Geopolityka

USA przekaże Pakistanowi 900 milionów dolarów pomocy, ale…

Amerykańska Izba Reprezentantów uchwaliła ustawę regulującą wydatki obronne, przekazującą Pakistanowi pomoc w wysokości 900 milionów dolarów. Dostarczenie większej części tych środków będzie jednak uzależnione od kroków, jakie pakistański rząd przedsięweźmie przeciwko ugrupowaniu terrorystyczne Haqqani.

Ustawa, regulująca wydatki obronne USA na rok fiskalny 2017 i obejmująca wsparcie dla Pakistanu, ma być zaakceptowana przez amerykański Senat w przyszłym tygodniu, a następnie podpisana przez prezydenta. W kontekście Pakistanu zwraca się przy tym uwagę na aktywność rządu pakistańskiego w odniesieniu do sieci terrorystycznej Haqqani, która działa przede wszystkim na terenach graniczących z Afganistanem i w samym Afganistanie.

W przygotowanej ustawie wprost stwierdzono, że „Stany Zjednoczone i Pakistan będą nadal prowadziły wiele bardzo ważnych, wspólnych interesów, zarówno ekonomicznych jak i związanych z bezpieczeństwem, które mogą być podstawą do pozytywnej i wzajemnie korzystnej współpracy”.

Cały czas jednak wyczuwa się w Stanach Zjednoczonych podejrzliwość w stosunku do władz pakistańskich, szczególnie patrząc na ich coraz ściślejsze współdziałanie z Rosją (w tym wojskowe). Dlatego w USA podkreśla się cały czas, że ustawa zwiększy pomoc w dziedzinie bezpieczeństwa dla Pakistanu, ale tylko w tych działaniach, „…które bezpośrednio wspierają amerykańskie interesy bezpieczeństwa narodowego”.

Komentarze (1)

  1. Terrier

    A nam swojemu wiernemu sojusznikowi zgodziłi się sprzedać 70szt. Jassm er.