Reklama

Technologie

Nowe polskie technologie w samolocie M28 z Mielca

Fot. IL
Fot. IL

W zakładach lotniczych PZL Mielec przeprowadzono próby w locie samolotu M28 z kompozytową gondolą silnika. Powstała ona w ramach programu badawczo-rozwojowego Clean Sky 2, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest są bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne technologie dla lotnictwa. Prowadzone są również prace nad zastosowaniem druku 3D i innych nowoczesnych technik wytwarzania w budowie kabiny pilotów M28.

Jak poinformował Instytut Lotnictwa, w grudniu 2020 roku, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu zakończyły z sukcesem próby w locie samolotu M28 Skytruck z zainstalowaną kompozytową gondolą silnika. Próby z wykorzystaniem samolotu M28 były kluczowym etapem w ramach realizacji europejskiego projektu badawczego SAT-AM (More Affordable Small Aircraft Manufacturing), współfinansowanego przez UE w ramach programu Clean Sky 2.  Jego celem jest opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i technologii produkcji w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotu statku powietrznego przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów wytwarzania.

Nowa, kompozytowa gondola silnikowa, opracowana w ramach projektu SAT-AM, może w przyszłości zastąpić tradycyjną konstrukcję metalową, dzięki czemu zyskujemy zmniejszenie wagi obecnego rozwiązania konstrukcyjnego o co najmniej 10%. Pierwszy lot samolotu z taką gondolą to potwierdzenie zasadności projektu i ważny krok w projekcie, którego celem jest rozwój nowych technologii wytwarzania konstrukcji lotniczych. Prace realizowane są przez PZL Mielec we współpracy z Instytutem Lotnictwa i Zakładami Lotniczymi Margański & Mysłowski.

Przed próbami w locie przeprowadzono wszechstronne próby statyczne na pierwszym wyprodukowanym egzemplarzu gondoli, natomiast drugi posłużył do prób w locie. Potwierdziły one założenia projektowe oraz przydatność rozwijanego rozwiązania do przyszłych zmian konstrukcyjnych w lotnictwie.

image
Kompozytowa gondola silnika na samolocie PZL M28. Fot. IL

Całkowity budżet projektu to ponad 9 milionów euro, z czego dofinansowanie z Komisji Europejskiej wynosi 6 milionów euro. Konsorcjum projektu SAT-AM koordynowane jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, składa się z 8 partnerów, w tym firm reprezentujących przemysł lotniczy: PZL Mielec, Eurotech, Szel-Tech, P.W. Metrol, Ultratech, Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski oraz Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA). Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2021 roku, a poprzedzi go ostatni etap prac polegający na szczegółowej analizie przeprowadzonych badań oraz dalsze działania związane z optymalizacją procesów konstrukcyjnych i technologicznych kompozytowej gondoli silnika.

W ramach tego samego projektu opracowano i wytworzono również nowy wariant pełnowymiarowej kabiny pilotów samolotu M28 z wykorzystaniem innowacyjnych technologii produkcji, takich jak zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem, technologie druku 3D, technologie bezłącznikowe, obróbka z wysokimi prędkościami skrawania (HSM), kompozyty wytworzone w technologii bezautoklawowej czy powłoki superhydrofobowe. Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych technologii, możliwe jest zmniejszenie liczby elementów o około 35 %, a także zmniejszenie liczby połączeń, co w dużym stopniu przełoży się na skrócenie czasu produkcji i montażu.

Reklama
Link: https://sklep.defence24.pl/produkt/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka/
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama