in being"), jednak jej znaczenie wzrośnie w miarę jak jakakolwiek kontrofensywa ze strony Ukrainy wyjdzie poza granice objęte strefą działania ukraińskiej obrony powietrznej.

Czytaj też

W odniesieniu do rosyjskich jednostek powietrzno-szturmowych, jak i sił operacji specjalnych, zmarnowano je głównie na początku wojny. Podczas gdy Rosja odtworzyła wiele formacji manewrowych wojsk lądowych angażując w ten proces żołnierzy z mobilizacji, jednostki desantowe, jak również siły specjalne dysponują konkretnymi umiejętnościami wymagającymi lat intensywnego szkolenia z wysoko wykwalifikowaną kadrą instruktorską. Te elitarne formacje rozwodniły swoją praktyczną wartość bojową rozwodniły poprzez ciężkie straty, w tym wśród kadry instruktorskiej, co doprowadziło do zwiększenia ukadrowania niewystarczająco wyszkolonymi, świeżo rekrutowanymi żołnierzami.

Ka-52
Ka-52
Autor. Mirosław Mróz/Defence24.pl

Rosja poszerzyła także wykorzystanie Bezzałogowych Systemów Powietrznych i amunicji krążącej. To rosnące zagrożenie dla sił ukraińskich, w szczególności prowadzące do wyczerpania zapasów rakiet ukraińskiej OPL.

Wykorzystanie amunicji krążącej i bezzałogowców (przez Rosję – red.) jest z pewnością istotnym obszarem zaniepokojenia dla Ukraińców. Zdolność do ich zestrzeliwania, ograniczania ich skuteczności, pozostaje krytyczna. To z kolei ma znaczenie w odniesieniu do problemu zapasów pocisków ziemia-powietrze. Nie dzieje się tak z uwagi na potrzebę zwalczania systemów Lancet-3 i podobnych rozwiązań wykorzystywanych do bezpośrednich ataków przeciwko ukraińskim pojazdom, ale z powodu potrzeby ograniczenia rosyjskich zdolności do użycia bezzałogowców, by koordynować ogień artyleryjski przeciwko siłom ukraińskim.

Istnieje bardzo duża różnica w skuteczności rosyjskiej artylerii w sytuacji, gdy nad celem operuje bezzałogowiec, lub też jeśli go tam nie ma. Ogólnie rzec z ujmując, rosyjskie bezzałogowce były też dużo efektywniejsze w uderzeniach na elementy ukraińskiej obrony powietrznej (SEAD/DEAD), aniżeli platformy konwencjonalne jakie Siły Powietrzno-Kosmiczne wykorzystywały na przestrzeni wojny.

Su-30SM
Su-30SM
Autor. Mirosław Mróz/Defence24.pl

Zmieńmy nieco temat. Jakie lekcje z wojny na Ukrainie mogą wyciągnąć brytyjskie siły powietrzne?

Wiele wniosków w zakresie tego, czego ktoś powinien się dowiedzieć z wojny na Ukrainie nie jest nowych. Jest wiele rzeczy, które Royal Air Force robiło bardzo dobrze w czasie Zimnej Wojny. Przykładowo, istnieje ogromna potrzeba zapewnienia odporności baz lotniczych. Trzeba albo rozproszyć samoloty i zdolności serwisowe, i//lub bronić i wzmocnić je, celem ograniczenia ich podatności na ataki na ziemi. Należy dysponować także znaczną redundancją, ponieważ straty będą nieuniknione.

W tym redundancją w zapasach uzbrojenia, tak by być w stanie kontynuować działania wojenne w długiej perspektywie i wiarygodnie prowadzić odstraszanie. A także być w stanie ponieść straty i nadal skutecznie działać. Z drugiej jednak strony, by utrzymać gotowość na pełnoskalową wojnę wykorzystującą najnowocześniejsze uzbrojenie, należy prowadzić regularne, realistyczne szkolenia w sił połączonych, co z kolei negatywnie wpływa na inne kwestie.

Żadna z wyżej wymienionych lekcji nie jest nowa, wszystkie jednak pozostają trudne do wdrożenia. Royal Air Force (RAF) bowiem nie skupiał się przez długi czas na zdolnościach potrzebnych o wysokiej intensywności. Zamiast tego RAF skupiał się głównie na misjach bliskiego wsparcia powietrznego (CAS) dla operacji ekspedycyjnych, oraz zadaniach obrony powietrznej DCA (Defensive Counter Air), o wysokim tempie operacyjnym. Te punkty, na których RAF się skupił cechowało napędzanie wielu innych priorytetów, z wielu powodów, co więcej, uzasadnionych. Lekcje jakie można wyciągnąć z konfliktu na Ukrainie są jasne. Mniej jasne natomiast jest to, w jaki sposób należy tutaj działać w odniesieniu do nich, biorąc pod uwagę dostępne zasoby i budżety.

Tempest
Tempest
Autor. Rys. BAE Systems

Wydaje się, że RAF często angażuje się w długoterminowe, kosztowne projekty rozwojowe, kosztem jednak bieżących zdolności. Czy tak jest w przypadku Tempersta, który rozwijany jest niejako kosztem bieżącej gotowości?

W odniesieniu do Tempesta, znanego także pod kryptonimem GCAP (Global Combat Air Programme), odkąd do projektu przyłączyła się Japonia -  to po prostu pechowy zbieg okoliczności, że ambicje programu GCAP bezpośrednio konkurują o finansowanie z inwestycją niezbędną do regeneracji „głębi" zdolności ofensywnych i defensywnych istniejących sił RAF przez najbliższą dekadę. Będzie niezwykle trudno sfinansować oba te wymogi we właściwy sposób, biorąc pod uwagę uwarunkowania budżetowe.

Mamy zatem do czynienia z bezpośrednim dylematem, z jakim będzie się trzeba zmierzyć w dokumentach Defence Command Paper Refresh i Integrated Review - co do tego, która z tychże kwestii powinna być priorytetyzowana. Nie ma pieniędzy na realizację obu, w pożądany sposób.

Czytaj też

Czy jest szansa na to, by poza F-35B Wielka Brytania zdecydowała się także na pozyskanie F-35A, być może celem włączenia Zjednoczonego Królestwa w program NATO Nuclear Sharing?

Byłbym bardzo zaskoczony, jeśli Wielka Brytania wyrazi zainteresowanie opcją atomową dostarczaną drogą powietrzną. Wielka Brytania nie była dotąd częścią umowy NATO Nuclear Sharing w odniesieniu do bomb B-61. Do późnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku dysponowaliśmy naszą własną bombą atomową WE-177, którą przenosiły platformy powietrzne. Zdolność dostarczana okrętem podwodnym jest dużo wiarygodniejsza, jako środek odstraszania. Z punktu widzenia planowania, odstraszania i bezpieczeństwa łatwiej jest oddzielić zdolność odstraszania nuklearnego, niż wykorzystywać systemy podwójnego zastosowania.

Prowadzone są pewne dyskusje w odniesieniu do F-35A, jednak z uwagi na ograniczone budżety raczej mało prawdopodobne jest, że Wielka Brytania wariant ten pozyska. Niezbędne bowiem byłyby osobne zdolności wsparcia, które z kolei generowałyby dodatkowe koszta. Wielka Brytania potrzebowałaby przynajmniej dwóch eskadr F-35A i samolotów zapasowych, by opcja ta stała się bardziej efektywna kosztowo, niż wyłącznie dodatkowe F-35B - wydaje się to mało prawdopodobne.

Myśliwiec F-35A podczas ćwiczebnego zrzutu bomby B61-12
Myśliwiec F-35A podczas ćwiczebnego zrzutu bomby B61-12
Autor. DOD F-35 Joint Program Office

Polska pozyskała niedawno samoloty FA-50. Na teraz dostarczona zostanie istniejąca wersja, jednak wariant wyposażony w radar AESA ma być wprowadzony w najbliższej przyszłości. To doprowadziło do gorącej dyskusji, bo część jej uczestników twierdzi że samolot nie jest adekwatny, z kolei inni wskazują na posiadanie przez Polskę korzystnego połączenia maszyn o różnych zdolnościach, „hi-medium-low mix", złożonego z F-35, F-16, oraz FA-50.  Jaka jest Pana opinia na ten temat?

Zależy to od faktycznego kosztu „niskiej warstwy" tych zdolności. Dla dowolnego użytkownika lub wariantu FA-50, biorąc pod uwagę jego naddźwiękowość, szczególnie jeśli chcemy integrować, jak radar AESA, zbliżamy się do kosztu standardowego F-16, jednak ze znacząco mniejszym udźwigiem, długotrwałością lotu czy charakterystykami zasięgowymi. Jeśli zaczynacie od relatywnie tańszej platformy, to poprzez dodanie rzeczy takich jak radar AESA celem wykonywania niektórych mniej wymagających misji na polu walki, ryzykujecie poświęcenie tej redukcji kosztów.

Stanie się to prawdą w szczególności, gdy dodamy dodatkową linię kontraktowania i wsparcia dla nowego typu samolotu, co może zwiększać koszty w porównaniu do zwiększenia istniejącej floty F-16 i wykorzystania istniejących struktur wsparcia i logistyki. Więc pytanie rozbija się o faktyczne oszczędności. I to ostatecznie decyduje o tym, czy pomysł pozostaje sensowny, czy nie.

Chciałbym dodać również, że przyjęcie F-35 dla polskich Sił Powietrznych może być w pewnym sensie szokiem dla Polskich Sił Powietrznym. Chwilę zajęło Siłom Powietrznym nauczenie się efektywnego wykorzystania F-16 i przejście z MiG-29 i Su-22 - mamy tu bowiem do czynienia z innymi filozofiami projektowania, wsparcia i operacyjną. Siły Powietrzne musiały się nauczyć użytkować zachodni, nowoczesny system, i związane z nim taktyki, w odróżnieniu do maszyn posowieckich. Przejście z F-16 na F-35 to skok znacząco większy, niż przejście z MiG-29 na F-16. 

Dziękuję za rozmowę.

Reklama

Komentarze (12)

 1. Tadeusz Żeleźny - analityk systemowy

  Sorien - nie omawiam sytuacji patologicznych, gdy myśliwce nie są wyposażone w rakiety. W ten sposób nikt nie buduje w analizach wymogów dla nowej generacji samolotów bojowych.

 2. Tadeusz Żeleźny - analityk systemowy

  Coraz mniej znaczą osiągi samolotu bojowego dla tradycyjnej [manewrowej] "bezpośredniej" walki powietrznej - coraz więcej zależy od sieciocentrycznego systemu sensorów i naprowadzania real-time precyzyjnych efektorów jak najdalszego zasięgu. Samolot staje się zwykłym nosicielem efektorów, który ma we właściwym czasie i miejscu odpalić efektor przechwytywany i prowadzony dalej przez środowisko sieciocentryczne C5ISTAR/EW. Stąd dronizacja i ich maksymalne uproszczenie [i zmodularyzowanie] do tej roli nosicieli dronowych staje się zwyczajnie jedyną rozsądną ścieżką - właściwie wymogiem w kalkulacji koszt/efekt. Oczywiście wraz z saturacyjną rozbudową rozproszonego kompleksu C5ISTAR/EW - czyli rdzenia sieciocentryczności.

  1. Sorien

   Ogulnie masz rację w teorii .... No ale w praktyce ruskie z Ukraińcami ganiały się nad Kijowem jak Messerschmitami haha a czemu ? No właśnie w teorii powinni mieć rakiety powietrze powietrze ale ich nie było .... Czemu nie wiem może nie dowieźli może dla ttch samolotów zabrakło ... Ogulnie na zachodzie prócz USA ale i u nich też nie jest bogato jest mało rakiet a w czasie wojny ich produkcja może być utrudniona o ile nie niemożliwa czasem ... Więc no w końcu wyjdzie że sprzęty za 150 mln $ z technologią stelth będą się ganiać z zapasem amunicji na 5 sekund ciągłego ognia z ruskimi i chińczykami jak złomy z 1940 roku .... My odlecieliśmy od realiów wojny w jakiś wirtualny teoretyczny świat wojen gier komputerowych.... Jeżeli zapasy rakiet były by duże to masz jak najbardziej rację ale jest jak jest....

 3. Sybilla

  No i ten wywiad był aktualny raptem kilka godzin. Do czasu jak się okazało, że jednak nie tylko Rosjanie się adaptują ale i Ukraińcy przy pomocy Zachodu też się adaptują. Prawdopodobnie dzisiaj zestrzelili koło Briańska Su-34, Su-35 oraz 2 Mi-8MTPR-1 gdy chcieli zaatakować Ukrainę. Na razie nie wiadomo jak tego dokonali, ale na pewno Rosja już nie będzie mogła tak łatwo zbliżyć się do granicy i atakować bombami szybującymi. Jeżeli udało się zintegrować AIM-120 AMRAAM z ukraińskimi samolotami to może być czynnik zmieniający reguły gry i utrudniający Rosji atakowanie. Teraz, gdy Ukraina miałaby AMRAAMy, to okazałoby się jak są wyszkoleni rosyjscy piloci i co są warci i ich samoloty w starciu z pilotami ukraińskimi.

  1. Davien3

   @Sybilla rosyjskie maszyny spadły ok 50km od granicy wiec to raczej nie robota Ukraińców zresztą sami to przyznaja a rosyjska OPL ma długa tradycje w trafianiu we własne samoloty. Do integracji AIM-120 na maszynach ukraińskich potrzebna byłaby wymiana radaru bo te co maja nie wskaza celu dla AMRAAMów Do strzelania na wiekszy dystans tez przydałaby sie MIL/STD 1760 ale mozna i bez tego. A co sa warci wyszkoleni rosyjscy piloci to pokazali juz Ukraińcy i to na MiG-29 z R-27

  2. młodygrzyb

   Davien nadal wierzysz w ducha kijowa ? Aż tak naiwny to chyba nawet ty nie jesteś. Może podasz liczbę faktycznie zestrzelonych ruskich maszyn przez ukraińców? Mówię o walkach powietrznych. Znasz takową?

 4. easyrider

  Oczywiście, że się uczą. W 1941 też to przerobili kiedy dotychczasowy sojusznik - Trzecia Rzesza - zareagował na ich ofensywne przygotowania i pierwszy wyprowadził uderzenie. Niezależnie od ich wniosków z początku agresji, nadal niewiele mogą. Nie kontrolują przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Kolejny mit "drugiej armii świata" obalony. To zbójeckie państwo finansowo i technologicznie nie jest zdolne do posiadania nowoczesnego lotnictwa.

 5. Pirat

  Właśnie Rosyjskie siły powietrzne straciły dwa Su-34 i dwa Mi-8. Prawdopodobnie zestrzelone przez własna obronę przeciwlotniczą.

  1. Onyx

   Może stały się łupem zintegrowanych z Migami, albo Su, Aim-120?

  2. Davien3

   @Onyx nie tak łatwo zintegrowac AMRAAM z MIG-29 lub Su-27, musiałbys wymienic radar a to juz nie takie proste

  3. Pirat

   Prawda że coś czytałem o integracji AIM-120. Wszystko możliwe.

 6. MI6

  Mała uwaga do wypowiedzi. Co do FA50 to nie tyle Polsce chodziło, jak się wydaje, o redukcję kosztów co o dostępność samolotu na już, na f16 trzeba czekać i to długo.

  1. Davien3

   @MI6 taki by l powod zakupu tych samolotow ale czemu wybrali maszyne w Polsce nadajaca sie obecnie jedynie na defilady?

  2. DIM1

   @Davien. Proszę nie lobbować aż tak intensywnie za produktami USA, gdyż jest to rażące. Zero logicznej argumentacji, sama pusta ironia. Pan oczywiście wolałby, by przeciw pociskom manewrujące i balonom, czy do sprawdzania samolotów pasażerskich, wysyłano same F-35, A my nie. Zresztą mieliśmy ostatnio przypadek Ch-55 i czy to nie F-35 przypadkiem działały nieskutecznie? Stara Iskra, aby z nowym radarem, spisałaby się lepiej.

  3. Davien3

   @DIM1 dla twojej zerowej wiedzy FA-50Gf nie dośc ze nie miałby szans wykryc tej Ch-55 to nawet jakby ja wykrył to nie miałby czym jej zestrzelic Wiec jak nie masz pojewcia o temacie to zwyczajnie juz skończ i wstydu sobie oszczedź.

 7. rwd

  Cała prawda o FA-50. Słaby bo tani, będzie lepszy ale przez to droższy.

  1. szczebelek

   Cena jednostkowa z 2021 roku za F16 to 110 mln USD natomiast Fa50 50 mln USD. Ekspert uważa, że zintegrowanie Phantom Strike oraz pakietu pocisków i bomb z tym samolotem to koszt takiej drugiej maszyny idąc dalej F16 potrzebuje części zamiennych, paliwa oraz obsługi, w przyszłości modernizacja maszyn też swoje z budżetu zabierze czyli te koszty wzrastają o utrzymanie. W sumie według tego co powiedział, to każdy samolot Fa50PL to dwa Fa50, ale czy ktoś wierzy, że zmiana radaru, elektroniki i oprogramowania by móc wystrzelić kilka typów amerykańskich rakiet kosztuje jednostkowo 50 mln USD? Z drugiej strony lepiej mieć dodatkowe 100 latających slotów pocisków o zasięgu 75 km niż ich nie mieć.

  2. Davien3

   @szczebelek cena za F-16 bl 70/72 to 70mln usd za F-35 dla Polski to 80 mln usd wiec skad ci sie wzieło te 110 mln... wiec zdecydowanie wole znacznie lepsze F-16 bl 72 niz FA-50 PL niemówiac juz o FA-50 GF Goły FA-50 bl 10 to 45-50 mln usd dodanie radaru AESA czy integracja AMRAAMów nie podwoi ceny ale dobije do tych 60 mln usd za maszyne

  3. DIM1

   Re: porównanie do F-16. - Ale o koszcie godziny lotu Pan zapomniał ?

 8. PPPM

  W lipcu przy kontraktowaniu FA50 prezydent mówił, że to nie koniec... Wspominano o F15, tudzież dodatkowych F35. Czy są jakieś nowe informacje w temacie? A może pomysł się zdezaktualizował? Szkda byłoby

 9. ostatni

  "Przejście z F-16 na F-35 to skok znacząco większy, niż przejście z MiG-29 na F-16. " - lubie takie zdania. Czyli róznica miedzy czlowiekiem a kotem jest wieksza niz miedzy kotem a kwiatem

 10. Lukas

  strasznie groźne, szczególnie kiedy spadają ci na głowę

 11. szczebelek

  Rosyjska opl stanowi duże zagrożenie dla ukraińskich samolotów i dronów jak rosyjskie samoloty przeciw celom wojskowy.... Jeśli ktoś uważa, że odpalenie niekierowanych bomb i pocisków na skraju ich zasięgu za linią frontu jest taktyką, a nie krzykiem rozpaczy to tak zagrożenie dla cywilów jest coraz większe.

 12. tomcio55

  Póki co wspaniale sami je sobie zestrzeliwują.

Reklama