Reklama

Siły zbrojne

US Navy otrzyma zintegrowany system komunikacyjny nowej generacji

Fot. US Navy by Mass Communication Specialist 3rd Class Ramon G. / navy.mil
Fot. US Navy by Mass Communication Specialist 3rd Class Ramon G. / navy.mil

Marynarka wojenna USA zleciła firmie Raytheon wykonanie komunikacyjnego systemu wsparcia reagowania operacyjnego morskich komponentów wykrywania zagrożeń i obrony rakietowej. Nowa technologia ma pozwolić na sprawniejszą koordynację działania wszystkich składników infrastruktury oraz zwiększenie poziomu świadomości sytuacyjnej w przeciwdziałaniu zagrożeniom balistycznym i powietrznym.

Zlecenie przydzielone firmie zbrojeniowej Raytheon dotyczy wdrożenia nowej generacji zintegrowanego systemu komunikacyjnego (Communications and Interoperability for Integrated Fires, CIIF), który będzie w stanie zapewnić ściślejsze współdziałanie różnych komponentów obrony US Navy. W praktyce oznacza to opracowanie międzyplatformowego kanału transmisji danych pomiędzy ośrodkami wykrywania, śledzenia i eliminowania zagrożeń balistycznych oraz powietrznych. W zakres ten wchodzi zarówno współdziałanie rozległej sieci satelitarnych, nawodnych i powietrznych instrumentów obserwacyjnych, jak również zdolność odpowiedniej koordynacji reagowania i użycia systemów obronnych, w tym systemów walki elektronicznej i odpalania przeciwrakiet.

Morski system CIIF będzie rozdzielony względem dwóch głównych komponentów: wspólnego kanału dostępu do zasobów za pośrednictwem zewnętrznych węzłów i magazynów danych (Communications-as-a-Service, CaaS) oraz platformy dystrybucji danych operacyjnych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury komunikacyjnej US Navy (DDS MiND). Drugi z podsystemów będzie wykorzystywał do działania wcześniejszą wersję platformy komunikacyjnej, czyli funkcjonującą obecnie technologię CEC (Cooperative Engagement Capability). Istniejący system kwalifikowany jest jako sieć łącząca w czasie rzeczywistym rozległy zakres czujników i centrów obserwacji, bazując na informacjach zbieranych przez pojedyncze okręty, statki powietrzne i stacjonarną infrastrukturę.

Marynarka Wojenna USA wydzieliła na potrzeby realizacji zamówienia kwotę 11,8 mln USD. Oczekiwany termin wykonania zlecenia przez firmę Raytheon ustalono na luty 2020 roku. Prace nad systemem mają być prowadzone w kilku ośrodkach na terytorium USA – na Florydzie oraz w stanach Kalifornia i Massachusetts.

Czytaj też: Rakietowe wsparcie dla amerykańskiej tarczy

Reklama

Komentarze

    Reklama